Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 60  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 12, br. 13, str. 116-133
Ponovno ispisivanje porodične istorije - naracija o onome što dolazi "Sutra"
Univerzitet Sinergija, Filološki fakultet, Bijeljina, Republika Srpska, BiH

e-adresaborjanka.djeric@gmail.com
Ključne reči: postmodernistička književnost; Grejam Svift; Sutra; pripovijedanje u drugom licu; istorija; istina; iluzija
Sažetak
Ovaj rad posvećen je istraživanju romana Sutra značajnog engleskog postmodernističkog pisca Grejama Svifta, sa osnovnim ciljem da se njegovo stvaralaštvo podrobnije predstavi srpskoj anglistici, kroz prizmu sagledavanja naratora i naratoloških postupaka u romanu, kao i da se interpretiraju rezultati dobijeni analizom romana sa određenih metodoloških polazišta. U analizi romana korišćena je kombinacija analitičkih metoda - deskriptivne analize sadržaja, eksplikativne, kritičko-interpretativne analize, kao i analize sa naratološkog i postmodernističkog stanovišta, kojima dolazimo do podataka i izvodimo zaključke, ispunjavajući osnovni cilj istraživanja - pružanje odgovora na pitanja kakva je priroda naratora i naracije u romanima, koja naratološka sredstva i tehnike koristi pisac prilikom oblikovanja priče, te u kojoj mjeri su pripovijedači (ne)pouzdani. Autor rada pokušava pokazati kako naracija u drugom licu postaje poželjna tehnika u postmodernističkoj književnosti - prizivajući prizvuk misterioznog, dvosmislenog i nepoznatog. Često je nejasno kome se narator zapravo obraća, te čiji glas mi kao čitaoci čujemo. Savremene, izuzetno anarhične naratološke teorije opovrgavaju postojanje tog jasnog, preciznog i jedinstvenog naratološkog glasa, bilo da se radi o autoru, naratoru ili čitaocu. Danas se naglašavaju brojne avangardne strategije pripovijedanja, među kojima se svakako ističe "lutajuće" drugo lice koje koristi i glavna junakinja romana Sutra.
Reference
But, V. (1976) Retorika proze. Beograd: Nolit, (Prevod Branko Vučićević)
Đerić, B. (2015) Naratori i naracija u romanima Grejama Svifta. Univerzitet u Novom Sadu - Filozofski fakultet, Neobjavljena doktorska disertacija
Fludernik, M. (2009) An introduction to narratology. London: Routledge
Gledić, B. (2016) Transformation of Britishness: Graham Swift as a postcolonial storyteller. BELLS - Belgrade English Language and Literature Studies, volume VIII, 319-330
Gledić, B. (2018) Hibridni identitet u romanima Grejama Svifta i Hanifa Kurejšija. Unverzitet u Beogradu - Filološki fakultet, Neobjavljena doktorska disertacija
Gledić, B. (2019) Faces of empire in Graham Swift's Waterland. BELLS - Belgrade English Language and Literature Studies, volume XI, 227-246
Gledić, B.D. (2012) The wood and the trees: A look into the abstract and the concrete in William Faulkner's as I Lay Dying and graham Swift's Last Orders. Anali Filološkog fakulteta, vol. 24, br. 1, str. 91-112
Herman, D., ed. (2005) Routledge encyclopedia of narrative theory. London
Jahn, M. (2005) Narratology: A guide to the theory of narrative. Cologne: University of Cologne Press
Margolin, U. (1991) Reference, coreference, referring, and the dual structure of literary narrative. Poetics Today, 12(3): 517-542
Moffett, J., Mcelheny, K.R. (1995) Points of view. London: Penguin Books Ltd, Revised edition
Paunović, Z. (2006) Grejam Svift - u košmaru istorije. u: Paunović Zoran [ur.] Istorija, fikcija, mit - eseji o angloameričkoj književnosti, Beograd: Geopoetika, 94-98
Phelan, J., Rabinowitz, J.P., Warhol, R., eds (2005) Narrative theory. u: Richardson Brian [ur.] Antimimetic, unnatural, and postmodern narrative theory, Oxford: Blackwell Publishing
Richardson, B. (2006) Unnatural voices: Extreme narration in modern and contemporary fiction. Ohio: Ohio State University Press
Shriver, L. (2007) Cat and grouse game. The Daily Telegraph, 26 April, retrieved 5/6
Svift, G. (2003) Poslednja tura. Beograd: Laguna, (Prevod Nenad Dropulić)
Swift, G. (2007) Tomorrow. New York: Vintage International
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/reci2013116D
primljen: 01.09.2020.
revidiran: 19.10.2020.
prihvaćen: 20.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nasleđe Kragujevac (2010)
Slobodni neupravni govor - englesko-srpske paralele
Karavesović Dejan