Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:43
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:35

Sadržaj

članak: 9 od 182  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 10, br. 1, str. 94-113
Investiciono bankarstvo i tržište hartija od vrednosti
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH

e-adresasnezana.krstic17@gmail.com, milan.mih83@gmail.com
Sažetak
Sve veći broj analiza pruža dokaze kojima se potvrđuje da efikasni finansijski sistemi pospešuju dugoročan ekonomski rast tako što, za razliku od neefikasnih sistema, obezbeđuju alokaciju finansijskih sredstava u produktivnije investicije. Zahvaljujući tome, intenziviraju se zahtevi za reformama finansijskog sektora kako bi se povećala njegova efikasnost i na taj način promovisao ekonomski napredak. Stabilni i efikasni bankarski sistemi predstavljaju važnu komponentu jednog finansijskog sistema. Sa smanjenjem efikasnosti bankarskog ili čitavog finansijskog sistema jedne zemlje, smanjuje se mogućnost raspodele sredstava za produktivne investicije. Cilj rada je da ukaže na značaj i mogućnosti investicionog bankarstva u savremenim uslovima funkcionisanja tržišta kapitala.
Reference
Akiyoshi, F. (2019) Effects of separating commercial and investment banking: Evidence from the dissolution of a joint venture investment bank. Journal of Financial Economics, 134(3), 703-714
Ćirović, M. (2001) Bankarstvo. Beograd: Bridge company
Ćirović, M. (1995) Monetarni menadžment. Beograd: Ekonomski institut
Filipović, M. (1992) Investicione banke - osnovne funkcije i karakteristike. Jugoslovensko bankarstvo, Beograd, 3-4
Ilić, B. (2019) Cena zemlje kao faktor održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 1, br. 2, str. 7-16
Jolović, N. (2019) Menadžment ljudskih resursa u funkciji sticanja konkurentske prednosti u bankarstvu. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 5, br. 3, str. 65-78
Kuhn, L.R. (1990) Investment banking: The art and science of light steak dealmaking. New York: Harper and Row publishers
Marjanović, N., Prelić, J., Belokapić-Čavkunović, J. (2017) Uloga Narodne banke Srbije u regulisanju monetarne politike. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 3, str. 73-88
Marshall, J.F., Ellis, M.E. (1984) Investment banking and brokerage. Kolb Publishing Company
Miler, R.L., van Hoose, D.D. (1997) Essentials of money, banking and financial markets. Addosan-Wesley
Perović, V. (1997) Poslovi investicionog bankarstva. Podgorica: Ekonomski fakultet
Rose, P.S., Hudgins, S. (2005) Bankarski menadžment i finansijske usluge. Beograd: Data Status
Vasiljević, B., et al. (1999) Poslovne banke i razvoj tržišta hartija od vrednosti u SR Jugoslaviji. Beograd: Savezne komisije za hartije od vrednosti i finansijska tržišta
Vives, X. (2019) Competition and stability in modern banking: A post-crisis perspective. International Journal of Industrial Organization, 64, 55-69
Živković, A., Kožetinac, G. (2004) Bankarsko poslovanje i platni promet. Beograd: Ekonomski fakultet
Živković, A. (2012) Monetarna ekonomija. Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/Civitas2001094K
primljen: 06.04.2020.
prihvaćen: 10.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 28.05.2021.

Povezani članci

Tehnika (2020)
Uloga finansijskog menadžmenta u preduzeću
Mihajlović Milan B., i dr.

Tehnika (2021)
Metodi i stilovi rada menadžmenta preduzeća
Andrejić Marko D., i dr.

Vojno delo (2019)
Monetarna analiza karakteristika Evropske centralne banke i Narodne banke Srbije
Jovićević Predrag, i dr.

prikaži sve [30]