Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
Savremeni izazovi integrativne nastave
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresamarija.jovanovic@filfak.ni.ac.rs, vesnakovcic93@gmail.com
Ključne reči: didaktičke vrednosti; implementacija; znanje; ishodi učenja; integrativna nastava
Sažetak
U radu se razmatraju karakteristike integrativne nastave kao inovativnog modela nastave kojim se stvaraju mogućnosti za celoviti razvoj učenikove ličnosti kroz usvajanje celovitih znanja i razvoj funkcionalnih sposobnosti učenika. Zasnovana na principu funkcionalnog povezivanja sadržajnog, saznajnog, psihološkog, organizacionog i sociološkog aspekta nastave, integrativna nastava pruža mnogostruke mogućnosti kvalitetnog vaspitnog i obrazovnog delovanja. Međutim, kompleksnost koja proističe iz navedenih karakteristika integrativne nastave sa sobom povlači i neke teškoće u procesu njenog planiranja, programiranja i realizovanja. Za nastavnu praksu važno je dobro poznavanje suštinskih karakteristika i vrednosti integrativne nastave i spremnost da se uspešnom didaktičko-metodičkom intervencijom prevaziđu potencijalne teškoće. U nameri da se što sitematičnije ukaže na savremene izazove integrativne nastave, u radu se ovom problemu pristupilo sa aspekta: teorijskog određenja, didaktičkih vrednosti, nedostataka, implemetnacije integrativne nastave u školskoj praksi i povezanosti integrativne nastave sa ishodima učenja.
Reference
Andrić, V., Spasojević, P. (2012) Korelacija nastave matematike i ostalih nastavnih oblasti u mlađim razredima osnovne škole. u: Vulović N. [ur.] Metodički aspekti nastave matematike, Jagodina: Fakultet pedagoških nauka, 2, 199-212
Bretz, R.D., Thompsett, R.E. (1992) Comparing traditional and integrative learning methods in organizational training programs. Journal of Applied Psychology, 77(6): 941-951
Brophy, J., Alleman, J. (1991) Activities as Instructional Tools: A Framework for Analysis and Evaluation. Educational Researcher, 20(4): 9
Buljubašić-Kuzmanović, V. (2007) Studentska prosudba učinkovitosti integrativnog učenja. Odgojne znanosti, 2(14); 147-160; 9; http://hrcak.srce.hr/23550
Drobnjak, N. (2007) Integrativna nastava. Obrazovna tehnologija, 81-91; 1-2
Đorđević, V. (2007) Inovativni modeli nastave. Obrazovna tehnologija, 76-97; 4
Himbeault, T.S. (2011) Engendering habits of mind and heart through integrative learning. About Campus, 16(5): 13-20
Huber, M.T., Hutchings, P. (2004) Integrative learning: Mapping the terrain. Washington, DC: Association of American Colleges and Universities, Preuzeto sa https://eric.ed.gov/?id=ED486247
Huber, M.T., Hutchings, P., Gale, R., Miller, R., Breen, M. (2007) Leading initiatives for integrative learning. Liberal Education, 93(2), 46-51
Jones, C. (2010) Interdisciplinary approach: Advantages, disadvantages, and the future benefits of interdisciplinary studies. ESSAI, 7(1), 76-81
Klein, J.T. (2005) Integrative learning and interdisciplinary studies. Peer Review, 7(4); 8-10
Nelson, L.T.F., Shoup, R., Kuh, G.D., Schwarz, M.J. (2008) The Effects of Discipline on Deep Approaches to Student Learning and College Outcomes. Research in Higher Education, 49(6): 469-494
Polić, M. (2006) Integralna nastava kao odgovor na suvremene obrazovne potrebe. Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja, 12(2); 61-72
Spasić-Stošić, A. (2016) Uloga školske biblioteke u realizaciji integrativne nastave u osnovnoj školi. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, vol. , br. 7, str. 381-392
Spremić, A. (2007) Integrativna nastava. Obrazovna tehnologija, 74-80; 1-2
Šefer, J.P. (2005) Kreativne aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Vilotijević, M. (2000) Didaktika 3-Organizacija nastave. Beograd: Učiteljski fakultet
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2008) Inovacije u nastavi. Vranje: Učiteljski fakultet
Vilotijević, N. (2006) Integrativna nastava prirode i društva. Beograd: Školska knjiga
Walsh, K.B., Čudina-Obradović, M., Hitrec, G. (2002) Stvaranje razreda usmjerenog na dijete - kurikulum za prvi razred osnovne škole - razvojno-primjereni program za djecu od 6 do 7 godina. Zagreb: Udruga roditelja Korak po korak za promicanje kvalitete življenja djece i obitelji, priručnik br. 4
 

O članku

jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/sinteze6-13812
objavljen u SCIndeksu: 25.08.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0