Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 5 od 68  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 24, br. 93, str. 55-70
Uloga interne revizije u javnim nabavkama i borbi protiv korupcije (Bosna I Hercegovina)
aUniverzitet u Zenici, Ekonomski fakultet, Federacija BiH
bCentar za poslovnu edukaciju, Tuzla, Bosna I Hercegovina

e-adresaricka.zeljko@gmail.com
Ključne reči: javne nabavke; interna revizija; korupcija; rizik u javnim nabavkama
Sažetak
Relevantna vladina tijela i organizacije, te nevladinih organizacija, predstavnici međunarodnih organizacija i institucija, posebno medija, pokazuju sve veći interes prema pojavama korupcije u javnim nabavkama. Javne nabavke su najčešće navođena oblast u kontekstu sistemske korupcije iz prostog razloga što one, direktno, predstavljaju trošenje javnog novca koji prema podacima OECD-a predstavlja od 7-15 % BDP zemalja. Jedan od mogućih pristupa za sprječavanje korupcije u javnim nabavkama jeste sistemska izgradnja integriteta svih subjekata i institucija uključenih u proces javnih nabavki. Činjenice je da je interna revizija svojim načinom organaizacije i rada najbliža praktičnim pitanjima iz oblasti javnih nabavki i u prilici je da ostvari najveći obuhvat predmeta za koje se angažuju javna sredstva.
Reference
*** (2002-2017) Zakon o državnoj službi BiH. Službeni glasnik BiH, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17; član 14. stav (3) tačka b)
*** (2014) Zakon o javnim nabavkama. Službeni glasnik BiH, br. 39/2014; član 99, (prvi zakon o javnim nabavkama u BiH donesen je 2004. godine)
*** Definition. Institute of internal auditors, Prevod na bosanski jezik; Dostupno na: https://global.theiia.org/translations/Pages/BosnianTranslations.aspx
*** (2013) Kodeks državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik BiH, broj 49 od 24.06.2013.: str. 7; Vijeće ministara BiH 121/13 od 28. maja 2013. godine
*** (2017) Godišnji izvještaj o dodijeljenim ugovorima u postupcima javnih nabavki u 2017. godini. Agencija za javne nabavke BiH
*** (2016) Preventing corruption in public procurement. OECD
*** (2016) Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u BiH. Službene novine Federacije BiH, 38; 18.05
*** (2008) Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH. Službene novine Federacije BiH, broj 47
*** (2015) Policy brief 15. Centar za društvena istraživanja 'Analitika'
*** (2003) Rezolucija Generalne skupštine. 55/25, aneks I
*** (2003) Krivični zakon BiH. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 3: str. 7
*** (2014) Pravilnik o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke. Službeni glasnik BiH, 103
*** (2014/2015) Zakon o budžetima u FbiH. Službene novine Federacije BiH, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15 i 91/15
*** (2009) OECD principles for Integrity in public procurement. OECD
Bhargava, V. (2005) The cancer of corruption. u: World Bank Global Issues Seminar Series
Kovačević, B. (2018) Integritet ugovornih organa u javnim nabavkama Dometi Ex Post monitoringa. Banja Luka: EDA
Rička, Ž., Šadić, A. (2018) Primjena COSO modela u internoj reviziji javih nabavki. u: 6. međunarodni simpozij 'Savremene finansije i računovodstvo u kontekstu reformskih procesa u BiH', Finconsult. Tuzla
Rička, Ž., Šadić, A., Čustović, N. (2020) Analiza i mjerenje rizika u javnim nabavkama i javne nabavke u uslovima krize. u: 8.međunarodni simpozij 'Finansije, računovodstvo i menadžment u kriznom periodu', Finconsult, Tuzla
Šarić, B. (2019) Osnovni rizici za integritet u ciklusu javnih nabavki. u: Naučno-stručna konferencija FINRA
Transparency International BiH (2009) Pojmovni vodič za borbu protiv korupcije. National Endowment for Democracy
Tušek, B. (2017) Uloga interne revizije u upravljanju rizicima. u: 13. godišnji seminar unutarnjih revizora u javnom sektoru, Upravljanje rizicima u javnom sektoru i uloga interne revizije, Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/rev2193055R
objavljen u SCIndeksu: 10.12.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka