Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 60  
Back povratak na rezultate
2020, br. 166, str. 337-346
Prilog metodologiji naučnog istraživanja
Univerzitet Donja Gorica, Humanističke studije, Podgorica, Crna Gora
Ključne reči: metodologija; nauka; istina; logika
Sažetak
Mjerljivost istine u nauci odvija se u okvirima me - todologije, koju definišemo i kao nauku o nauci. Često se zaboravlja da nauka, kao djelatnost duha, počiva na filozofskim pretpostavkama da je istina postojana, da se može spoznati, i da je ona vrijednost sama po sebi. U zaobilaženju ovih premisa, odnosno uzimanjem nauke kao datosti, nerijetko dolazi do cikličnih pojava u njenim sferama, u kojima ne samo da nema novog saznanja, već se i stare spoznaje neprestano recikliraju, ispunjavajući stupce redovima lišenim suštine i forme. Pored osvrta na osnovne principe provjerljivsti naučne misli, u ovom radu pokušaćemo da damo odgovor i na nekoliko opštih pitanja: šta nauka jeste, koje su njene granice, koja su očekivanja naučnog poziva i koja je njegova uloga u savremenom svijetu.
Reference
Christianson, G. (1996) Isaac Newton: And the scientific revolution. Oxford: Oxford University Press
Eco, U. (1990) The limits of interpretation. Bloomington - Indianapolis: Indiana University Press
Einstein, A. (1961) Albert Einstein in his own words in two complete books. New York: Portland House
Gide, A. (2000) Journals: 1914-1927. Urbana - Chicago: University of Illinois Press
Hark, H. (1998) Leksikon osnovnih jungovskih pojmova. Beograd: Dereta
Kant, I. (2004) Prolegomena to any future metaphysics: That will be able to come forward as science: With selections from the critique of pure reason. Cambridge: Cambridge University Press
Kiš, D. (1962) Mansarda. Beograd: Kosmos, Psalam 44
Paskal, B. (1965) Misli. Beograd: Kultura
Šušnjić, Đ. (1995) Ribari ljudskih duša - ideja manipulacije i manipulacija idejama. Beograd: Čigoja štampa
Šušnjić, Đ. (2007) Metodologija - kritika nauke. Beograd: Čigoja štampa
Tolstoy, L. (1921) A confession and what i believe. London: Oxford University Press
Veber, M. (1998) Duhovny rad kao poziv. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Vukčević, D.K. (2003) Iza normy - sociološki i pravni eseji. Podgorica: CID
Vukčević, D.K. (2015) Uvodna riječ. Humanističke studije, br. 1, Podgorica: Univerzitet Donja Gorica
Wilde, O. (2006) Picture of Dorian Gray. Oxford: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura2066337N
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2020.

Povezani članci

Kultura (2014)
Upotreba misaonih eksperimenata u filozofiji i filmu
Smiljanić Damir

Zb Filoz fak Priština (2013)
Savremeno obrazovanje i religijska nastava u Srbiji
Anđelković Petar M.

Zb Filoz fak Priština (2014)
Bio-psiho-socijalni koncept starosti
Prodović Tanja T., i dr.

prikaži sve [6]