Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2018, br. 1, str. 137-152
Sistem upravljanja u društvu za osiguranje prema direktivi Solventnost II
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresavuklekovic@hotmail.com
Ključne reči: Direktiva Solventnost II; korporativno upravljanje; sistem upravljanja u društvu za osiguranje; upravljanje rizicima; sistem internih kontrola; interna revizija; aktuarstvo
Sažetak
Autor članka obrađuje sistem upravljanja u društvu za osiguranje prema novom regulatornom okviru u oblasti osiguranja pod nazivom 'Direktiva Solventnost II' koja je u Evropskoj uniji stupila na snagu 1. januara 2016. godine. Nedostatak korporativne kulture u finansijskom sektoru jedan je od glavnih razloga nastanka svetske ekonomske krize. Kako bi uklonili nastale probleme u vezi s kulturom korporativnog upravljanja, tvorci Direktive Solventnost II detaljno su propisali kako sistem upravljanja u društvu za osiguranje treba da funkcioniše. Autor dalje analizira ulogu svake od četiri ključne funkcije u društvu za osiguranje koje su predviđene Direktivom Solventnost II. Ključne funkcije su: upravljanje rizicima, sistem internih kontrola, interna revizija i aktuarstvo. U poslednjem delu članka autor ocenjuje da su odredbe srpskog Zakona o osiguranju koje se odnose na sistem upravljanja u društvu za osiguranje u velikoj meri usaglašene sa Direktivom Solventnost II.
Reference
*** (2015-2017) Austrijski zakon o nadzoru osiguranja (Insurance Supervision Act) od 2015. godine. Federal Law Gazette, I, br. 34/2015, 44/2015; 68/2015; 112/2015; 159/2015; 43/2016; 118/2016; 107/2017; 149/2017
*** (2016) Bugarski zakonik o osiguranju (Insurance Code) od 2015. godine. Službeni glasnik, br. 102/29.12.2015, 1.01.2016, file:///C:/Documents%20and%20Settings/milos.stanic/My%20Documents/Downloads/Insurance_Code.pdf
*** (2015) Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 of 10 October 2014 supplementing Directive 2009&138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of insurance and reinsurance (solvency II)
*** (2014) Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance - Solventnost II: Directive 2014/51/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014
*** (2015) Hrvatski zakon o osiguranje. Narodne novine, br. 30/15
*** (2015) Odluka o sistemu upravljanja u društvu za osiguranje/reosiguranje. Službeni glasnik RS, br. 51
*** (2014) Zakon o osiguranju - ZO. Službeni glasnik RS, br. 139
Bogićević, M. (2010) Interna revizija u osiguravajućim kompanijama - mogućnost za dodavanje vrednosti. Revija za pravo osiguranja, br 4
Čolović, V. (2010) Osiguravajuća društva - zakonodavstvo Srbije, pravo EU, uporedno pravo. Beograd: Institut za uporedno pravo
Hauser, P., Witzany, A. (2016) Interna revizija u Zakonu o nadzoru osiguranja u Austriji - primenjena u Direktivi o solventnosti II. Evropska revija za pravo osiguranja, br 2
Hauser, P. (2014) Rastući značaj funkcije zakonitosti poslovanja na primeru austrijske ekonomije osiguranja. Evropska revija za pravo osiguranja, vol. 13, br. 2, str. 7-25
Jurić, D. (2015) Sustav upravljanja u društvima za osiguranje prema Zakonu o osiguranju iz 2015. godine u Republici Hrvatskoj. Evropska revija za pravo osiguranja, br 2
Kožul, N. (2010) Uloga svop transakcija u bankarstvu. Bankarstvo, vol. 39, br. 11-12, str. 28-45
Kuhnhausen, M. (2016) Direktiva o solventnosti II - status quo i koraci napred. Revija za pravo osiguranja, br 3
Stojković, Lj. (2015) Rizik neusklađenosti sa regulativom u društvu za osiguranje i uloga nadzora. u: Pravo osiguranja, uprava i transparentnost - osnove pravne sigurnosti XVI Savetovanje, april 2015, Palić
Stojković, L. (2013) Pravni aspekti upravljanja rizikom i sistem internih kontrola kao integralni deo korporativnog upravljanja u društvu za osiguranje. Evropska revija za pravo osiguranja, vol. 12, br. 3, str. 46-53
Velasco, J. The fundamental rights of the shareholder. University of California, Davis Law Review, 40/2
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/spz1801137L
objavljen u SCIndeksu: 11.05.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci