Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 14  
Back povratak na rezultate
Prevođenje kao sredstvo međukulturalne komunikacije - neki problemi u prevođenju književnih tekstova
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet

e-adresaanicavip@yahoo.com
Sažetak
Sporni aspekti interkulturalne komunikacije razmotreni su u kontekstu kulturalnih i lingvističkih prepreka na koje se nailazi prilikom prevođenja sa engleskog na srpski jezik. Analiza potencijalnih problema u prevodima književnih tekstova zasnovana je na primerima ekscerpiranim iz srpskog prevoda savremenog engleskog romana. Rad jasno ilustruje zamke prevođenja i podvlači značaj poznavanja kulture sa kojom se stupa u komunikaciju. Analitički okvir je utemeljen u lingvističkom pristupu konkretnim prevodilačkim greškama predstavljajući izazove leksičkih problema u procesu prevođenja.
Reference
*** (2005) Oxford guide to British and American culture for learners of English. Oxford: Oxford University Press
Baker, M. (2000) Linguistic perspectives on translation. u: France P. [ur.] The Oxford Guide to Literature in English Translation, Oxford: Oxford University Press, str. 20-25
Bassnett-Mcguire, S., ur. (1991) Translation studies. London: Routledge
Coulthard, M. (1992) Linguistic Constraints on Translation. u: Studies in Translation / Estudos da Traducao, Ilha do Desterro, 28. Universidade Federal de Santa Catarina, pp. 9-23
Fox, G., ur. (1995) Collins Cobuild English dictionary. London: Haper-Collins Publishers
Herzfeld, M. (2003) The unspeakable in pursuit of the ineffable: Representations of untranslability in ethnographic discourse. u: Rubel P.G., Rosman A. [ur.] Translating culture: Perspectives on translation and anthropology, Berg - Oxford - New York
James, K. (2002) Cultural Implications for Translation. Translation Journal, Volume VI/4
Newmark, P. (1988) A textbook of translation. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Nida, E. (1964) Principles of correspondence. u: Venuti L. [ur.] The Translation Studies Reader, London: Routledge
Novakov, P. (2001) Prevođenje u nastavi stranog jezika na univerzitetu, savremene tendencije u nastavi stranog jezika. Nikšić: Filozofski fakultet, str. 181-193
Novakov, P. (2007) Translation and English Language Teaching. u: English Language and Literature Studia: Interfaces and Integrations, Beograd, Proceedings, Vol II, pp. 57-63
Novakov, P. (2000) Crvenocigljarski univerzitet. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, 28, 89-97
Novakov, P. (1999) U četiri časa pre podne. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, 27, 99-106
Parsons, T. (2005) Naše nezaboravljene priče. Beograd: Laguna
Parsons, T. (2005) Stories we could tell. London: Harper Collins Publishers
Rubel, P., Rosman, A. (2003) Translating cultures: Perspectives on translation and anthropology. Berg - Oxford - New York
Sapir, E. (1956) Culture, language and personality. Berkley, CA: University of California Press
Venuti, L. (1995) The translators indivisibility: A history of translation. London - New York: Routledge
Venuti, L. (2001) The translation studies reader. London: Routledge
Vujanić, M., Gortan-Premk, D., Dešić, M., Dragićević, R., Nikolić, M., Nogo, L., Pavković, V., Ramić, N., Stijović, R., Tešić, M., Fekete, E. (2007) Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2011.

Povezani članci

FU: Lingustics&Literature (2011)
Srpski prevod Vlasnika pastuva Roberta Krouča
Cvetković Tanja

Vojno delo (2017)
Hibridne pretnje bezbednosti Republike Srbije
Stojković Dejan S.

Baština (2019)
Poredbene i/ili načinske konstrukcije od Vuka do danas
Spasić Nataša A.

prikaži sve [12]