Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 13  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 8, br. 1, str. 51-66
Stanje i perspektive tržišta životnog osiguranja u Republici Srbiji
Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Srbija

e-adresaolja.ivanovic@educons.edu.rs, petar.mitic@educons.edu.rs, neda.raspopovic@educons.edu.rs
Projekat:
Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (MPNTR - 47009)

Sažetak
U sadašnjim uslovima poslovanja, tržište osiguranja u Republici Srbiji beleži pozitivan, ali relativno usporen trend rasta. Tržište životnog osiguranja u Srbiji, u poslednjih nekoliko godina, pokazuje kontinuiran napredak, ali još uvek značajno zaostaje u poređenju sa razvijenim evropskim zemljama. Slaba razvijenost sektora životnog osiguranja je direktna posledica nedovoljne privredne razvijenosti, nerazvijenosti finansijskog tržišta, nezaposlenosti stanovništva i neadekvatnih ekonomskih reformi. Značajan problem je slaba edukacija i minimalno poznavanje potencijala ove vrste osiguranja. Rad je tematski podeljen na dve celine. Cilj rada je da se prikažu ključna obeležja i pokazatelji razvoja tržišta životnog osiguranja u Srbiji. Akcenat je stavljen na prikaz stanja u regionu i poređenje Srbije sa zemljama okruženja u pogledu obima premije životnog osiguranja. U drugom delu rada je prikazana perspektiva daljeg razvoja ovog specifičnog tržišta.
Reference
*** (2012) Banke i osiguranja u Srbiji 2001-2011. Business Info Group, jul
*** (2013) Ekonomska kretanja u Republici Srbiji. Republički zavod za statistiku, Saopštenje 348, 30.12
*** (2004) Zakon o osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 55
*** (2013) Word economic outlook. Međunarodni monetarni fond, oktobar
*** (2012) Word economic outlook. Međunarodni monetarni fond, oktobar
Avdalović, A. (2007) Principi osiguranja. Novi Sad: FTN izdavaštvo
Jeremić, L., Paunović, M. (2011) Komparativna analiza tržišta osiguranja u Evropskoj uniji, Srbiji i državama u regionu. Singidunum revija, vol. 8, br. 1, str. 17-26
Miloradić, J., Vučenov, S., Kordanuli, B. (2011) Aktuelna situacija na tržištu osiguranja Evropske unije. Poslovna ekonomija, vol. 5, br. 1, str. 251-271
Mrkšić, D., Petrović, Z. (2005) Životna osiguranja. Beograd: Pravna biblioteka
Munitlak-Ivanović, O., Raspopović, N., Mitić, P., Rakić, S. (2013) Analysis of life insurance premium in regard to net income as an influencing factor: The case of the Republic of Serbia. Industrija, vol. 41, br. 4, str. 23-37
NBS (2012) Sektor osiguranja u Srbiji - Izveštaj za 2011. godinu. Beograd
NBS (2013) Sektor osiguranja u Srbiji, izveštaj za 2012. godinu. Beograd
Sektor dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji (2013) Izveštaj za drugo tromesečje 2013. godine. Narodna banka Srbije, septembar
Swiss Re (2012) European insurance report 2012: Customers for Life
Swiss Re (2011) World insurance in 2011. No. 3
Swiss Re (2012) World insurance in 2012. No. 3
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PosEko1401051I
objavljen u SCIndeksu: 17.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka