Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 41  
Back povratak na rezultate
2019, br. 48, str. 255-265
Položaj žena u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini od 1990. do 2014
aJU OŠ 'Musa Ćazim Ćatić', Zelinja Donja, Gradačac, TK BiH
bEvropski univerzitet Brčko, Fakultet političkih nauka, Brčko Distrikt, BiH

e-adresafahreta13@hotmail.com, deimos_kod@yahoo.co.uk
Sažetak
Položaj žena u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini od 1990. do 2014. godine bio je uslovljen ukupnim društvenim, političkim i kulturnim prilikama i obrascima ponašanjima karakterističnim za taj geografski prostor. Mogućnosti žena u BiH da se više uključe u političke procese bile su u korelaciji sa obrazovnim, profesionalnim, socijalnim i verskim statusima i individualnim percepcijama i ciljevima, razvijenosti demokratskih i političkih procesa, broja i stepena angažovanosti ženskih organizacija, ocena i procena žena o mogućnostima ulaska u izborni proces i izborne kampanje. Posebno je značajan uticaj normativnih odredbi na izborni proces i učešće žena u politici, što se vidi u slučaju kada je u BiH od strane OSCE-ove Privremene izborne komisije u BiH normativno utvrđena obaveza da na izbornim listama političkih partija moraju da budu najmanje tri žene i to među prvih deset kandidata. Rezultat takvih odredbi na politiku, izbore u BiH, bila je veća zastupljenost žena u političkim institucijama na svim nivoima.
Reference
*** (2002) International IDEA. International Institute for Democracy and Electoral Assistance
*** (2008) Equality in politics: Survey on women and men in parliaments
*** (2007) Women and men in decision-making: Analysis of the situation and trends
Alađuz, Dž. (2015) U potrazi za izgubljenim vremenom - priča o ravnopravnosti spolova kroz prizmu stranačkih dokumenata (Analiza programskih dokumenata parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini iz rodne perspektive). Sarajevo: Udruženje INFOHOUSE
Bakšić-Muftić, J., Ler-Sofronić,, Gradaščević, N., Sijerčić, J., Fetahagić, M. (2003) Socio-Economic Status of Women in Bosnia and Herzegovina: Analysis of the results star pilot research done in 2002. Sarajevo: Jež
Bakšić-Muftić, J. (2006) Ženska prava u sistemu ljudskih prava. Pravni fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Bečić, E., Alađuz, Dž. (2014) Žene u politici - da li je veličina važna? (Analiza načina izvještavanja štampanih medija o kandidatkinjama na Općim izborima 2014. godine u Bosni i Hercegovini tokom predizborne kampanje). Sarajevo: Udruženje INFOHOUSE
Papić, Ž., Sklevicky, L. (2003) Antropologija žene. Beograd: Biblioteka XX vek
Tančić, D. (2006) Konceptualizacija istraživanja u političkim naukama. Beograd: Fakultet političkih nauka, Magistarska teza
Tančić, D. (2009) Istorijski metod u istraživanju političkih pojava. Beograd: Fakultet političkih nauka, doktorska disertacija
Tančić, D. (2012) Osnove istorijskog metoda. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1948255B
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Baština (2019)
The position of woman in society through history
Brašnjić Fahreta F., i dr.

Politeia (2017)
Uloga žena u političkom životu Federacije Bosne i Hercegovine
Marić-Tokić Silvana, i dr.