Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
Istina i suština u intuitivno-opažajnim procedurama svesti
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za filozofiju

e-adresabrankicapopovic69@gmail.com
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak
Smisao Huserlovog principa fenomenologije sastoji se u pokazivanju načina na koji transcendentalna subjektivnost jedino može biti dovedena do samodavanja. Ukoliko neko želi da razotkrije logičke notacije, treba da ide izvan značenja reči, koje su uvek dvosmislene; mora da ovaj fenomen razmatra u svetlu njegovog porekla u svesnom životu, čija je aktivnost teorijska. Ova Huserlova tvrdnja sadrži zrno dubokog filozofskog principa, prvog principa fenomenologije, po kome je pojam bića tako blisko povezan sa pojmom iskustvo da donosi poslednje opravdanje za logički metod. Naime, mi se pravdamo dajući sudove koji imaju ontološku vrednost i samo tada možemo biti sigurni da u refleksiji imamo, ne samo prezentaciju bića, već i samo to biće.
Reference
Damnjanović, M. (1984) Racionalnost protiv racionalizma - aspekti i problemi filozofije Novoga doba. Sarajevo: Svjetlost
Huserl, E. (1975) Ideja fenomenologije. Beograd: BIGZ
Husserl, E. (1976) Kartezijanske meditacije II. Prilog fenomenologiji intersubjektivnosti. Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost Saveza socijalističke omladine, Naslov originala HUSSERLIANA - Band XV. Edmund Husserl. Zur Phanomenologie der Intersubjektivitat. Texte aus dem Nachlas. Dritter Teil: 1929-1935. Den Haag, M. Nijhoff, 1973
Jokić, V. (1981) Razmeđa savremene filozofije. Priština: Jedinstvo
Levinas, E. (1995) The theory of intuition in Husserls phenomenologu. Illinois: Northwestern University Press Evanston
Levinas, E. (1997) Vrijeme i drugo. Podgorica: Oktoih
Plotin (1984) Eneada V. Beograd: NIRO
Popović, B. (2011) Intuicija i nauka u Huserlovoj fenomenologiji. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrffp46-10813
objavljen u SCIndeksu: 24.05.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka