Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25

Sadržaj

članak: 10 od 53  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 11, br. 2, str. 224-246
Forenzička revizija - sprečavanje, otkrivanje i odgovornosti za finansijske kriminalne radnje u kompanijama
aUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK
cUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Beograd

e-adresajelicaerdjo01@gmail.com, bogdanl.su@gmail.com, aleksandra.tomic.bgd@gmail.com
Ključne reči: forenzička revizija; finansijske kriminalne radnje; interna kontrola; menadžment; korporativno upravljanje
Sažetak
Da bi se neka kriminalna radnja u oblasti finansija otkrila ili sprečila, revizori kriminalnih radnji i interni revizori kao dobri poznavaoci kriminalnih šema, trebalo bi da prepoznaju znake upozorenja koji predstavljaju ekonomske indikatore nedozvoljenih radnji u oblasti finansija, identifikuju ih i primene efektivne postupke i testove za njihovo otkrivanje. Da bi se smanjio rizik od nedozvoljenih radnji u ovoj oblasti na minimalni nivo, od neprocenjivog značaja je uspostaviti sistem jakih internih kontrola, a i sprovesti preventivne mere neophodne za stvaranje okruženja koje ne pogoduje nezakonitim radnjama u oblasti finansija. Na taj način se pruža podrška menadžmentu, a korporativno upravljanje u kompaniji definisanjem odgovornosti upravljačkih tela jača.
Reference
*** (2013) Zakon o računovodstvu i reviziji. Službeni glasnik RS, član 5, br. 62
*** (2011/2015) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 36, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon) i 5
*** Međunarodni standardi i saopštenja revizije - odgovornost revizora. str. 301
Coderre, D. (2009) Primena kompjutera u sprečavanju i otkrivanju kriminalnih radnji. u: Uputstvo za praktičnu primenu, John Wiley & Sons, prevod: Savez računovođa i revizora Srbije
Eremić-Đođić, J. (2010) XIV Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, YUPMA, Udruženje za upravljanje projektima Srbije, Beograd, Interna kontrola informacionih sistema i upravljanje preduzećem, Zbornik radova
Hoopwood, W.S., Leiner, J.J., Young, G.R. (2014) Forenzičko računovodstvo, prevod. Beograd: Univerzitet Singidunum
Krčadinac, S. (2005) Revizija i krizni menadžment. Beograd: Preduzeće za finansijske ekspertize i izdavačku delatnost FINEKS AD
Laban, B., Đurković-Marić, T., Eremić-Đođić, J.M. (2017) Interna marketing revizija u turističkim organizacijama. Poslovna ekonomija, vol. 11, br. 1, str. 139-164
Petković, A. (2010) Forenzička revizija - kriminalne radnje u finansijskim izveštajima. Bečej: Proleter AD
Stanišić, M. (2015) Interna kontrola i revizija. Beograd: Univerzitet Singidunum
Turner, J.E. (2009) Sprečavanje pranja novca - sprečavanje, otkrivanje i istraživanje finansijskih kriminalnih radnji. John Wiley&Sons, Inc, prevod: Savez računovođa i revizora Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/poseko12-15668
objavljen u SCIndeksu: 15.03.2018.