Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 2, br. 2, str. 181-196
Postupanje javnog beležnika prilikom zaključenja ugovora koji za predmet ima sticanje stvarnog prava na nepokretnosti koja se nalazi u inostranstvu - nekoliko napomena iz ugla međunarodnog privatnog prava
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

e-adresaslavko.djordjevic77@gmail.com
Ključne reči: javni beležnik; međunarodna nadležnost; strani lex rei sitae; javnobeležnička forma ugovora; utvrđivanje ekvivalentnosti formi
Sažetak
U ovom radu se obrađuju određena pitanja međunarodnog privatnog prava sa kojima se suočavaju javni beležnici kada obavljaju javnobeležničke poslove kod zaključenja ugovora koji za predmet imaju sticanje stvarnih prava na nepokretnostima koje se nalaze u inostranstvu. Autor se, najpre, bavi pitanjem da li su domaći javni beležnici međunarodno nadležni da obavljaju javnobeležničke poslove kod ovih ugovora. Zatim, imajući u vidu da je za ove ugovore, shodno čl. 21 ZRSZ, merodavno pravo strane države u kojoj se nepokretnost nalazi, autor pokušava da razjasni da li javni beležnik primenjuje pravila o formi ugovora koje sadrži ovo strano pravo ili, pak, mora da se pridržava domaćih pravila o formi (koji su za njega pravila procesnopravne prirode), uz istovremeno uvažavanje pravila stranog prava na odgovarajući način. Najzad, autor objašnjava na koji način, posmatrano iz ugla međunarodnog privatnog prava, javni beležnik treba da postupa prilikom zaključenja ugovora o razmeni nepokretnosti od kojih se jedna nalazi u Srbiji a druga u stranoj državi, s obzirom da u ovom slučaju koliziona norma iz čl. 21 ZRSZ upućuje na dva merodavna prava - kako na domaće tako i na strano pravo.
Reference
Dannemann, G. (2004) Die ungewollte Diskriminierung in der internationalen Rechtsanwendung. Tübingen: Mohr Siebeck
Dika, M., Knežević, G., Stojanović, S. (1991) Komentar Zakona o međunarodnom privatnom i procesnom pravu. Beograd: Nomos
Đorđević, S. (2009) Isključiva nadležnost stranog suda i sprečavanje pozitivnog sukoba međunarodne nadležnosti. Pravni život, br. 12
Đorđević, S., Meškić, Z. (2016) Međunarodno privatno pravo I - opšti deo. Kragujevac: Pravni fakulutet Univerziteta u Kragujevcu
Đorđević, S. (2015) Rešavanje mobilnih sukoba zakona u stvarnopravnim odnosima sa elementom inostranosti. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Đorđević, S. Primena međunarodnog privatnog prava u javnobeležničkoj praksi. http://beleznik.org/index.php/sr/, 01.10.2020
Köhler, A. (2016) Artikel 4 Rome I-VO, BeckOKG, Rom I-VO. München: Beck-online
Looschelders, D. (1995) Die Anpassung im internationalen Privatrech. Heidelberg
Poznić, B. (1983) Osvrt na neke procesnopravne odredbe ZRSZ. Pravni život, br. 6-7
Spellenberg, U. (1983) Art. 11, MükoBGB - EGBGB. München: C. H. Beck
Stanivuković, M., Živković, M. (2010) Međunarodno privatno pravo - opšti deo. Beograd: Službeni glasnik
Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije (2016) Pitanja i odgovori (pitanje br. 12). 03. februar
Varadi, T., Bordaš, B., Knežević, G., Pavić, V. (2012) Međunarodno privatno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
von Hein, J. (2015) Einl. IPR, Internationales Privatrecht I, MükoBGB. München: C.H. Beck
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/RKSPP2002181D
primljen: 05.10.2020.
prihvaćen: 21.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 25.12.2020.