Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 43  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 19, br. 1, str. 217-234
Surkovljevo shvatanje savremenog spoljnopolitičkog nastupa Rusije
Megatrend Univerzitet, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - FDUA, Beograd

e-adresavladalovic@yahoo.com
Ključne reči: politička teorija; država; liberalizam; interes; putinizam
Sažetak
Političke teorije, koje se stalno nadograđuju i menjaju, osnova su stvaranja nacionalnih i državnih ideologija. Svetske sile teže da širenje sopstvenih nacionalnih interesa ostvaruju kroz podsticanje ostalih zemalja sveta da prihvate njihovu ideologiju na osnovu svojih političkih teorija. Geopolitička promenljivost, kako u prostoru tako i u vremenskom činilačkom udelu, utiče na formiranje novih teorijskih objašnjenja i procena. Liberalizam kao dominantna politička teorija, u svim njenim oblicima, nije više primarna i prisutna kao na početku 21. veka. Na istoku se razvija novi pogled i alternativa savremenom liberalizmu. Neoevroazijski geopolitički vektor stvara uslove za uticajniju ulogu Rusije u savremenom svetu. Rusija je, nakon krize koja se desila krajem prošlog i početkom ovog veka, stabilizovala svoju ekonomiju i oformila novi državni sistem koji je uticao na to da postane konkurentan takmac SAD na geopolitičkom prostoru. Po Vladislavu Surkovu, putinizam je budućnost ruske moći a suverena demokratija paradigma njenog uticaja. Zaključno, ova savremena ruska politička teorija je u povoju, kako unutar tako i van granica Rusije, tražeći svoj put kao model budućnosti i predstavlja način ostvarenja ruskih spoljnopolitičkih ciljeva i interesa. U istraživanju ćemo koristiti metode analize, sinteze, hipotetičko-deduktivnu metodu, analize sadržaja dokumenata i komparativnu metodu.
Reference
Beri, N. (2012) Uvod u modernu političku teoriju. Beograd: Službeni glasnik
Dugin, G.A. (2013) Četvrta politička teorija. Beograd: Mir Publishing
Gatehouse, G. (2019) The confusion around Russian 'meddling' means they're already winning. https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/mar/25/russian-meddling-vladimir-putin-vladislav-surkov(15.10.2020
Huntington, S. (1993) Clash of civilizations. New York: Foreign Affairs
Jovičić, D. (2011) Suverenitet kao strukturalni element države u 21. veku, zbornik. Banja Luka: Fakultet za bezbednost i zaštitu, Univerzitet Sinergija
Milomir, S. (2019) Srpski geoplotički obrazac. Beograd: Catena Mundi
Mitić, A. Savremeni ruski konzervatizam ideologija jedinstvene Rusije. http://www.nspm.rs/savremeni-svet/savremeni-ruski-konzervatizam-ideologija-jedinstvene-rusije.html?alphabet=l, (12.10.2020)
Naj, D.S. (2012) Budućnost moći. Beograd: Arhipelag
Prvulović, V. (2012) Savremeni politički sistemi. Beograd: Megatrend Univerzitet
Sakan, M. (2013) Paradigme geopolitike. Naučnostručni časopis SVAROG, br. 6, Nezavisni univerzitet Banja Luka
Stojković, B. (2017) Razvoj unipolarizma i multipolarizma u novom dobu. Vojno delo, vol. 69, br. 7, str. 9-18
Surkov, V. (2019) Nacionalizacija budućnosti. Beograd: Poredak
Surkov, V. The loneliness of the half-breed. https://eng.globalaffairs.ru/authors/vladislav-surkov/, (05.10.2020)
Surkov, V. (2019) Putinizam je oblik ruske državnosti za 21. vek. https://www.standard.rs/2019/02/13/putinizam-je-oblik-ruske-drzavnosti-za-21-vek, (15.09.2020)
Zbignjev, B. (1999) Velika šahovska tabla. Podgorica: CID
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev2201217L
primljen: 02.11.2020.
prihvaćen: 05.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 01.07.2022.
Creative Commons License 4.0