Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 6 od 68  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 23, br. 89-90, str. 95-102
Odlučivanje i revizija u javnim preduzećima
aAlfa univerzitet, Beograd
bJVP "Srbijavode", Beograd

e-adresapbp954@gmail.com, srbijanka.stojic59@gmail.com
Ključne reči: poslovne performance; odlučivanje; interna revizija; obuka ljudskih resursa
Sažetak
Kvalitet odlučivanja u radu top menadžmenta javnog preduzeća zavisi od velikog broja faktora. Cilj ovog rada je da se na uzorku javnih preduzeća utvrde i analiziraju vrednosti ključnih pokazatelja uspešnosti poslovanja. Veliki broj menadžera postavlja doživljaj građana kao važan prioritet pri odlučivanju o načinu poslovanja. Stoga, se smatra da je neophodno analizirati ponašanje korisnika usluga javnih preduzeća. Upravljanje ljudima, i kao korisnicima i kao najznačajnijim resursima svake organizacije, predstavlja složen i višedimenzionalan proces. To znači da osim standardnih i uobičajenih pravila, menadžeri treba da kreiraju i pravila i pokazatelje uspešnosti koji se odnose na konkretne ljude, konkretne organizacije i konkretno okruženje.
Reference
*** (2019) Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru. Sl. glasni RS, br. 15
*** (2011/2013) Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru. Sl. glasnik RS, br. 99 i 106
Arena, M., Arnaboldi, M., Azzone, G. (2006) Internal audit in Italian organizations: A multiple case study. Managerial Auditing Journal, 21(3): 275-292
Petrović, P., Stojić, S. (2015) Upravljanjev kvalitetom i monitoring integrisanog hotelskog proizvoda. u: Hotelska kuća - PU 'Hores' Međunarodni naučno-stručni simpozijum (X), Zlatibor 2015, str. 128-136
Popović, S. (2015) Interna revizija kao pokretač finansijske analize u javnim preduzećima RS. Revizor, vol. 18, br. 72, str. 41-51
Radovanović, V., Rendulić, G. (2014) Uloga treninga u integrisanom menadžmentu kvalitetom. u: ICDQM-2014 (17th), Beograd, 17-2014
Root, J.S. (1999) Beyond COSO-internal Control to Enhance Corporate Governance. United States of America: John Wiley & Sons, 171
Spenser, P.K.H. (1997) The Internal Auditing Handbook. New York-Chichester: John Wiley & Sons
Stanišić, M. (2018) Interna revizija. Beograd: Univerzitet Singidunum, str. 81-97
Vesić, D.D. (2009) Specifični oblici upravljanja ljudskim resursima. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, str. 34-43
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/Rev2090095P
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka