Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2010, br. 23, str. 187-198
Kvalitetno finansijsko izveštavanje kao pretpostavka funkcionisanja finansijskog tržišta
aRačunovodstvena agencija Korekta, Novi Sad
bZet Fashion Group, Novi Pazar

e-adresakorekta@nscable.net
Sažetak
Razvoj korporativnog načina privređivanja i finansijskih tržišta doprineo je da finansijski izveštaji prerastu u kompleksnu aktivnost koja je računovodstvo izdigla na jedan viši nivo. Finansijski izveštaji su rezultat procesa finansijskog izveštavanja i mogu biti eksterni ili interni u zavisnosti kome su namenjeni. Posmatrajući preduzeće kao tlo na kome svoje interese zadovoljavaju različiti korisnici, oni svoje informacione potrebe crpe iz finansijskih izveštaja, te se njihov kvalitet podrazumeva kao obavezujući. Funkcionisanje tržišta kapitala naročito je uslovljeno kvalitetom finansijskih izveštaja, jer sadašnji i potencijalni investitori svoje poslovne odluke donose na osnovu analize informacija sadržanih u njima. Kvalitetniji izveštaji vode ka većem poslovnom poverenju naročito od strane inostranih partnera. Zbog toga su zemlje u tranziciji, koje su suočene sa nedostatkom inostranih ulaganja, primorane da na prvom mestu prilagode svoje računovodstvo zahtevima potencijalnih investitora koji se ogledaju u pouzdanijim i verodostojnijim informacijama koje im se prezentuju.
Reference
*** (2008) Praktična primena MSFI u Republici Srbiji. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
*** (2003) Uputstvo o sadrţini i formi prospekata za distribuciju hartija od vrednosti. Bilten Komisije, 3/2003, 48-53, Komisija za hartije od vrednosti i finansijska trţišta
Dendić, D. (2005) Menadţment kontrola. Beograd: Savez RR Srbije
Jolović, A., Ţivković, B. (2009) Privatizacija i evolucija finansijskog trţišta u Srbiji. Beograd: Ekonomski fakultet
Malinić, D. (2009) Cash flow kao instrument otkrivanja poslovno-finansijskih rizika. u: Simpozijum SRRS (XL), 40 godina računovodstva i poslovnih finansija, Zbornik radova, Beograd: Savez RR Srbije, 46-72
Malinić, D. (2006) Finansijsko izveštavanje preduslov aktivnosti finansijskog tržišta. u: Čanak Jovan [ur.] Međunarodna profesionalna regulativa i finansijsko izveštavanje, Zbornik radova kontinuirane edukacije - dodatak, Beograd: Savez RR Srbije, 40-60
Mikerević, D. (2008) Međuzavisnost kvaliteta korporativnog upravljanja i finansijskog izveštavanja - uloga i zadaci finansijskog izveštavanja u procesu pridruţivanja EU. u: Simpozijum SSRS, (XXXIX), Zbornik radova, Beograd: Savez RR Srbije, 62-82
Škarić-Jovanović, K. (2006) Finansijsko izveštavanje kao instrument poslovne politike preduzeća. u: Međunarodna profesionalna regulativa i finansijsko izveštavanje, Zbornik radova kontinuirane edukacije - dodatak, Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije, 141-156
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 10.08.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka