Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:46
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 5 od 14  
Back povratak na rezultate
2016, br. 8, str. 137-152
Interkulturalna komunikacija sa osvrtom na koncept interkulturalnosti u doba tranzicije
'Dunav NET', Novi Sad

e-adresaastojkovic83@gmail.com
Ključne reči: interkulturalna komunikacija; interkulturalna osetljivost; interkulturalna kompetentnost; interkulturalni identitet; kulturna inteligencija
Sažetak
Iako komunikacija postoji u svim kulturama i supkulturama, komunikacijske norme i očekivanja mogu se znatno razlikovati zbog razlika u kulturama. Komunikacija je kontinuirani proces koji uključuje konstantne promene kod osoba koje u njoj učestvuju, kao i promene unutar njihovog okruženja. Cilj ovog rada je predstavljanje osnovnih postulata interkulturalne komunikacije, osetljivosti, kompetentnosti, identiteta, kulturne inteligencije i barijera u interkulturalnoj komunikaciji sa osvrtom na koncept interkulturalnosti u doba tranzicije.
Za ovaj članak postoji povezani rad (ispravka, opoziv ili komentar) koji je dostupan ovde.
Reference
*** (2009) Panel diskusija o ulozi MUP-a Srbije u procesu vizne liberalizacije. Bilten o pitanjima unutrašnjih poslova Evropske Unije i Srbije, broj 5, avgust, str. 8
Barna, L.M. (1998) Stumbling blocks in intercultural communication. u: Bennett M.J. [ur.] Basic Concepts of Intercultural Communication: Selecting Readings, Yarmouth, Maine: Intercultural Press
Bennet, M.J. (2009) Towards ethnorelativism: A developmental model of intercultural sensitivity. u: Paige R.M. [ur.] Education for the Intercultural Experience, Yarmouth, Maine: Intercultural Press
Bennett, M.J. (1986) A developmental approach to training for intercultural sensitivity. International Journal of Intercultural Relations, 179-96
Bennett, M.J. (2009) Defining, measuring, and facilitating intercultural learning: a conceptual introduction to theIntercultural Educationdouble supplement. Intercultural Education, 20(sup1): S1-S13
Berthoin-Antal, F.V. (2003) Negotiating reality as an approach to intercultural competence. u: Discussion Paper SPIII 2003 -101, Wissenschoftzentrum Berlin fur Sozialforschung (WZB)
Hrvatić, N., Bedeković, V. (2012) Interkulturalne kompetencije pedagoga. Zagreb
Kalanj, R. (2004) Globalization and post modernity. Zagreb: Politička kultura
Perotti, A. (1995) Pledoaje za interkulturalni odgoj i obrazovanje. Zagreb: Educa
Piršl, E. (2007) Interkulturalna osjetljivost kao dio pedagoške kompetencije. u: Previšić V., Šoljan N.N., Hrvatić N. [ur.] Pedagogija - Prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja, Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, str. 275-291
Popadić, D. (2004) Koreni etnocentrizma / Mladi zagubljeni u tranziciji. Beograd: Centar za proučavanje alternative
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1608137S
objavljen u SCIndeksu: 04.03.2017.

Povezani članci

Zb Učitelj fak Prizren-Leposavić (2016)
Interkulturalna nastava u vaspitno-obrazovnom procesu
Vidosavljević Slađana, i dr.

Inovacije u nastavi (2013)
Uloga udžbenika u razvoju interkulturalnih kompetencija
Vranješević Jelena

Norma (2011)
Specifičnosti i značaj interkulturalnog obrazovanja u savremenim društvima
Jelačić Snežana

prikaži sve [10]