Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 10  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 40, br. 3, str. 158-165
Jednogodišnja analiza hospitalizovanih pacijenata na Odeljenju toksikologije KC Niš
aSlužba hitne medicinske pomoći, Dom zdravlja Jagodina
bKlinički centar Niš, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
cSlužba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece sa medicinom sporta i savetovalištem za mlade, Zdravstveni centar Knjaževac
dDom zdravlja Doljevac

e-adresamilan_mdj@hotmail.com
Ključne reči: trovanje; analiza; uzrok
Sažetak
Uvod: Trovanja su vodeći uzrok mortaliteta, odmah iza povređivanja u saobraćajnim nesrećama. U Nacionalnom centru za kontrolu trovanja (NCKT) Vojnomedicinske akademije (VMA), godišnje se medicinski zbrine preko 4200 pacijenata. Podaci o broju trovanja u našoj zemlji nisu potpuni i verodostojni jer se značajan broj trovanja zbrinjava i u drugim zdravstvenim institucijama u Srbiji. Bez obzira na inicijalno ispoljenu kliničku sliku, trovanja uvek predstavljaju urgentno stanje, čije zbrinjavanje podrazumeva pridržavanje istih principa koji važe za sva druga urgentna stanja u medicini. Cilj rada: Ukazati na značaj, veličinu i učestalost trovanja kroz jednogodišnju analizu hospitalizovanih pacijenata u Nišu. Metodologija: Ovo je godišnji izveštaj i analiza hospitalizovanih pacijenata Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Odeljenja za toksikologiju, Kliničkog centra (KC) Niš. Obrađeni su dostupni podaci iz istorija bolesti pacijenata lečenih na odeljenju toksikologije u toku 2013. godine. Pacijenti su analizirani prema polu, životnom dobu, radnoj sposobnosti, razlogu trovanja, uzroku trovanja, PSS (Poisoning severity score skoru), mesecu hospitalizacije. Rezultati: U toku 2013. godine na odeljenju toksikologije Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Niš evidentirano je 115 pacijenata, 50 (43,48%) muških i 65 (56,62%) ženskih osoba. U visokom broju registrovan je broj samotrovanja, čak 97 (84,34%) dok je broj zadesnih bio 8 (6,96%), sredstva zloupotrebe 3 (2,61%) i ostalih 7 (6,09%). Po zastupljenosti na prvom mestu nalaze se pacijenti koji su koristili lekove, 58 (50,43%), a na drugom i trećem mestu su oni sa trovanjem pesticidima, 23 (20%) i korozivima 20 (17,39%). U mnogo manjem broju zabeležen je broj trovanja alkoholima i glikolima, gljivama, sredstvima zloupotrebe, gasovima i organskim rastvaračima. U najvećem broju su građani koji pripadaju radno sposobnom stanovništvu, od 18 do 65 godina, 83 (72,17%), zatim osoba starijih od 65 godina, 22 (19,13%), a najmanje je onih mlađih od 18 godina, 10 (8,7%). U 47 slučajeva (40,87%) otkriveno je da se radi o umereno teškim trovanjima, lak stepen trovanja zabeležen je kod 21 bolesnika (18,26%), težak stepen kod 30 osoba (26,09%) a letalan ishod zabeležen je kod 17 bolesnika (14,78%). Zaključak: Rezultati ovog rada pokazali su da je u toku 2013. godine najviše bilo trovanja lekovima među hospitalizovanim pacijentima na Odeljenju toksikologije u Nišu. Od korišćenih lekova najviše je bilo psihofarmaka, a iza njih slede sve ostale grupe lekova. Lekovi, korozivi i pesticidi su najučestaliji uzrok trovanja zbog lake dostupnosti i niske cene. Lekovi su davali širok dijapazon kliničkih slika i pokazalo se da ljudi koji su ih koristili za intoksikaciju nisu imali ozbiljnu suicidalnu nameru. Korozivi i pesticidi davali su uglavnom ozbiljnu kliničku sliku koja obavezno zahteva hospitalizaciju i dugo lečenje i često se završava smrtnim ishodom.
Reference
*** Godišnjak Centra za kontrolu trovanja 2013 VMA Beograd. http://www.vma.mod.gov.rs/sr/specijalnosti/centri/na cionalni-centar-za-kontrolu-trovanja/godisnjak-NCKTVPdhQyyrE-J
*** (2011) Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji, Prvi rezultati. Bilten broj/Republički zavod za statistiku Srbije, 540
*** Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma. Dostupno na: klinike/klinike-novo/181-endo-novo. http://www.kcnis.rs/index.php/klinike/37- klinike/klinike-novo/181-endo-novo
Bronstein, A.C., Spyker, D.A., Cantilena, L.R., Green, J.L., Rumack, B.H., Dart, R.C. (2009) Annual Report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS): 28th Annual Report. Clin Toxicol, 47: 911
Bronstein, A.C., Spyker, D.A., Cantilena, L.R., Green, J.L., Rumack, B.H., Dart, R.C. (2011) Annual Report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS): 28th Annual Report. Clin Toxicol, 49: 910-941
Đorđević, M., Milićević-Mišić, S., Šeškar-Stojančov, S. (2014) Trovanje korozivom - prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, vol. 39, br. 2, str. 90-93
Ellenhorn, M.J., et al (1997) Diagnostic procedures. u: Ellenhorn's Medical Toxicology: Diagnosis and Treatment of Human Poisoning, Baltimore: Williams & Wilkins, 47-89; 2nd ed
Jones, A.L., Dargan, P.I. (2002) Advances, challenges, and controversies in poisoning. Emerg Med J, 190-201; 219
Mowry, J.B., Spyker, D.A., Cantilena, L.R., McMillan, N., Ford, M. (2014) Annual Report of the American Association of Poison Control Centers’ National Poison Data System (NPDS): 31st Annual Report. Clinical Toxicology, 52(10): 1032-1283
Vučinić, S. (2014) Psihijatrijski poremećaji u akutnim trovanjima. u: Problemi zbrinjavanja akutno otrovanih pacijenata: 11 Simpozijum magistara farmacije i medicinske biohemije Republike Srpske, Dostupno na, http://www.farmaceutskakomora.org/v1/zbornik11.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/tmg1503158D
objavljen u SCIndeksu: 11.01.2016.

Povezani članci

Arhiv za farmaciju (2012)
Akutna trovanja lekovima
Matović Vesna, i dr.

Arhiv za farmaciju (2012)
Neželjeni efekti i toksičnost analgetika
Bulat Zorica, i dr.

Arhiv za farmaciju (2015)
Agmatin u prevenciji akutne neurotoksičnosti izazvane hlorpromazinom kod pacova
Dejanović Bratislav, i dr.

prikaži sve [5]