Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:77
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 34, br. 1, str. 363-373
Osmanske popisne knjige defteri kao izvori za istorijsku demografiju - mogućnosti istraživanja, tačnost pokazatelja i metodološke nedoumice
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresaemamiljkovic@yahoo.com
Ključne reči: Osmansko carstvo; istorijska demografija; defteri; 15. vek; 16. vek
Sažetak
U ovom radu posvećena je pažnja osmanskim popisnim knjigama kao izvorima za istorijsku demografiju, prvenstveno u domenu nacionalne istoriografije. Ukazane su istraživačke mogućnosti na osnovu sadržaja pomenutih izvora, ali isto tako i metodološki problemi i nedoumice koje se postavljaju pred svakog istraživača koji se bavi ovom vrstom građe. Posebno je ukazano na flagantne primere zloupotreba kod priređivača deftera.
Reference
*** (1988) Turkce-Ingilizce Redhouse sozlugu. Istanbul: Redhouse Yayinevi
*** (1965) Encyclopddie d'Islam. Paris, Tome II
*** (1988) Pitanja savremene orijentalistike u Jugoslaviji - metodi objavljivanja orijentalnih izvora 1. Prilozi za orijentalnu filologiju, Sarajevo, 37, 1987, 277-279
*** (1974) Defteri i regyistrimit te sanhakut te Shkodres i Vitit 1485 - paragitja, hurja, transliterimi, perkthimi dhe komentet nga Selami Pulaha. Tirana, II
Aličić, A.S., ur. (1985) Turski katastarski popisi nekih područja zapadne Srbije. Čačak, knj. I-III
Aličić, A.S. (1985) Poimenični popis sandžaka vilajeta Hercegovina. Sarajevo: Orijentalni institut
Aličić, A.S. (2007) Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1469-69. godine. Mostar
Blagojević, M. (2002) Župa Moravica i zemlja Moravice. u: Sveti Ahilije u Arilju - istorija, umetnost, Beograd, 17-20
Bojanić, D. (1973) Fragmenti zbirnog popisa Vidinskog sandžaka iz 1466. Mešovita građa (Miscellanea), II
Bojanić, D. (1974) Berat sa uputstvima za popis Smederevskog sandžaka 1489-1491. u: Turski zakoni i zakonski propisi iz XV i XVI veka za smederevsku, kruševačku i vidinsku oblast, Beograd, 97
Bojanić, D., ur. (1983) Istorija Niša. Niš, I
Ćirković, S. (1988) Albanci u ogledalu južnoslovenskih izvora. u: Iliri i Albanci, Beograd, 341-361
Duby, G., Mandrou, R. (1958) Histoire de la civilisation francaise, Moyen age XVIe siecle. Paris
Hadžibegić, H., Handžić, A., Kovačević, E., ur. (1972) Oblast Brankovića - opširni katastarski popis iz 1455. godine. Sarajevo
Handžić, A. (1986) Dva prva popisa Zvorničkog sandžaka (iz 1519. i 1533. god). Građa, Sarajevo, Knjiga XXVI, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 22, 199-205
Heath, L.W. (1992) Studies in defterology, ottoman society in the fifteenth and sixteenth centuries. Istanbul: The ISIS Press, 3-19
Hollingsworth, T.H. (1969) Historical demography. Ithaca: Cornell University Press
Kovačević-Kojić, D. (1970) O srednjovjekovnom trgu na mjestu današnjeg Sarajeva. Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu, XI-1, Spomenica Jorja Tadića, 353-362
Macura, M. (2001) Naselja i stanovništvo Oblasti Brankovića, 1455. god. Beograd
Miljković, E. (2006) Osmanske popisne knjige kao izvor za istoriju srpskog naroda pod osmanskom vlašću - o postojećim kritičkim izdanjima i planiranim projektima. u: Banjalučki novembarski susreti 'Nauka i obrazovanje', Banja Luka: Filozofski fakultet, Naučni skupovi, knj. 6, tom I, 269-281
Miljković, E. (1991) Opširni defter Smederevskog sandžaka iz 1476. godine. Istorijski časopis, Beograd, XXXVIII, 34-35
Miljković, E., Krstić, A. (2007) Braničevo u XV veku - istorijsko-geografska studija. Požarevac
Miljković-Bojanić, E. (2004) Smederevski sandžak 1476-1560. - zemlja, naselja, stanovništvo. Beograd
Miljković-Bojanić, E. (2002) O značaju osmanskih popisnih knjiga kao istorijskih izvora - na primeru deftera Smederevskog sandžaka. Istorijski časopis, br. 49, str. 123-138
Mišić, S.S. (2005) Naseljenost Polimlja u srednjem veku. Mileševski zapisi, 6, 63-79
Mrgić, J. (2008) Severna Bosna 13-16. vek. Beograd
Oktay, O. (2004) Population changes in ottoman Anatolia during the 16th and 17th centuries: The 'demographic crisis' reconsidered. International Journal of Middle East Studies, 183-205
Ostrogorski, G. (1965) Serska oblast posle Dušanove smrti. Beograd
Pulaha, S. (1974) Defteri i regjistrimit te sanxahut te Shkodres i vitit 1485. Tirane, I
Rassel, J.C. (1969) Population in Europe 500-1500. Fontana economic history of Europe, London, vol. 1, sec. 1
Rašević, M. (2001) Demografske prilike i stanovništvo. u: Naselja i stanovništvo Oblasti Brankovića 1455. godine, Beograd, 425-430
Sokoloski, M., Stojanovski, A. (1971) Turski dokumenti za istorijata na makedonskiot narod, Opširen popisen defter № 4 (1467-1468 godina). Skopje
Stojaković, M. (1987) Braničevski tefter - poimenični popis pokrajine Braničevo iz 1467. godine. Beograd: Istorijski institut SANU
Šabanović, H. (1964) Krajište Isa-bega Ishakovića - zbirni katastarski popis iz 1455. god. Sarajevo
Šabanović, H. (1964) Turski izvori za istoriju Beograda. u: Turski katastarski popisi Beograda i okoline 1475-1566, Beograd, knj. I, sv. I
Vasić, M., Zirojević, O., Stojanovski, A. (1992) Popis Niškog kadiluka iz 1498. godine. Spomenik, 131, 98
Vojković, G., Srećković, J. (2008) Stanovništvo Braničevskog okruga u 19. veku. u: Braničevo u istoriji Srbije, Požarevac - Beograd, 263-264
Zirojević, O. (1983) Leskovac i njegova nahija od 1455. do 1683. godine. Leskovački zbornik, 23, 215
Zirojević, O., Eren, I. (1968) Popis oblasti Kruševca, Toplice i Dubočice u vreme prve vladavine Mehmeda II 1444-1446. Vranjski glasnik, Vranje, IV, 377-416
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.04.2010.

Povezani članci

Zb Filoz fak Priština (2003)
'Gradski metoh' Niša po turskim izvorima
Aleksić Vladimir

Zb PMF Geog inst Beograd (2019)
Migration and population origin of Negotin municipality at the beginning of the 20th century
Apanović Zlatko

Anali Pravnog fak Beograd (2007)
Hanefijski fikh i moderna srpska pravna istorija
Jevtić Miroljub

prikaži sve [7]