Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 8 od 41  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 9, br. 13, str. 23-43
Da li je ujedinjenoj Evropi potreban parlament?
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresabojan.kovacevic@fpn.bg.ac.rs
Ključne reči: Evropski parlament; kriza EU; deficit demokratije; političke partije; izbori
Sažetak
Osnovna teza članka je da su evropski izbori 2014. godine, na kojima su birači po prvi put dobili priliku da biraju između konkretnih kandidata za predsednika Komisije i njihovih političkih vizija, stigli prekasno. Izbori su održani u trenutku kada je odluka o najboljem načinu rešavanja krize već uveliko bila doneta. Utoliko i novi demokratski legitimitet Komisije treba posmatrati prevashodno kao izgovor za neometano sprovođenje sasvim određene političke vizije, koju su prethodno utvrdile i donošenjem Ugovora o stabilnosti trajno zaštitile najmoćnije države članice EU. Pretpostavka evropskih upravljačkih elita bila je da će nov način izbora Komisije makar donekle povratiti izgubljenu iluziju o demokratskoj prirodi EU i na taj način oslabiti rastući otpor građana dosadašnjoj antikriznoj politici. Uspeh ove strategije značio bi učvršćivanje stabilnosti Unije u njenom današnjem nedemokratskom obliku i dodatno urušavanje ustavne demokratije u državama članicama. Malo je, međutim, izvesno da će simuliranje prenošenja koncepta partijske vladavine na evropski nivo doneti Uniji stabilnost. Umesto toga, nanošenje ovog najnovijeg sloja demokratske fasade preko evropskog projekta mogao bi za nenameravanu posledicu imati još veće skretanje sa puta ka 'sve bližoj uniji naroda Evrope'.
Reference
Arthur, B. (2013) An asymmetric two-level game: Parliaments in the Euro crisis. u: Crum Ben, Fossum John Erik [ur.] Practices of inter-parliamentary coordination, Colchester: ECPR Press
Bek, U. (2013) Nemačka Evropa. Univerzitet Megatrend
Cedric, D., Razmig, K. (2012) Vers un césarisme européen. Le Monde diplomatique, No.704 - 59e année, Novembre
Christopher, L. (2014) On the parliamentary control of a reformed monetary union. u: Fossum John Erik, Jose Menendez Agustin [ur.] The European Union in Crises or the European Union as Crises, Arena, No. 2/2014, Report
Costas, D. (2013) Philosophy and resistance in the crisis. Polity
Dawson, M., de Witte, F. (2013) Constitutional Balance in the EU after the Euro-Crisis. Modern Law Review, 76(5): 817-844
de Tokvil, A.K. (1994) Stari režim i revolucija. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
de Wilde, P., Zürn, M. (2012) Can the Politicization of European Integration be Reversed?*. JCMS: Journal of Common Market Studies, 50: 137-153
Fossum, J.E. (2014) The crisis: A challenge to representative democracy in the European Union. u: Fossum John Erik, Jose Menendez Agustin [ur.] The European Union in Crises or the European Union as Crises, Arena, Report No. 2/2014
Fritz, S.W. (2012) Legitimacy intermediation in the multilevel European polity and its collapse in the Euro crisis. Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung Discussion paper, (12) 6
Hauke, B. (2014) The beheading of the legislative power. u: Fossum John Erik, Jose Menendez Agustin [ur.] The European Union in Crises or the European Union as Crises, Arena, No. 2/2014, Report
Kovačević, B. (2013) Nevidljivi tumač istine u Evropskoj uniji. u: Samardžić Slobodan, Radić Milosavljavić Ivana [ur.] Evropski građanin u vremenu krize, Beograd: Fakultet političkih nauka
Kovačević, B. (2013) Politizacija Evropske unije - prilika za političko jedinstvo ili pretnja opstanku. u: Samardžić Slobodan, Radić Milosavljević Ivana [ur.] Kriza Evropske unije, Beograd: Službeni glasnik
Leonard, M., José, I.T. The eurosceptic surge and how to respond to it. European council on foreign relations, www.ecfr.eu/page/-/EC-FR98_EUROSCEPTIC_ BRIEF_AW_%284%29.pdf
Mair, P., Thomassen, J. (2010) Political representation and government in the European Union. Journal of European Public Policy, 17(1): 20-35
Mair, P. (2013) Ruling the void: The hollowing of Western democracy. London-New York: Verso
Michelle, E., Christian, J. (2014) Who is the guardian for constitutionalism in Europe after the financial crisis. u: Fossum John Erik, Jose Menendez Agustin [ur.] The European Union in Crises or the European Union as Crises, Arena, No. 2/2014, Report
Perry, A. (2009) The new old world. London-New York: Verso
Rachman, G. (2013) Watch out for the rise of a European tea party. Financial Times, 21, October, //www.ft.com/intl/cms/s/0/eb265a64-3a42-11e3-b234-00144feab7de. Html#axzz3RRGxxIp0
Richard, B. (2012) The liberty of the moderns: Market freedom and democracy within the EU. Global constitutionalism, Vol.1, Cambridge University Press
Rihard, T. (2001) O ideologiji parlamentarizma i diktature. u: Norma i odluka - Karl Šmit i njegovi kritičari, Beograd: Filip Višnjić
Samardzić, S. (2013) Predgovor: Evropska unija u lavirintu krize. u: Samardžić Slobodan, Radić Milosavljević Ivana [ur.] Kriza Evropske unije, Beograd: Službeni glasnik
Scharpf, F.W. (2009) Legitimacy in the multilevel European polity. European Political Science Review, 1(02): 173
Serge, H. (2011) Juntes civiles. Le Monde diplomatique, No. 693 - 58e année, Décembre
Siđanski, D. (2011) Le traite de Lisbonne sur la voi federalist?. L'Europe en formation, Centre international de formation européenne, No. 362, Decembre
Simon, H. (2008) What's wrong with the EU and how to fix it?. Cambridge: Polity Press
Stefano, B. (2008) Taking ‘constituionalism' and ‘legitimacy' seriously. European governance papers, No.1, Discussion paper
Šmit, K. (2001) Duhovno-povijesni položaj današnjeg parlamentarizma. u: Đuretić Jagoš, Samardžić Slobodan [ur.] Norma i odluka - Karl Šmit i njegovi kritičari, Beograd: Filip Višnjić
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/GodFPN1513023K
objavljen u SCIndeksu: 30.07.2015.

Povezani članci

God Fak polit nau (2011)
Politička antropologija u Karla Šmita
Dostanić Dušan

Vojno delo (2014)
Apologija rata Žozefa de Mestra i politička savremenost
Starčević Srđan V., i dr.

God Fak polit nau (2015)
Izbori za Evropski parlament u vreme krize - šta je drugačije ovog puta
Milosavljević-Radić Ivana