Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
Problem metode u Bergsonizmu
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
Ključne reči: filozofija; A. Bergson; metoda; trajanje; intuicija; konkretno; biologija; matematika
Sažetak
U ovom radu reč je, pre svega, o pitanju metode u filozofiji A. Bergsona. Naglasak je stavljen na analizu dva moguća pristupa tom problemu: jednom koji tvrdi da Bergson nema izgrađenu metodu, ili nema metodu onako kako je ona uobičajeno shvaćena u novovekovnoj i savremenoj filozofiji, i drugi koji pokušava da dokaže da je Bergson zapravo preuzeo metodu mišljenja od bioloških nauka - matematička paradigma jednostavno je zamenjena biološkom. Ukazano je na isprepletanost svih ključnih pojmova ove filozofije - intuicije, trajanja, slobode, konkretnog, neposrednog - sa problemom metode.
Reference
Barthelemy-Madaule, M. (1966) Bergson adversaire de Kant. Paris: Presses universitaires de France / PUF
Bergson, A. (1978) Ogled o neposrednim činjenicama svesti. Beograd: Mladost
Bergson, H. (1959) Oeuvres. Textes annotés par André Robinet. Introduction par Henri Gouhier. Paris: Presses Universitaires de France
Chevalier, J. (1948) Bergson. Paris: Plon
Deleuze, G. (1966) Le bergsonisme. Paris: Presses Universitaires de France
Delhomme, J. (1954) Vie et conscience de la vie. Paris: Presses Universitaires de France
Gouhier, H. (1959) Introduction. u: Bergson Henri [ur.] Oeuvres, Paris: Presses universitaires de France / PUF, Textes annotés par André Robinet
Jankelevitch, V. (1959) Henri Bergson. Paris: Presses Universitaires de France
Verdenal, R. (1973) La philosophie de Bergson. u: Histoire de la philosophie, Paris: Hachette
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.04.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka