Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 190  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 61, br. 94, str. 13-31
Investicije u građevinarstvu u vanrednim situacijama - koristi i rizici
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaljubica@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200120)

Ključne reči: vanredna situacija; građevinarstvo; investicije; koristi i rizici
Sažetak
Razlozi proglašavanja vanredne situacije na nekoj teritoriji mogu biti različiti, pa i epidemije zaraznih bolesti. U vanrednim okolnostima, privredni subjekti procenjuju očekivane prinose i rizike i prilagođavaju svoje poslovne odluke novim uslovima, a od institucija sistema očekuju reakcije koje će im omogućiti funkcionisanje. U ovom radu analiziramo efekte vanredne situacije, pre svega pandemije kovida 19, na investicije u građevinarstvu. Izgradnja građevinskog objekta jeste složen projekat i u redovnim okolnostima zbog: složenosti pravnih odnosa između više lica, dugotrajnosti realizacije, brojnih administrativnopravnih obaveza investitora i izvođača građevinskih radova, kao i vrednosti projekta. Vanredna situacija, u zavisnosti od uzroka i primenjenih mera, može bitno poremetiti i ugroziti mnoge poslovne odnose, pa i one između naručioca i izvođača građevinskih radova. Sa druge strane, u nekim vanrednim situacijama vlasnici finansijskog kapitala, u cilju očuvanja realne vrednosti imovine, između ostalog, kupuju građevinske objekte. Povećana tražnja, time i cena, građevinskih objekata, stimuliše građevinske investicije. U izmenjenim i otežanim uslovima poslovanja, izazvanim pandemijom, građevinski projekti u isto vreme postaju izazovni, rizični i profitabilni.
Reference
*** (2009-2021) Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik RS, Br. 72/2009, 81/2009.ispr., 64/2010.odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013.odluka US, 50/2013.odluka US, 98/2013.odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019.dr. zakon, 9/2020. i 52/2021
*** (2018) Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. Službeni glasnik RS, br. 87
*** (2020) Naredba o praglašenju epidemije zarazne bolesti Kovid-19. Službeni glasnik RS, Br. 37
*** (2020) Zaključak Vlade 05 br. 53-3259/2020 o davanju saglasnosti za nastavak sa radom poslodavcima u oblasti građevinarstva, određenim oblastima pružanja usluga i trgovine na malo, kao i zelenih pijaca, uz primenu preventivnih mera. Službeni glasnik RS, Br. 58
*** (2020) Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti. Službeni glasnik RS, Br. 94
*** (2005-2018) Zakon o državnoj upravi. Službeni glasnik RS, Br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018. i 30/2018.dr. zakon
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ + Službeni list SRJ+Službeni list SCG + Ustavna povelja i Službeni glasnik RS, br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 -odluka USJ i 57/1989; br. 31/1993; br. 1/2003 -Ustavna povelja; br. 18/2020
*** (2011-2021) Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Službeni glasnik RS, Br. 99/2011, 83/2014, 31/2019. i 105/2021
*** (2014/2015) Zakon o prometu nepokretnosti. Službeni glasnik RS, Br. 93/2014, 121/2014. i 6/2015
*** (2014) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik RS, Br. 132
*** (2011/2013) Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole. Službeni glasnik RS, Br. 93/2011. i 103/2013. - odluka US
*** (2020) Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja. Službeni glasnik RS, Br. 41/2020. i 43/2020
*** (1977) Posebne uzanse o građenju. Službeni list SFRJ, Br. 18
Cakmak, P.I., Tezel, E. (2019) A Guide for Risk Management in Construction Projects: Present Knowledge and Future Directions. Risk Management in Construction Projects, https:// mts.intechopen.com/storage/books/8808/authors_book/authors_book.pdf . Preuzeto 28.5.2022
Cvetković, P. (2021) Sinteza pravnog teksta i programskog koda - slučaj Rikardijanskog ugovora. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 90, 61-76
Dimitrijević, B., Stojadinović, Z., Marinković, D., Dimitrijević, M. Influence of structural system on the construction time and cost of residential projects. GRAĐEVINAR, Journal of the Croatian Association of Civil Engineers, http://casopis-gradjevinar.hr/assets/ Uploads/JCE-71-2019-8-5-2315-EN.pdf . Preuzeto 29.5.2022
Gamil, Y., Alhagar, A. (2020) The Impact of Pandemic Crisis on the Survival of Construction Industry: A Case of COVID-19. Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 11 No. 4 (2020): July 2020, https://www.richtmann.org/journal/index.php/mjss/article/ download/12188/11787 . Preuzeto 1.6.2022
Gligorov, V. (2020) Oporavak posle epidemije u Hrvatskoj i Srbiji. https:// pescanik.net/wp-content/uploads/2020/07/corona.pdf. Preuzeto 15.3.2022
Ivković, B., Popović, Ž., Stojadinović, Z. (2021) Upravljanje projektima u građevinarstvu. Beograd: CFP Apostrof
Jovanov, A., Peško, I., Mučenski, V., Šešlija, M., Bibić, D. (2019) Construction management of projects via BIM. Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 36, str. 39-51
Jovanović, A. (2019) Srbija i ekonomske implikacije vladavine prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 85, 55-72
Murdoch, J., Hughes, W. (2008) Construction Contracts Law and management. Routledge, https://engineeringbookspdf.com/construction-contracts-law-andmanagement-fourth-edition-pdf-free-download/1659/. Preuzeto 1.6.2022
Nikolić, L. (2022) Incorporation of companies in Serbia: The scope of presence of electronic and traditional procedures. Teme, Vol. XLVI, No 1, 269-285
Ogunnus, M., Hamma-Adama, M., Salmanh,, Kouidet (2020) COVID-19 Pandemic: The Effects and Prospects in the Construction Industry. International journal of real estate studies [online], 14 (Special Issue 2), pages 120-128. Pregledano 1.6.2022. Available from: https://www.utm.my/intrest/files/2020/11/2_Final_MS_CRES-Covid-025.pdf
Vasiljević, M. (2018) Trgovinsko pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfn1-38245
primljen: 14.02.2022.
prihvaćen: 04.05.2022.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka