Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 7 od 198  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 14, br. 1, str. 66-79
Rezime analiza finansijskog bilansa Republike Srbije u periodu 2010-2018
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresasanja.bakic991@gmail.com
Ključne reči: Finansijski bilans; deficit tekućeg računa; investicije
Sažetak
Platni bilans jedne zemlje predstavlja realizovanje transakcija između dve zemlje. Predmet istraživanja odnosi se analizu perioda od 2010. do 2018. godine i prikaz uticaja pozicija roba, usluga, primarnog dohotka i ličnih transfera na tekući račun platnog platnog bilansa, kao i pokrivanje pozicija tekućeg bilansa putem kapitala. Cilj istraživanja ovog rada obuhvata ispitivanje važnosti otvaranja granica Republike Srbije i omogućavanje ulaska stranih investitora. Očekivani rezultati istraživanja treba da ukažu na način smanjenja deficita tekućeg računa platnog bilansa, samog platnog bilansa, kao i privrednog razvoja i stabilnosti zemlje.
Reference
Bucifal, S., Kinnayong, V., Healy, K., Han, X., Goa, X., Zhao, K., Mu, N. (2008) Chinalco - Rio Tinto Deal: A Case Study of Foreign Direct Investment from China to Australia. Sidney: Australian National University
Drobnjak, J. (2013) Foreign direct investment: Instruments, exploitation / Strane direktne investicije - instrumenti eksploatacije. Retrieved March 15, 2020., from: https://www.makroekonomija.org/stranedirektne-investicije/strane-direktne-investicije-instrumenti-eksploatacije
Foundation for the Development of Economic Science Retrieved January 31, 2020., from: https://www.fren.org.rs/sites/default/files/qm/T4_41.pdf
Jotić, J.V., Lovre, I.K. (2013) Balance of payments of Serbia: Condition and perspectives. Poslovna ekonomija / Business Economics, vol. 7, br. 2, str. 111-128
Kilibarda, B. (2011) Balance of Payments of Montenegro: Theory and Practice. Podgorica, Montenegro: Central Bank of Montenegro
Kovačević, R. (2010) International Finance. Faculty of Economics in Belgrade, first edition
Ministry of Finance-External sector (2018) Current macroeconomic trends. Retrieved March 29, 2020., from: https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2018%20januar/tekuca%20makroekonomska%20kretanja(2).pdf
National Bank of Serbia (2017) Annual reports on monetary policy. Retrieved February 1, 2020., from: https://www.nbs.rs/internet/latinica/90/90_7/monetarna_politika_2017.pdf
National Bank of Serbia (2010) Annual Report on Monetary Policy. Retrieved March 16, 2020., from: https://www.nbs.rs/internet/latinica/90/90_7/monetarna_politika_2010.pdf
National Bank of Serbia (2011) Annual Report on Monetary Policy. Retrieved February 16, 2020., from: https://www.nbs.rs/internet/latinica/90/90_7/monetarna_politika_2011.pdf
National Bank of Serbia (2012) Annual Report on Monetary Policy. Retrieved March 16, 2020., from: https://www.nbs.rs/internet/latinica/90/90_7/monetarna_politika_2012.pdf
National Bank of Serbia (2013) Annual Report on Monetary Policy. Retrieved March 16, 2020., from: https://www.nbs.rs/internet/latinica/90/90_7/monetarna_politika_2013.pdf
National Bank of Serbia (2014) Annual Report on Monetary Policy. Retrieved March 16, 2020., from: https://www.nbs.rs/internet/latinica/90/90_7/monetarna_politika_2014.pdf
National Bank of Serbia (2015) Annual Report on Monetary Policy. Retrieved March 16, 2020., from: https://www.nbs.rs/internet/latinica/90/90_7/monetarna_politika_2015.pdf
National Bank of Serbia (2016) Annual Report on Monetary Policy. Retrieved March 16, 2020., from: https://www.nbs.rs/internet/latinica/90/90_7/monetarna_politika_2016.pdf
National Bank of Serbia (2018) Balance of Payments of the Republic of Serbia 2007-2018. year. Retrieved March 16, 2020., from: https://www.nbs.rs/internet/latinica/80/platni_bilans.html
Paoloni, N. (2019) The relationship between banks and companies: The literature review. Business Economics, No 2 Vol 21, pg 29-42, Retrieved avgust 12, 2020., from: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1820-6859/2017/1820-68591702029P.pdf
Račić, Ž. (2014) Influence of basic macroeconomic bank liquidity indicator sector of Serbia. Retrieved avgust 12, 2020., from: https://core.ac.uk/download/pdf/195247529.pdf
Sachs, D.J. (1981) The Current Account and Macroeconomic Adjustment in the 1970's. Brookings paper on Economic Activity, 1(1), pp. 201-268
Šojić, M. (2006) Changes in the balance of payments of the Republic of Serbia during the transition period. Economic perspectives, vol. 11, pp. 175-187
World Bank (2018) Retrieved March 16, 2020., from: https://www.worldbank.org
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/poseko17-26600
primljen: 16.05.2020.
prihvaćen: 13.08.2020.
objavljen u SCIndeksu: 25.11.2020.

Povezani članci

Posl ekon (2020)
Izvoz kao pokretač privrednog rasta Republike Srbije
Ignjatović Jelena, i dr.

Sociološki pregled (2019)
(Ne)uspeh tranzicionih reformi u zemljama bivše Jugoslavije
Božić-Miljković Ivana M.

Ekonomika (2017)
Nagoveštaj boljih uslova privređivanja
Prokopović Borivoje B., i dr.

prikaži sve [12]