Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 45, br. 2, str. 91-110
Izmene Prve briselske uredbe i njihov uticaj na države koje nisu članice unije s posebnim osvrtom na Srbiju
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: Prva briselska regulativa (Regulativa Brisel I); međunarodna nadležnost; egzekvatura; prorogaciona klauzula
Sažetak
Evropska komisija je u decembru 2010. godine najavila značajne promene Prve briselske uredbe o nadležnosti i priznanju i izvršenju odluka (Uredba 44/2001). U radu su razmotrene one novine koje se odnose pre svega na države izvan Unije. Promene se odnose na širenje polja primene odredaba o nadležnosti na tužene koji imaju prebivalište izvan Unije, na uvođenje novih osnova nadležnosti i na stvaranje pravnog osnova da se uvaži ranija litispendencije pred sudom države koja nije članica EU. U pogledu priznanja dejstva prorogacionom sporazumu kojim je ugovorena nadležnost suda države koja nije članica Unije, Uredba ne predviđa mogućnost oglašavanja suda države članice nenadležnim u korist izabranog suda. Isto tako ni osnovi isključive nadležnosti uspostavljeni u uredbi ne važe ako bi se isključivo nadležni sud nalazio u nekoj državi nečlanici. Norme o nadležnosti iz uredbe imaju i dalje u potpunosti jednostrani karakter. Kada je u pitanju priznanje odluka planira se ukidanje postupka egzekvature uz primenu mehanizma minimalnog (veoma ograničenog) postupka provere odluke iz druge države ugovornice. Nepriznavanje usled očigledne suprotnosti javnom poretku više neće biti moguće. Pravila regulative o priznanju i izvršenju presuda i dalje se odnose samo na presude iz država članica EU. Evropska unija smatra da je priznanje stranih sudskih odluka koje dolaze iz tzv. trećih država moguće ostvariti samo sporazumevanjem na multilateralnom nivou. Odluke trećih država priznaju se po pravilima nacionalnih međunarodnih privatnih prava. U radu se razmatraju i opcije koje stoje na raspolaganju državama van Unije kao što je Srbija da bi obezbedile priznanje sopstvenih odluka na teritoriji EU, kao i podobnost novih pravila uredbe da posluže kao model za sastavljanje odredba novog Zakona o međunarodnom privatnom pravu Srbije.
Reference
*** (2004) Private International Code of Belgium
*** (2005) Private International Law Code of Bulgaria
Bordaš, B., Stanivuković, M., ur. (2009) u: Private International Law Conference (VII), Enlargement of the European Judicial Area to CEFTA Countries, September 25, Proceeds, Novi Sad: Faculty of Law, str. 188-195
Bordaš, B., Stanivuković, M., ur. (2010) u: Private International Law Conference (VII), Enlargement of the European Judicial Area to CEFTA Countries, September 25, 2009, Collected Papers, Novi Sad: Faculty of Law
Illmer, M. (2010) Brussels I and arbitration revisited. The European Commissions Proposal COM, str. 14, 748 final http://ssrn.com/abstract=1804079
Martiny, D. (2010) The idea underlying the Lugano Convention - experience in its application and reform. u: B. Bordaš, M. Stanivuković [ur.] Collected Papers from the VIIth Private International Law Conference - Enlargement of the European Judicial Area to CEFTA Countries, September 25, Novi Sad: Faculty of Law, 19-31
Sears, A.M. (2005) Beals v. Saldanha: The international implications of morguard made claer. Saskatchewan Law Review, vol. 68, str. 223
Weber, J. Universal jurisdiction and third states in the reform of the Brussels I Regulation. Max Planck Private Law Research Paper br. 11/7, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1804103, str. 32
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns1102091S
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Revija za evropsko pravo (2013)
Brussels I recast and the south-east Europe
Meškić Zlatan, i dr.

Revija za evropsko pravo (2013)
Revizija pravila o litispendaciji u Uredbi Brisel I
Lazić Vesna