Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 36, br. 3, str. 57-76
Neophodnost bliže međunarodne saradnje različitih ustanova u borbi protiv prevara u osiguranju
n/a

e-adresapetrovic1milos@gmail.com
Ključne reči: prevare u osiguranju; lažni odštetni zahtev; osiguranje života; međunarodna saradnja
Sažetak
U ovom radu biće analizirano nekoliko primera prevara u domenu osiguranja života i osiguranja od nesrećnog slučaja (nezgode). Slučajevi koji su predmet članka prema ozbiljnosti počinjenog krivičnog dela mogu se svrstati u red "tvrdih prevara", a prema tipu izvora u "eksterne" prevare. Tok i epilog tih sudskih procesa pokazuje značaj što bliže koordinacije pravosudnih, policijskih i osiguravajućih ustanova, kao i sve zastupljeniji međunarodni predznak u prevarama u osiguranju, koji zahteva i jačanje prekogranične interinstitucionalne saradnje. Takođe, naročito zapaženu ulogu u razotkrivanju lažnih zahteva u osiguravajućoj delatnosti imaju i veštaci iz sve većeg broja disciplina, od medicine, preko mašinstva, do tehnoloških nauka. Njihove ekspertize mogu odlučujuće doprineti rasvetljavanju okolnosti svakog pojedinačnog slučaja. Primeri prikazani u ovom članku ilustruju da bliža saradnja između svih spomenutih aktera i upotreba naprednih metoda i tehnologija predstavljaju nezamenljiv alat u valjanoj i efikasnijoj borbi protiv prevara u domenu osiguranja.
Reference
*** (2020) Žena optužena da je namerno odsekla šaku zbog osiguranja. Politika online, 8. 9. 2020, http://www.politika.rs/sr/clanak/461999/Zena-optuzena-da-jenamerno-odsekla-saku-zbog-osiguranja, visited on 15. 9. 2020
BBC News (2019) Slovenian woman's hand sawn off 'in insurance fraud. 11.03.2019, https://www.bbc.com/news/world-europe-47531957, visited on 16. 9. 2020
BBC News (2020) Woman who sawed off own hand found guilty of fraud. 12. 9. 2020. https://www.bbc.com/news/world-europe-54125770, visited on 15. 9. 2020
Ćuzović, Đ. (2020) Fraud and moral hazard in insurance. European Review of Insurance Law, 1
Dragojlović, J. Krivično delo prevare u osiguranju. Novi Sad: Kultura polisa
Dunav Insurance Company Accident Insurance. https://www.dunav.com/ proizvodi/nezgode/ , visited on 10. 9. 2020
Gangcuangco, T. (2020) Fraudster in fake death claim gets jail sentence. Insurance Business United Kingdom, 20. 1. 2020, https://www.insurancebusinessmag. com/uk/news/breaking-news/fraudster-in-fake-death-claim-gets-jailsentence-210753.aspx, visited on 10. 9. 2020
Hope, R., Adlesic, J. (2020) Woman who deliberately cut off own hand in insurance scam jailed for two years. SkyNews, 12. 9. 2020, https://news. sky.com/story/julija-adlesic-woman-who-deliberately-cut-off-own-handin-insurance-scam-jailed-for-two-years-12069121, visited on 15. 9. 2020
Insurance Europe (2019) Insurance Fraud: not a victimless crime. Brussels, IE report
Petrović, S., Stojanović, M. (2012) Insurance Fraud. Insurance Trends, 1
Thomas, O. (2020) Serial fraudster jailed for five years after £1m fake life insurance claim. Mortgage Solutions United Kingdom, 17. 1. 2020, https:// www.mortgagesolutions.co.uk/news/2020/01/17/serial-fraudster-jailed-forfive-years-after-1m-fake-life-insurance-claim/, visited on 11. 9. 2020
United States Department of Justice (2019) Moldovan National Sentenced to 41 Months in Prison for Faking His Death for $2 Million Insurance Payout. 29. 7. 2019, https://www.justice.gov/usao-mn/pr/moldovan-national-sentenced41-months-prison-faking-his-death-2-million-insurance-payout, visited on 2. 9. 2020
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tokosig2003057P
primljen: 18.09.2020.
prihvaćen: 27.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 12.03.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka