Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 62, br. 1, str. 354-373
Vahabizam - radikalni islamistički pokret
Ministarstvo odbrane Republike Srbije + Vojna akademija
Ključne reči: vahabizam; Saudijska Arabija; salafizam; islamizam; verski sukob
Sažetak
Vahabizam i salafizam su uticajni verski pokreti u okviru sunitskog ogranka islama, koji od muslimana zahtevaju da se vrate islamskim principima i praksi, kakvi su postojali u vreme Božjeg poslanika Muhameda i 'Pobožnih predaka' (Salaf al Salih) iz prve tri generacije muslimana. Prema vahabitskim gledištima, originalna islamska učenja treba da budu očišćena od svih inovacija, revizija, devijacija ili politeizma, koji su u proteklim vekovima postepeno zamaglili Kuran i Sunu. Muhamed ibn Abdel-Vahab, utemeljivač vahabitskog pokreta, tvrdio je da je obaveza muslimana iz Arabije (kolevke islama), da se suprotstave stranim uticajima, pre svega persijskim (šiitskim) i turskim (sufijskim) devijacijama istinske islamske vere. Suština učenja šeiha Al Vahaba - vahabizam je specifičan oslo- bodilački pokret u prvim godinama 19. veka kada je počela (arapska) pobuna protiv Osmanlijske sile. Osama bin Laden i Al Kai- da obeležili su početak 21. veka terorističkim napadima i po- kazali su bezobzirnost asimetričnog rata. Vahabizam je zvanično (državno) i dominantno versko učenje u Saudijskoj Arabiji i Kataru. Postao je globalni fenomen i može se očekivati njegovo dalje postepeno jačanje i, verovatno, njegova ekspanzija. Kada je reč o Balkanu, vahabiti su prisutni u Albaniji (verovatno centar vahabizma je na južnom Balkanu), Bosni i Hercegovini (po- stoje mnogi pokazatelji prisustva i uticaja vahabizma), Srbiji (uglavnom u pokrajini Kosovo i Metohija, kao i u Raškoj oblasti, odnosno onom delu koji se nalazi u Srbiji), Crnoj Gori (više u severnom delu), Makedoniji, Bugarskoj i Hrvatskoj. Prodori vahabita na Balkan bili su najintenzivniji preko islamskih centara, islamskih škola, islamskih humanitarnih i dobrotvornih organizacija. Vahabitski prozelitizam utemeljen je na infiltraciji, indoktrinaciji i finansijskoj podršci.
Reference
Elijade, M. (1996) Vodič kroz svetske religije. Beograd: Narodna knjiga - Alfa
Grupa autora Vehabizam šta je to?. Minhen: Džemat Sabure e. V
Hiti, F. (1967) Istorija Arapa. Sarajevo: Veselin Masleša
Jevtić, M. (2000) Islam u delu Ive Andrića. Beograd: G.P. Prosveta International
Jevtić, M. (2002) Religija i politika - uvod u politikologiju religije. Beograd: Institut za političke studije
Ker, D. (1982) Svetske religije. Lion publishing
Kolman, E.F. (2006) Džihad Al Kaide u Evropi. Beograd: Udruženje diplomaca Centra Džordž Maršal
Krim, K., Bulard, R.A., Šin, L.D., ur. (1992) Enciklopedija živih religija. Beograd: Nolit
Luis, B. (2004) Kriza Islama - sveti rat i svetovni teror. Beograd: Čarobna knjiga
Potežica, O. (2007) Vahabiti prodošlice na Balkanu. Politikologija religije, Volume I, broj 1
Ričert, S. (2005) Džihad u Americi - uzroci i simptomi odbrambene slabosti postmodernog zapada. Srpska politička misao, br. 3-4, str. 43-50
Sejdžmen, M. (2006) Terorističke mreže. Beograd: Udruženje diplomaca Centra Džordž K. Maršal
Smailagić, N. (1990) Leksikon islama. Sarajevo
Vajt, D.R. (2004) Terorizam. Beograd: Alexandria Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 15.03.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka