Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 131, br. 7-8, str. 351-364
Osamdeset godina nastave interne medicine na medicinskom fakultetu univerziteta u Beogradu (1922-2002)
aEvropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir, Ujedinjene nacije (ECPD)
bKlinički centar Srbije, Klinika za endokrinologiju dijabetes i bolesti metabolizma, Beograd
Ključne reči: interna medicina; klinika; institut; Klinički centar; katedra
Sažetak
Katedra za internu medicinu i interne klinike osnovane su u proleće 1921. godine. Za vanredne profesore imenovani su prof. dr Radenko Stanković i prof. dr Dimitrije Antić, a za kontraktualnog profesora imenovan je dr Aleksandar Ignjatovski, bivši redovni profesor Univerziteta u Varšavi. Godinu dana kasnije za vanrednogprofesora izabranjedr Aleksandar Radosavljević. Osnovane su četiri interne klinike(Propedevtička interna klinikai Prva, Druga i Treća interna klinika), koje su bile smeštene u barakama Opšte državne bolnice i Vojne državne bolnice. Kada je završena izgradnja zgrada Interne klinike i Opšte državne bolnice, interne klinike su smeštene u ove zgrade kao ustanove Medicinskog fakulteta. Bilo je pravilo:jedan profesor - jedna klinika. Nastava iz interne medicine počela je 21.oktobra 1922. godine iz propedevtikeza studente petog semestra. Nastavu je vodio prof. dr Radenko Stanković, upravnik Propedevtičke interne klinike. Ovaj datum uzet je za poče-tak nastave interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Nastavu iz interne sistematske klinike počeo je prof. dr A. Ignjatovski 23.marta 1923. godine, dok su prof.dr D. Antić i prof. dr A. Radosavljević držali nastavu iz oblasti interne medicine, kojom su se pretežno bavili. Posle Drugog svetskog rata nastava interne medicine otpočela je u razrušenim zgradama u teškim materijalnim uslovima. Propedevtička interna klinika preimenovana je u Četvrtu internu kliniku, koja je nastavila da se bavi kardiologijom. Potom slede reforme, ali je sigurno naj-značajnija zakonska odluka da se klinike pretvaraju u bolnice, izdvajaju iz Medicinskog fakulteta i organizuju kao Klinički centar Medicinskog fakulteta, potom Univerzitetski i najzad Klinički centar Srbije, kao baza za nastavu. U gradskim bolnicama, kasnije kliničko-bolničkim centrima, formiraju se nastavne baze. Izgradnjom Kliničkog centra (završena poliklinika) dolazi do nove reforme. Naime, formiraju se instituti koje čine specijalizovane grane internemedicine i hirurgije, nestaje internamedicina kao celina, već je Katedra interne medicine jedina organizacija koja okuplja saradnike i nastavnike, vodi i organizuje nastavu. Nastavnici i saradnici radeu specijalizovanim institutima, imaju dvojni radni odnos. Tako su oformljeni instituti za pulmologiju i tuberkulozu, za gastroenterologiju i hepatologiju, kardiovaskularni sistem, endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma i drugi. Toje današnje stanje interne medicine, odnosno njenih specijalizovanih delova po institutima zajedno, sa srodnim hirurškim specijalnostima.
Reference
*** (1935) Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1920-1935. Beograd: Lito štampa Dragoljuba P. Đurđevića
*** (2000) Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1920-2000. Osamdeset godina rada. Beograd: Medicinski fakultet
*** (1970) Pedeset godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Beograd: Medicinski fakultet
Đorđević, S. (1970) Prethodni napori oko osnivanja i početka rada Medicinskog fakulteta. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 98, 12, 1407-1418
Đurić, D. (1983) Šezdeset godina rada i postojanja Interne klinike A Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 111, 9-10, 1237-1278
Magarašević, M. (2000) Medicinski fakultet u Beogradu i njegove interne klinike. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 128, br. 7-8, str. 304-307
Mićić, J.V., Micić, D.D. (2001) Prilog za istoriju razvoja endokrinologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 129, br. 3-4, str. 97-98
Stanojević, V. (1972) Udeo Srpskog lekarskog društva i njegovih članova u osnivanju Medicinskog fakulteta u Beogradu. u: Spomenica Srpskog lekarskog društva, Beograd, 137-146
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: istoriografski prilog
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Srps arh celokup lekarstvo (2000)
Prvi priručnici iz kliničke laboratorijske dijagnostike u Srbiji
Jović Pavle

Srps arh celokup lekarstvo (2005)
Jubilej medicinskog fakulteta u Beogradu - osnivanje medicinskog fakulteta
Čolović Radoje