Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 30  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 7, br. 2, str. 197-209
Investicioni fondovi i njihov uticaj na privredni oporavak u Republici Srbiji
Republički fond za zdravstveno osiguranje, Sombor

e-adresadamir004@yahoo.com
Ključne reči: investicioni fondovi; finansijska kriza; pojedinačni ulagači; investicioni ciklus
Sažetak
Investicioni fondovi su novi pravni i privredni subjekti na tržištu u Srbiji čije je poslovanje omogućeno donošenjem Zakona o investicionim fondovima 2006. godine. Zakasnelo usvajanje pravnog okvira za poslovanje ovih institucionalnih investitora nije bilo dobro za finansijsko tržište u Srbiji kao i za pojedinačne ulagače. Finansijska kriza koja je stvorila mnogo poteškoća i na mnogo većim tržištima nego što je tržište u Republici Srbiji, uzdrmala je do temelja ionako veoma krhko poslovanje fondova kod nas. Može se zaključiti da nije bilo nezgodnijeg momenta za početak poslovanja ovih institucionalnih investitora. Iako su trenutne aktivnosti kao i imovina investicionih fondova u Republici Srbiji na jednom skromnijem nivou, postoje velike mogućnosti za dalji razvoj poslovanja. Posebno se misli na slobodna sredstva pojedinačnih ulagača koja se mere milijardama evra, od čega bi deo mogao biti usmeren u investicione fondove. U tom slučaju i sa većim aktivnostima na sekundarnom finansijskom tržištu stvaraju se uslovi za pozitivan uticaj koji proističe iz poslovanja fondova. Investicioni fondovi bez obzira na trenutnu situaciju na tržištu, predstavljaju potencijalno veoma značajan faktor koji može da utiče na dinamičniji investicioni ciklus. Prikupljanjem imovine od pojedinačnih ulagača i daljim investiranjem može se očekivati konkretan ekonomski učinak i dalji razvoj nacionalne ekonomije Srbije kao i dobit za ulagače u investicione fondove.
Reference
*** (2006/2011) Zakon o investicionim fondovima. Službeni glasnik RS, broj 46/06, 51/09 i 31/11
*** (2013) Izveštaj o radu Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i kretanjima na tržištu kapitala u Republici Srbiji u periodu: januar-decembar 2012. Beograd
*** (2012) Kvartalni bilten, 1, broj 16, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, www.hanfa.hr
*** (2009/2011) Pravilnik o investicionim fondovima. Sl. glasnik RS, br. 15/09, 76/09 i 41/11
*** (2013) Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2012. godini. Beograd: Agencija za privredne registre
Brzaković, T. (2007) Tržište kapitala - teorija i praksa. Beograd: Čugura print
Pavlovic, V., Muminovic, S. (2010) Značaj razvoja finansijskih tržišta za srpsku privredu. Industrija, vol. 38, br. 4, str. 41-67
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2014.