Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 12, br. 41, str. 5-40
Medijsko uokviravanje prosvjeda na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
Odjel za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska

e-adresamdjukic@unios.hr
Sažetak
S obzirom na prisutnost ideološkog utjecaja medija u područjima u kojima korisnici nemaju alternativne ideološke izvore ili osobna iskustva te činjenicu da je i samo vrjednovanje i izbor vijesti i događaja vođen određenim ideološkim sustavom, u radu se ispituje mjera u kojoj su prisutni osnovni elementi novinarske ideologije u medijskom izvještavanju o prosvjedima na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U radu se koristila metoda analize medijskog sadržaja na trima online news portalima Indeks. hr, Tportal.hr i Net.hr u razdoblju od dva mjeseca. Istraživanjem je obuhvaćeno 111 tekstova. Kroz prizmu paradigme protesta, a na temelju teorije o uokviravanju medijskih sadržaja, osnovni cilj rada bio je utvrditi postoje li određeni čimbenici utjecaja koji su skriveno ili otvoreno uzrokovali da se navedena priča predstavi na određeni način. Istraživanje je pokazalo da u medijskom izvještavanju o prosvjedima dominiraju medijski okviri morala, odgovornosti i sukoba čime su mediji u fokus izvještavanja umjesto samo rješavanje problema stavljali sukob i prebacivanje odgovornosti na različite aktere događaja, koji su izravno ili neizravno u isti uključeni, ali i one koji to uopće nisu. Novinarska je ideologija ipak u manjoj mjeri utjecala na medijski sadržaj jer je izostao fokus na elitne izvore informacija i aktere mada se naglašavala neuobičajenost sukoba. Selekcija izvora informacija pokazala je da u kriznoj situaciji poput ove prosvjednici (formalne i neformalne institucije vezane za prosvjed na Filozofskom fakultetu) nisu bili marginalizirani izvor informacija već su dobili većinski medijski prostor.
Reference
Akhavan-Majid, R., Ramaprasad, J. (1998) Framing and Ideology: A Comparative Analysis of U.S. and Chinese Newspaper Coverage of the Fourth United Nations Conference on Women an the NGO Forum. Mass Communication and Society, 1(3-4): 131-152
Benković, V., Balabanić, I. (2010) Analiza sadržaja najposjećenijih hrvatskih internetskih portala. Medijska istraživanja, 16(2): 43-56
Bratonja, M.Lj. (2016) Smijenjena prodekanica Filozofskog koja se protivila suradnji s Katoličko-bogoslovnim fakultetom. http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Smijenjena-prodekanica-Filozofskog-koja-se-protivila-suradnji-s-Katolicko-bogoslovnim-fakultetom, (23.1.2018.)
Bunjac, N. (2016) Vrijeme dekana Previšića i Boga kao gospodara svih znanosti je okončano. http://www.index.hr/vijesti/clanak/vrijeme-dekana-previsica-i-boga-kao-gospodara-svih-znanosti-je-okoncano/919570.aspx, (23.1.2018)
Burch, L.M., Frederick, E.L., Pegoraro, A. (2015) Kissing in the Carnage: An Examination of Framing on Twitter During the Vancouver Riots. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 59(3): 399-415
Car, V. (2015) Mi i oni kroz medijske naočale. Zagreb-Beograd-Sarajevo: ACT Printlab
Cozma, R., Kozman, C. (2015) The Syrian Crisis in the News. Journalism Practice, 9(5): 669-686
Dağtaş, E., Çoban, T.E. (2011) An Assessment of Syndicalist Movements in Turkey and the Presentation in the Press: The Sample Case of the Strike Decision of Hava-iş Union. Informatologija, 44(4): 333-340
Đukić, M. (2012) Kritička analiza novomedijskog diskursa o izvještavanju s polufinalne utakmice Hrvatske Srbije na Europskom rukometnom prvenstvu 2012. - prisutnost ideološkog diskursa u online medijima i njegova manifestacija u društvenim mrežama. u: Plenković M. [ur.] Društvo i tehnologija 2012 - Dr. Juraj Plenković, Lovran: Hrvatsko komunikološko društvo, pp. 158-174
Edelman, M. (1993) Contestable categories and public opinion. Political Communication, 10(3): 231-242
Entman, R.M. (2006) Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43(4): 51-58
Fitzgerald, P. (2017) Sourcing Patterns Within British And American Newspaper Coverage of the 2011 Egyptian Revolution: The Rise of Non-Elite Primary Definers. Journal of Media Critiques, 3(10): 173-192
