Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 68  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 45, br. 2, str. 1-7
Značaj imeplementacije toka odlučivanja od strane interne revizije prema top menadžmentu poljoprivrednog preduzeća u Republici Srbiji
aMegatrend Univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Beograd
bGradska upava Grada Subotice, Subotica
cUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
dNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
eNezavisni univerzitet Banja Luka, Ekonomski fakultet, Republika Srpska, BiH
fVisoka škola za ekonomiju i informatiku, Prijedor, Bosna i Hercegovina

e-adresajelena.vitomir1@gmail.com
Sažetak
Interna revizija treba da doprinese i obezbedi sigurnost u radu top menadžmenta u svim preduzećima, posebno u poljoprivrednim preduzećima koja se oslanjaju na primarnu poljoprivredu i preradu poljoprivrednih proizvoda. Interna revizija, uvedena u redovne tokove kontrole, omogućava pravilno funkcionisanje postojećih procesa upravljanja, posebno upravljanja rizikom poslovanja top menadžmenta u momentima donošenja ključnih poslovnih odluka. Pored toga, interna revizija doprinosi povećanju kontrolne funkcije u upravljanju preduzećem, odnosno upravljačkim procesima koji su bliski planiranim aktivnostima top menadžmenta, omogućavajući postizanje zadovoljavanja osnovnih ciljeva kompanije koji su postavljeni pred top management.
Reference
*** The Law The Budget System of the Republic of Serbia. http://paragraf.rs/propisi/zakon_o_budzetskom_sistemu.html, accessed: 02.12.2019
*** Regulations on common criteria for organization and standards and methodological guidelines for the conduct and reporting of internal audit in the public sector. http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2016/01/13.-novembar-2015-godine-sistematizacija.pdf, accessed: 02.12.2019
Cantino, V. (2009) Korporativno uptravjanje, merenje performansi i normativna usaglašenost sistema internih kontrola. Beograd: Data Status
Damodaran, A. (2007) Korporativne finansije - teorija i praksa. Podgorica: Modus
Northouse, P. (2008) Liderstvo. Beograd: Data Status
Popović, S. (2014) Socio-ekonomski faktori ograničenja razvoja agrara. Novi Sad: Fimek, Monografija
Popović, S., Ugrinović, M., Tomašević, S. (2015) Management of agricultural enterprises by means of fair financial reporting in accordance with international standards of the finance and accounting reporting. CDQM, No 3: 24-30
Popović, S., Tošković, J., Majstorović, A., Brkanlić, S., Katić, A. (2015) The importance of continuous audit of financial statements of the company of countries joining the EU. Annals of the 'Constantin Brâncuşi' University of Târgu Jiu, Economy Series, Special Issue, pp. 241-246
Popović, S. (2015) Implementacija heterogenih rizika u radu interne revizije. Revizor, Beograd, br. 69, str. 7-19, Institut za ekonomiku i finansije
Popović, S., Mijić, R., Grublješić, Ž. (2014) Interna kontrola i interna revizija u funkciji menadžmenta. Škola biznisa, br. 1, str. 95-107
Popović, S., Ugirnović, M., Tomašević, S. (2015) Upravljanje menadžmenta poljoprivrednog preduzeća preko praćenja ukupnih troškova održavanja traktora. Poljoprivredna tehnika, vol. 40, br. 2, str. 101-106
Williams, C. (2010) Principi menadžmenta. Beograd: Data Status
Wyatt, A.R. (2004) Accounting professionalism: They just don't get it!. Accounting Horizons, 18(1): 45-53
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PoljTeh2002001V
objavljen u SCIndeksu: 20.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka