Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:33
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:30

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 57, br. 3, str. 49-70
Izvori informacija u kriminalističko-obaveštajnoj delatnosti
MUP RS, Uprava kriminalističke policije, Beograd

e-adresasebekv@yahoo.com
Ključne reči: izvori informacija; otvoreni izvori informacija; zatvoreni izvori informacija; poverljivi (klasifikovani) izvori informacija; zajednica kao izvor informacija; plan prikupljanja informacija
Sažetak
Prikupljanje informacija predstavlja osnovnu fazu u procesu kriminalističko-obaveštajne delatnosti, čiji se uspeh oslanja na sposobnost da se informacije prikupe i iskoriste. Shodno tome, sva dozvoljena raspoloživa sredstva i metode treba da budu upotrebljene sa tim ciljem. Međutim, analizirajući praktičnu delatnost uviđamo da je nedovoljna iskorišćenost svih raspoloživih izvora informacija, da se pojedini izvori favorizuju dok se drugi neopravdano potcenjuju, ali i da se u korišćenju izvora informacija ne poštuju standardi u pogledu opravdanosti, proporcionalnosti i neophodnosti korišćenja izvora u prikupljanju informacija. U cilju analize izvora informacija u kriminalističko-obaveštajnoj delatnosti sproveli smo istraživanje kojim se težilo utvrđivanju stavova policijskih službenika u pogledu značaja pojedinačnih izvora informacija, njihovog korišćenja u svakodnevnom radu i obučenosti za korišćenje izvora informacija. Radi dobijanja stavova i mišljenja ispitanika, kreirani su anketni upitnici. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 250 ispitanika, a za obradu rezultata primenjene su statističke metode i metoda komparacije. Analizom stavova ispitanika potvrđeno je široko rasprostranjeno shvatanje da je intelligence jednak informacijama dobijenim iz prikrivenih izvora informacija, te da su otvoreni izvori informacija zapostavljeni. Ovo se delom može dovesti u vezu i sa nedovoljnom obukom za korišćenje pojedinih izvora informacija. Na osnovu analize dobijenih rezultata evidentna je kako obrazovna potreba za obukom u korišćenju svih izvora informacija, tako i kreiranje plana za prikupljanje informacija kako bi se na adekvatan način iskoristili svi izvori informacija.
Reference
Association of Chief Police Officers (2005) Guidance on the national intelligence model. UK: National Centre for Policing Excellence - NCPE
Bošković, M.V., Jovičić, D. (2007) Kriminalistika - metodika. Banja Luka: Viša škola unutrašnjih poslova
Carter, L.D. (2009) Low enforcement intelligence: A guide for state, local and tribal law enforcement agencies. US Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services (COPS), second edition
Department of the Army (2010) Intelligence (FM 2. 0). Washington, D.C
Gačić, J., Šećerov, P. (2012) Resursi Republike Srbije u zaštiti kritične infrastrukture od terorističkih pretnji. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 160-176
Gottlieb, S., Arenberg, S., Singh, R. (1998) Crime analysis: From first report to final analysis. California: Alpha Publishing, 11
Hebenton, B., Thomas, T. (1995) Policing Europe-cooperation, conflict and control. London: Macmillan Press LTD
Kleiven, E.M. (2005) Where's the ‘intelligence' in the national intelligence model. Portsmouth: Institute of Criminal Justice Studies, Disertation
Marinković, D. (2010) Suzbijanje organizovanog kriminala - specijalne istražne metode. Novi Sad: Prometej
Mijalković, S. (2009) Organizovani kriminal kao pretnja nacionalnoj bezbednosti. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 119-132
Radović, N., Lalić, V. (2009) Osvrt na prikupljanje podataka o trgovini ljudima. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 3, str. 133-144
Stojković, B. (2013) Metodologija procenjivanja izazova, rizika i pretnji za potrebe strategijskog menadžmenta u oblasti bezbednosti. Bezbednost, Beograd, vol. 55, br. 3, str. 36-52
Šebek, V. (2015) Kriminalističko-obaveštajni modeli organizacije policije u kontroli kriminaliteta. Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1503049S
objavljen u SCIndeksu: 27.02.2016.