Gitlin, T. (1980) The Whole World is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left. Berkeley, CA: University of California Press
Grbeša, M. (2011) Europska unija u hrvatskom tisku od 2007. do 2011. u: Šiber I. [ur.] Hrvatska i Europa - strahovi i nade, Zagreb: Biblioteka Politička misao, pp. 120-137
Grimm, J. (2015) Hegemonic Framing of Malcolm X and Martin Luther King, Jr., in Northeastern Newspapers. Howard Journal of Communications, 26(3): 313-332
Gunter, B. (2000) Media Research Methods. London: SAGE Publications
Ha, J.S. (2015) Arab Spring is Wake-Up Call for Kim Jong-Il. Journalism Practice, 9(5): 741-759
Hrnjić, K.Z. (2017) Uloga elitnih izvora u izvještavanju o migrantskoj krizi u dnevnim novinama Oslobođenje, Jutarnji list i Politika. u: Car V., Matović M. [ur.] Mediji, novinarstvo i ljudska prava, Zagreb: Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, pp. 57-74
Ivas, I. (1988) Ideologija u govoru. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo
Jarić, D.N. (2016) “Spajanje” FFZG-a i KBF-a - što se to zapravo događa?. (17.3.2016), https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/spajanje-ffzg-a-i-kbf-a-sto-se-to-zapravo-dogada-20160316, (23.1.2018.)
Jusić, T. (2008) Medijski diskurs i politika etničkog sukoba - Jugoslavenski slučaj. u: Đerić G. [ur.] Intima javnosti, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, pp. 40-63
Klein, A.G. (2015) Vigilante Media: Unveiling Anonymous and the Hacktivist Persona in the Global Press. Communication Monographs, 82(3): 379-401
Klik.hr (2017) NOVO - popis najboljih web portala u Hrvatskoj. https://1klik.hr/, (10.10.2017)
Kunczik, M., Zipfel, A. (1998) Uvod u publicističku znanost i komunikologiju. Zagreb: Zaklada Friedrich Ebert
Kurtić, N. (2007) Konceptualizacija istraživanja. u: Malović S. [ur.] Vjerodostojnost novina, Zagreb: Sveučilišna knjižara, pp. 39-67
Kurtić, N. (2011) Komunikološki ogledi. Tuzla: Bosanska riječ
Kurtić, N. (2016) Odnosi s javnostima. Sarajevo: University press
Kurtić, N. (2017) Kvantitativna i kvalitativna analiza sadržaja. Sarajevo: University press
Majstorović, D. (2010) Etički prijepori i vjerodostojnost dnevnih novina. Medijske studije, 1: 55-64
Malović, S. (2004) Medijski prijepori. Zagreb: Međunarodni centar za obrazovanje novinara
Malović, S. (2007) Vjerujemo li novinama?. u: Malović S. [ur.] Vjerodostojnost novina, Zagreb: Sveučilišna knjižara
Obradović, Đ. (2007) Medijski prikaz zbilje. Medianali, 1(2): 87-101
Semetko, H.A., Valkenburg, P.M. V. (2006) Framing European politics: A Content Analysis of Press and Television News. Journal of Communication, 50(2): 93-109
Shoemaker, P., Reese, S. (1996) Mediating the Message: Theories of Influences on media content. New York: Longman
Terzić, N. (2016) Sindrom postnovinarstva - atraktivna multimedija i nediferenciran sadržaj. u: Kuduzović Hrnjić Z. [ur.] Informisanje internetske generacije, Tešanj: Planjax Komerc, pp. 139-153
Tewksbury, D., Scheufele, D.A. (2009) News framing theory and research. u: Bryant J., Oliver M.B. [ur.] Media Effects: Advances in Theory and Research, Hillsdale, NJ: Erlbaum, pp. 17-33
van Dijk, A.T. (2006) Ideologija - multidisciplinaran pristup. Zagreb: Golden marketing
van Dijk, A.T. (1988) News as discourse. New Jersey: Lawrence Earlbaum Associates Publication
Vilović, G. (2004) Etički prijepori u Globusu i Nacionalu 1999. 2000. Zagreb: Fakultet političkih znanosti
Vilović, G. (2014) Etičnost masovnog komuniciranja. u: Malović S. [ur.] Masovno komuniciranje, Zagreb: Golden marketing, pp. 228-272
Wimmer, R., Dominick, J.R. (1994) Mass Media Research, ntroduction. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, An I
Yan, Y., Kim, Y. (2015) Framing the crisis by one's seat: a comparative study of newspaper frames of the Asiana crash in the USA, Korea, and China. Asian Journal of Communication, 25(5): 486-506
Zhang, J., Cameron, G.T. (2003) Study Finds Sourcing Patterns in Wen Ho Lee Coverage. Newspaper Research Journal, 24(4): 88-101
Žlof, K. (2007) Važnost izvora za vjerodostojnost medija. u: Malović S. [ur.] Vjerodostojnost novina, Zagreb: ICEJ, pp. 77-91
 

O članku

jezik rada: hrvatski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/comman12-14516
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0