Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 188  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 17, br. 1, str. 39-50
Merenje rizika investiranja i njegovo umanjenje metodom diversifikacije
Akademija strukovnih studija Kosovsko Metohijska, odsek Peć u Leposaviću, Leposavić

e-adresaneda.dedovic@live.com
Ključne reči: investicije; rizik; upravljanje rizikom; diversifikacija; stopa povračaja; beta koeficijent
Sažetak
Investiranje predstavlja nezaobilazan segment svake poslovne aktivnosti. Odluke o investiranju su povezane sa izvesnom dozom rizika. Rizik je stanje u kojem postoji mogućnost negativnog odstupanja od željenog ishoda koji očekujemo i kome se nadamo. Osetljivost investicija na odre6ene vrste rizika zavisi od specifičnosti procesa investiranja, okruženja, vrste i veličine rizika. Veća izloženost faktorima rizika za posledicu ima veći očekivani prinos. Merenje rizika investiranja i njegovo umanjenje metodom diversifikacije tema je ovog rada.
Reference
Arrow, K.J. (1965) Aspects of the theory of risk - bearing. Helsinki
Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J. (2008) Essential of investment. McGraw-Hill, 7th th ed
Brighan, E.F. (1989) Fundamentals of financial management. Chicago: The Dryden Press, Fifth Edition
Damodaran, A. (2011) Applied corporate finance. New York: John Wiley & Sons, Inc, Third Edition
Dedović, M., Milačić, S. (2005) Finansijski menadžment. Leposavić: Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću
Dedović, N., Dedović, A. (2015) Upravljanje investicijama. Leposavić: Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću
Karić, M. (1995) Mjerenje rizika u uvjetima diversificiranih investicija. Ekonomski Vjesnik, br. 1, s. 91
Leković, M. (2018) Diversifikacija kao investiciona strategija smanjenja rizika ulaganja. Ekonomski horizonti, vol. 20, br. 2, str. 173-187
Ljutić, Z.B., Zotović, B.M. (1995) Dobit i rizik. Novac i razvoj, 21, s. 114
Marić, B. (2013) Upravljanje investicijama. Fakultet tehničkih nauka, s. 9
Markowitz, H.M. (1952) Portfolio selection. Journal of Finance, 7
Nickels, G.W. (2018) Business times mirror. St. Louis - Toronto - Santa Clara: Mosby Publishing
Sharpe, W.F., Alexander, G.J., Bailey, J.V. (1999) Investments. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall
Vujnović, M. (2007) VaR analiza kreditnog potencijala banaka. Zemun: Trag, s. 31
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig2201039D
primljen: 14.03.2022.
prihvaćen: 26.05.2022.
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka