Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 10  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 14, br. 36, str. 197-211
Ideološko mitotvorstvo u drami Nila Labjuta Ifigenija u Oremu
Univerzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak

e-adresalenaboki@gmail.com
Ključne reči: Nil Labjut; Ifigenija; mit; mitotvorstvo; ideologija; jezik; ironizacija; trivijalizacija; moć
Sažetak
Ovaj rad za predmet analize ima dramu američkog dramskog pisca i scenariste Nila Labjuta Ifigenija u Oremu (1999), sa ciljem da ispita odnose mita i ideologije koje ova drama postavlja u prvi plan. Oslanjajući se na koncepciju mita kao artificijelnog, drugostepenog semiološkog sistema koju je formulisao Rolan Bart, ovaj rad nastoji da Labjutovu dramu prikaže kao pokušaj razotkrivanja popularnog mita o savremenom američkom i zapadnoevropskom društvu kao društvu blagostanja i napretka. Koristeći definiciju ironijskog modusa Nortropa Fraja, rad stavlja naglasak na način na koji ova drama ironizuje, ali i trivijalizuje izvorni mit o Ifigeniji kroz zamenu ključnog konflikta podvalom ili šalom, čime se, istovremeno, razotkriva i mit o modernom (američkom) društvu i celokupnoj savremenoj realnosti u kome je sve obmana, a ključni pojmovi preinačeni. U Ifigeniji u Oremu, američki san junaka je iluzoran (fabrikovan i veštački poput samog mita), pa, samim tim, nema ni katarze ni iskupljenja, čime je problematizovana i tradicionalna koncepcija tragedije. Postavljajući svog protagonistu pred paradoksalni čin čedomorstva zarad ostanka na poslu, Labjut u ovoj drami stavlja pod mikroskop savremenu kulturu u kojoj je naše poimanje stvarnosti nužno podložno mitizaciji od strane viših instanci koje nisu božanske već ljudske prirode. Mitovi koji nam se sada nude oblikuju našu svest u pravcu materijalnih vrednosti pred kojima one moralne nužno odstupaju. Ova drama stoga može poslužiti kao sredstvo da se, na jedan ironičan način, društveni i moralni koncepti savremenog sveta razotkriju kao proizvodi jezika upletenog u ideološku mrežu zapadne civilizacije, koja je istovremeno kapitalistička, materijalistička i patrijarhalna. Uz pomoć uvida u pitanja jezika, moći i ideologije koje su, između ostalih, definisali Fuko, Derida i Hačn, rad postavlja pitanje da li je, u okviru ove drame i uopšte, moguće konačno rasplitanje ideološkog mitotvorstva.
Reference
Bart, R. (1979) Mit danas. u: Književnost, mitilogija, semiologija, Beograd: Nolit, str. 263-297
Bigsby, C. (2007) Neil LaBute: Stage and cinema. Cambridge: Cambridge University Press
Campbell, J. (1973) The hero with a thousand faces. Princeton, NJ: Princeton University Press
Derida, Ž. (1990) Struktura, znak i igra u diskursu humanističkih nauka. u: Bela mitologija, Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo, prev. Miodrag Radović
Foley, H.P., Foley, H.P. (2012) Greek Tragedy Finds an American Audience. u: Reimagining Greek Tragedy on the American Stage, University of California Press, str. 27-75
Frye, N. (1965) Anatomy of criticism. Princeton: Princeton University Press
Fuko, M. (1997) Nadzirati i kažnjavati. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Fuko, M. (1971) Reči i stvari. Beograd: Nolit
Hačion, L. (1999) Poetika postmodernizma - istorija, teorija, fikcija. Novi Sad: Svetovi
Iglton, T. (1997) Iluzije postmodernizma. Novi Sad: Svetovi
Innes, C. (2014) Neil LaBute. u: The Methuen Drama guide to contemporary American playwrights, London: Bloomsbury, 131-147
LaBute, N. (1999) Iphigenia in orem. u: Bash: Latterday plays, New York: Overlook Press
Lazarević, S. (2001) Preinačenje mitskog obrasca. Kragujevac: Centar za mitološke studije Srbije
Losev, A. (2000) Dijalektika mita. Beograd: Zepter book world
Matović, T. (2013) Tragedija kao inicijator društvene reforme u drami Edvarda Olbija Koza ili, ko je Silvija (Prilozi za definiciju tragedije). u: Anđelković M. [ur.] Savremena proučavanja jezika i književnosti - zbornik radova sa IV naučnog skupa mladih filologa Srbije, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, knj. II, 233-244
Solar, M. (1988) Roman i mit (književnost, ideologija, mitologija). Zagreb: Avgust Cesarec
Wright, A.M. (2008) Masculinity in the works of Neil LaBute. Ann Arbor: ProQuest
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/naslKg1736197T
objavljen u SCIndeksu: 19.12.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka