Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Elektronski dnevnik u funkciji komunikacije roditelja i nastavnika i uspostavljanja kontrole nad uspehom
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija

e-adresafatimakarisik@yahoo.com, mustafa.fetic@uninp.edu.rs, meli_haki@hotmail.com
Sažetak
Pojava savremene tehnologije i njena implementacija u osnovne škole u velikoj meri pomerila je granice tradicionalne škole, podigla motivaciju kako učenika tako i nastavnika, a upotreba elektronskog dnevnika je strategiju ostvarivanja dobre komunikacije roditelja i nastavnika podigla na zavidan nivo. Pojava elektronskog dnevnika omogućila je roditeljima konstantan uvid u ocene i izostanke deteta i na taj način u velikoj meri pomogla roditeljima u uspostavljanju kontrole ocena i uspeha. Cilj i svrha uvođenja elektronskog dnevnika nije da roditelje udalji iz škole, naprotiv, imajući u vidu brz tempo života javila se potreba za elektronskim dnevnikom, jer njegova upotreba olakšava informisanje roditelja u svakom trenutku. Takođe, važno je napomenuti da upotrebom elektronskog dnevnika se ne ukidaju roditeljski sastanci i konsultacije sa roditeljima, jer samo škola koja je otvorena za roditelje može biti dobra škola. U radu su dati rezultati istraživanja stavova roditelja o elektronskom dnevniku u funkciji unapređivanja komunikacije roditelja i nastavnika i uspostavljanja kontrole nad uspehom deteta.
Reference
Hadžib, S. (2010) Elektronski dnevnik. Život i škola, br. 23, 56, str. 119-129
Stjepanović, V. (2008) Razvoj i realizacija E-dnevnika podržana bazom podataka i Web stranicom. Banjaluka: Fakultet poslovne informatike, Panevropski Univerzitet APEIRON
Šehović, S., Džambegović, E. (2015) Uticaj primjene elektronskog dnevnika na kvalitet komunikacije nastavnika i roditelja u školama BiH. u: 'Quality 2015', Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Neum
Vuković, N., Popović, D. (2010) u: Značaj elektronskog dnevnika za ostvarivanje uspešne komunikacije između porodice i škole, Internacionalna konferencija, Čačak: Tehnički fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/univmis1716117K
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka