Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2013, br. 65, str. 129-145
Zaštita civilnog stanovništva od posledica neprijateljstava u međunarodnom humanitarnom pravu
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresazoranr@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Ključne reči: civilno stanovništvo; civili; zaštita; neprijateljstva; okupacija; internacija; zaštićene zone; zabranjeni napadi; mere predostrožnosti; humanitarna pomoć
Sažetak
U zavisnosti od karaktera ugroženosti civilnog stanovništva međunarodno humanitarno pravo predviđa opštu zaštitu od posledica neprijateljstava i posebnu zaštitu za slučaj pada pod vlast neprijatelja. Opštom zaštitom obuhvaćeno je celokupno civilno stanovništvo strana u sukobu bez obzira na kojoj teritoriji i u čijoj vlasti se nalazi. Radi efikasnije zaštite od posledica neprijateljstava mogu se ustanoviti posebne zaštićene zone, zabranjeni su napadi protiv civilnog stanovništva i civilnih objekata, predviđeno je preduzimanje mera predostrožnosti u napadu i protiv posledica napada, kao i pravo na humanitarnu pomoć. Posebnu zaštitu uživaju civili koji padnu pod vlast neprijateljske države zbog većeg stepena njihove ugroženosti od pretnji, ucena i drugih oblika samovoljnog postupanja. Ova zaštita se odnosi na različite situacije u kojima se mogu naći civili u vlasti neprijatelja i njome su obuhvaćene tri kategorije ovih lica. Prvu čine civili državljani jedne strane u sukobu koji su nastanjeni u neprijateljskoj državi ili ih je na toj teritoriji zateklo izbijanje neprijateljstava. U drugu kategoriju spadaju civili koji nastavljaju da žive na teritoriji svoje države, ali su se nezavisno od svoje volje našli pod vlašću neprijatelja koji je u toku oružanog sukoba okupirao ovu teritoriju i stavio je efektivno pod svoju kontrolu. Treća kategorija obuhvata internirane civile na neprijateljskoj ili okupiranoj teritoriji koje je strana u sukobu uputila u posebne logore gde prinudno borave i čiji je položaj veoma sličan sa tretmanom ratnih zarobljenika.
Reference
Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B. (2006) Međunarodno pravo. Zagreb: Školska knjiga, 3
Degan, V., Pavišić, B., Beširević, V.M. (2011) Međunarodno i transnacionalno krivično pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Doswald-Beck, L. (1989) The value of the 1977 protocols for the protection of civilians. u: Meyer M.A. [ur.] Armed Conflicts and New Law: Aspects of the Geneva protocols and 1981 Weapons Convention, London: British Institut of International and Comparative Law, (pp. 137-172)
Fenrick, W.J. (1982) The Rule of Proportionality and Protocol I in Conventional Warfare. Military Law Review, (98): 91-127
Fernrick, W. (2007) Attacking enemy civilians as punishable offence. Duke Journal of Comp. and Int. Law, 7, str. 498
Gaser, H.P. (1999) Međunarodno humanitarno pravo - uvod. Sarajevo
Gehring, R.W. (1978) Protection of Civilian Infrastructures. Law and Contemporary Problems, 42(2): 86
Jaworski, E. (2003) 'Military Necessity” and 'Civilian Immunity”: Where is the Balance?. Chinese Journal of International Law, 2(1): 175-206
Kalshoven, F., Zegveld, L. (2013) Ograničenja u vođenju rata - uvod u međunarodno humanitarno pravo. Beograd: Fakultet političkih nauka
Knežević-Predić, V., Avram, S., Ležaja, Ž. (2007) Izvori međunarodnog humanitarnog prava. Beograd: Fakultet političkih nauka
Landgren, K. (1995) Safety Zones and International Protection: A Dark Grey Area. International Journal of Refugee Law, 7(3): 436-458
Meyrowitz, H. (1981) Une révolution inaperçue: L article 49 (2) du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949. Österreichische Zeitschrift für öffentlishes Recht und Völkerrecht, 3, 29-57
Milić, T. (2007) Mere predostrožnosti u međunarodnom humanitarnom pravu. Beograd: Fakultet političkih nauka
Perazić, G. (1966) Međunarodno ratno pravo. Beograd
Plattner, D. (1992) Assistance to the civilian population: the development and present state of international humanitarian law. International Review of the Red Cross, 32(288): 249
Quéguiner, J. (2006) Precautions under the law governing the conduct of hostilities. International Review of the Red Cross, 88(864): 793
Radivojević, Z. (2012) Zaštita koju obezbeđuje status ratnog zarobljenika u međunarodnom humanitarnom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 63, str. 9-28
Rousseau, C. (1983) Le droit de conflit arme. Paris: Pédone
Sandoz, Y., Swiniarski, C., Zimmerman, B., ur. (1987) Commentary on the additional protocols of 8 June 1977 to the Geneva Convention of 12 August 1949. Geneva: International Committee of the Red Cross
Sandoz, Y. (1985) Localites et zones sour protection speciales. u: Quatre etudes du droit international humanitaire, Geneve, str. 35
Sassoli, M., Bouvier, A.A. (2005) How Does Law Protect in War?. Geneva: International Comittee of the Red Cross
Solf, W.A. (1986) Protection of Civilians Against the Effects of Hostilities under Customary International law and under Protocol I. American University Journal of International Law and Policy, (1): 107-135
Torelli, M. (1995) Les zones de securite. Revue generale de droit international public, (4): 787-848
Uhler, O.M., Coursier, H. (1994) Commentary IV Geneva Convention. Geneva: International Committee of the Red Cross
Vučinić, Z. (2006) Međunarodno ratno i humanitarno pravo. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.01.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka