Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 11  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 48, br. 1, str. 153-174
O opravdanosti ukidanja uvrede i klevete - kriminalna (ne)politika srpskog zakonodavca
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Sažetak
Pisac u radu pokušava da kritički sagleda argumente koje je zakonodavac koristio kada se upustio u postupak dekriminalizacije uvrede i klevete. Ocenjujući da ih je malo, analizira ih, i ne nalazi opravdanje niti za jedan, a za neke od njih nalazi da uopšte nisu kriminalnopolitički argumenti. Najviše se zadržava na argumentu kako je građanskopravna odgovornost dovoljna za zaštitu dostojanstva ličnosti i nalazi da je tako nešto nemoguće po prirodi ove vrednosti kod koje čovek ne štiti neku stvar već jednakost svoje ličnosti sa svim drugima. S druge strane pisac obrazlaže značenje časti i ugleda kao vrednosti zaštićenih pravnim poretkom u savremenom društvu i nalazi da ih je zakonodavac potcenio prepuštajući ih samo zaštiti građanskog prava. Izvodeći zaključak da je zdravlje ljudskog duha neraskidivo povezano sa nenarušenom čašću i ugledom upoređuje ga sa značenjem koje ima zdravo telo za čoveka u polju fizičkog bitisanja. Koliko čovek teži zdravom telu, toliko, pa i još više, teži zdravom duhu. Lek za njega nije iz oblasti prirode jer tu nije ni uzrok bolesti. Lek za povređenu čast i ugled je zadovoljština jer ona vraća poljuljano samopouzdanje. Pisac, kao jedan od jakih argumenata u korist krivičnopravne zaštite časti i ugleda ističe da ne postoji vrednosti koju čovek uživa i nakon smrti i da, štaviše, može i da ih stekne nakon smrti.
Reference
*** Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog Zakonika. Predlog, http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/4108-12.pdf, posećeno 18.12.2013. godine
*** (2012) Kleveta neće biti krivično delo - ministar pravde Nikola Selaković. Novosti, 28. novembar. godine, http://www.novosti.test.mainstream.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:408143-Kleveta-nece-biti-krivicno-delo, posećeno: 20. decembar 2013. godine
*** (2011) Saopšetenje za javnost NUNS. Medijski istraživački centar, 22. 7. godine, http://www.mic.org.rs/2011/07/22/nuns-pozdravlja-ukidanje-krivicnog-dela-uvrede-i-klevete/, pristupljeno: 25 decembra 2013. Godine
Drakić, D. (2012) O stilu jezika zakona. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 369-381
fon Jering, R. (1998) Cilj u pravu. Beograd, Podgorica, Sr. Karlovci, : 72
Jering, R. (1998) Borba za pravo. Beograd: Pravni fakultet
Jovančević, N. (2008) Podstrekavanje - oblik saučesništva i samostalno krivično delo. Beograd: Službeni glasnik, str. 372-377
Lazarević, L. (1998) Krivično pravo Jugoslavije - posebni deo. Beograd, : 482
Mlađenović-Kupčević, R. (1971) Motivi ubistava u BiH. Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, : 117
Niče, F. (2012) Volja za moć. Beograd, str. 181
Novoselec, P. (2003) Temeljne crte novele Kaznenog zakona od 9. srpnja 2003. godine. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2, str. 305-306
Novoselec, P. (1992) Kažnjavanje novinara za krivična djela protiv časti i ugleda. Pravni vjesnik, br. 1-4, str. 69-79
Pešić, V. (1971) Ubistva u Jugoslaviji. JRKK, (4): 565
Ristivojević, B. (2012) Negativna kriminalno-politička kretanja u materijalnom krivičnom zakonodavstvu Srbije od donošenja KZ - temeljno opredeljenje zakonodavca ili incident. Crimen, vol. 3, br. 2, str. 170-190
Roxin, C. (2006) Strafrecht, Allgemeiner Teil: Grundlagen, Der Aufbau der Verbrechenslehre. Munchen, Band I, p. 836-840, navedeno prema: Igor Bojanić, Krivičnopravna zaštita časti i ugleda, Revija za krivično pravo i kriminologiju, br. 1, 2010, str. 151-152
Stojanović, Z. Komentar KZ. Beograd, : 415-416
Škulić, M. (2011) Dekriminalizacija klevete je apsurd. Politika, 4. maj. godine, http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/Dekriminalizacija-klevete-je-apsurd.lt.html, posećeno: 10. decembar 2013. godine
Turner, C.J.W. (1958) Kenny's outlines of criminal law. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Živanović, T. (1911) O uvredi i kleveti. Beograd, : 17-18
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns48-5612
objavljen u SCIndeksu: 06.08.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka