Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 9  
Back povratak na rezultate
2020, br. 50, str. 43-55
"Parabaza" u Času anatomije Danila Kiša
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresabecejskim@gmail.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: Danilo Kiš; polemika; Čas anatomije; parabaza; ironija; autopoetika; dokumentarnost; citatnost; Borhes; jevrejstvo
Sažetak
U istraživačkom fokusu ovoga rada nalazi se poglavlje "Parabaza" polemičke knjige Čas anatomije Danila Kiša. Autor pravi paralelu sa strukturom i genološkim karakteristikama parabaze u antičkoj komediji kako bi objasnio njenu funkciju u Času anatomije. Budući da je izvorno reč o formi koja razobličava uobičajeni dramski diskurs pretvarajući prikazivanje u kritičku refleksiju, zbog čega u njoj teoretičari vide poreklo ironije, parabaza se otkriva kao forma izuzetno pogodna za iznošenje (auto)poetičkih, etičkih i ideoloških stavova pisca, te za njegovu oštru kritiku stanja u domaćoj, "korumpiranoj" i "činovničkoj" književnoj kritici. Tumačeći manje esejističke odeljke koji čine dva dela "Parabaze", "Čelni sudar" i "Probni kamen činjenica", autor nastoji da ispita istinitost Kišovog samotumačenja, a time i opravdanost stvaralačke samosvesti koju je iskazao u ovom poglavlju Časa anatomije. Ako imamo na umu da je Kiš književni razvoj shvatao u duhu teorije ruskog formalizma - kao smenu i razvoj književniih formi, pri čemu jedne, istrošene forme, koje više nisu kadre da izazovu očuđenje, smenjuju druge, parodiraju ih, reaktualizuju i inoviraju one zaboravljene iz istorije književnosti, uzdižu "neliterarne" na literarni nivo, ili pak stvaraju nove, pri čemu nova ili izmenjena vrsta dobija bitnu ulogu i zadatak koji u datom trenutku postojeće vrste nisu u stanju da ispune - uvođenje parabaze u polemičku knjigu Čas anatomije pokazuje se kao dobro promišljen metodološki postupak. Naime, reaktualizovanjem jedne zaboravljene vrste, zapravo horske partije u staroj grčkoj komediji, koja je predstavljala razbijanje scenske iluzije i poseban vid komunikacije s publikom, Kiš u duhu novog, (post) modernog doba ističe njenu modernost i obnavlja polemiku kao književni žanr.
Reference
Bečejski, M.M. (2016) Esejistika Danila Kiša. Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Doktorska disertacija
Borhes, H.L. (1985) Aleph - druga istraživanja. u: Sabrana djela - 1923-1982, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, Prevodi i prepevi Karlo Budor i dr
Borhes, H.L. (2006) Maštarije. Beograd: Paideia, Prevod Aleksandar Grujičić
Borhes, H.L. (1985) Žudnja za Buenos Airesom. Blizak mjesec. Bilježnica 'San Martin'. Evaristo Carriego. Rasprava. u: Sabrana djela - 1923-1982, Grafički zavod Hrvatske, Prevodi i prepevi Karlo Budor i dr
Borhes, H.L. (1985) Opća povijest gadosti. Povijest vječnosti. Izmišljaji. u: Sabrana djela - 1923-1982, Grafički zavod Hrvatske, Prevodi i prepevi Karlo Budor i dr
Borhes, H.L. (1985) Brodijev izvještaj. Zlato tigrova. Knjiga od pijeska. Duboka ruža. u: Sabrana djela - 1923-1982, Grafički zavod Hrvatske, Prevodi i prepevi Karlo Budor i dr
Dejan (2016) Logos glose - u poetikama H. L. Borhesa i D. Kiša. u: Prolazi i prelazi - mit, istorija i svakodnevica na primerima iz srpske književnosti, Niš: Filozofski fakultet, 75-82
Delić, J. (1997) Fragmenti o H. L. Borhesu u srpskoj književnosti. u: Konstantinović Radivoje, Matić Filip, Nedić Marko [ur.] Horhe Luis Borhes, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 112-130
Delić, J. (1994) Danilo Kiš i H. L. Borhes. Letopis Matice srpske, god. 170, knj. 453, sv. 3 (mart), 347-352
Đurić, M.N. (1996) Istorija helenske književnosti. u: Izabrana dela Miloša N. Đurića, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, T. IV. 343-344
Flašar, M. (1992) Komedija, antička. u: Živković Dragiša [ur.] Rečnik književnih termina, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 380-386
Koljevi, N. (1992) Parabaza. u: Živković Dragiša [ur.] Rečnik književnih termina, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 564
Miočinović, M. (2006) Beleške (M. M.). u: Miočinović Mirjana [ur.] Sabrana dela Danila Kiša u redakciji Mirjane Miočinović - Danilo Kiš - Skladište, Beograd: Prosveta, 389-449
Pavličić, P. (1983) Književna genologija. Zagreb: SNL
Petković, N.V. (1984) Od formalizma ka semiotici. Beograd: BIGZ
Popović, T. (2010) Rečnik književnih termina. Beograd: Logos Art
Šklovski, V. (1984) Građa u stil u Tolstojevom romanu 'Rat u mir'. Beograd: Nolit, Prevela Biserka Rajčić
Šklovski, V.B. (1969) Uskrsnuće riječi. Zagreb: Stvarnost, Pogovor, izbor i prevod Juraj Bedenicki
Vladiv-Glover, S. (2003) Postmodernizam od Kiša do danas. Beograd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina30-25542
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0