Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24

Sadržaj

članak: 10 od 12  
Back povratak na rezultate
Integrativna nastava gramatike u mlađim razredima osnovne škole
OŠ 'Jovan Jovanović Zmaj', Obrenovac + Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje

e-adresapetric.milica@yahoo.com
Sažetak
Rad ima cilj da ukaže na značaj integratvne nastave i tematskog planiranja u nastavi srpskog jezika sa posebnim osvrtom na nastavu gramatike kao segment nastave srpskog jezika koji se kararteriše apstraktnošću i otežanim usvajanjem nastavnih sadržaja. U radu se iznose prednosti integrativne nastave i mogućnosti koje ona ima za uspešnije i kvalitetnije ovladavanje sadržajima iz gramatike.
Reference
*** (1996) Pedagoški leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Branković, D., Mandić, D. (2003) Metodika informatičkog obrazovanja sa osnovama informatike. Banja Luka: Filozofski fakultet
Cvetanović, V.J. (1996) Samostalni i stvaralački rad u nastavi srpskog jezika. Beograd: Bodex
Đorđević, B. (1979) Individualizacija vaspitanja darovitih - sposobnosti i darovitost. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Đorđević, V. (2007) Inovativni modeli nastave. Obrazovna tehnologija, 2007, 4
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2001) Aktivno učenje 2 - priručnik za primenu metoda aktivnog učenja - nastave. Beograd: Institut za psihologiju
Ivić, I.D., i dr. (1997) Aktivno učenje i nastava. Beograd: Institut za psihologiju
Janjić, M. (2008) Savremena nastava govorne kulture u osnovnoj školi. Novi Sad: Zmaj
Lazarević, Ž., Banđur, V. (2001) Metodika nastave prirode i društva. Jagodina: Učiteljski fakultet
Mandić, D. (2003) Didaktičko-informatičke inovacije u obrazovanju. Beograd: Mediagraf
Radojičić-Lukić, Ž. (2011) Integrativna nastava u savremenom obrazovnom procesu. Obrazovna tehnologija, 4, 367-378
Teodosić, R., ur. (1967) Pedagoški rečnik. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI, tom I i II
Vilotijević, M. (1999) Didaktika, organizacija nastave. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl1610059P
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2017.