Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 23  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 55, br. 4-6, str. 612-625
Pravni položaj privrednih društava u upravnim ugovorima
Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, BiH
Sažetak
O materiji upravnih ugovora u domaćoj pravnoj teoriji se skromno pisalo i to obično kao institutu koji krasi uporedna zakonodavstva. U uporednom pravu, upravni ugovor uživa reputaciju instituta koji rješava savremene državne probleme koji se, između ostalog, ogledaju u nedostatku novčanih, kadrovskih i stručnih resursa za zadovoljavanje vitalnih društvenih potreba. Upravni ugovor predstavlja sporazum između javne uprave i drugih (fizičkih ili pravnih) lica, najčešće privrednih društava koji se odlikuje posebnim pravnim režimom koji se ne može sresti kod bilo koje druge vrste ugovornih odnosa. Materija upravnih ugovora je od posebnog značaja ako se u obzir uzme činjenica da je pozitivno pravo Srbije, po prvi put u svojoj istoriji, normiralo institut upravnog ugovora i to kroz Zakon o opštem upravnom postupku, sa svega pet članova, koji će se početi primjenjivati od 1. juna 2017. godine. Sa druge strane, privredna društva registrovana u Srbiji se pojavljuju kao izvođači radova ili pružaoci usluga u drugim državama i to kao ugovorne strane u upravnim ugovorima pri tome ne poznajući dovoljno kakav položaj imaju u takvom pravnom odnosu. Zbog toga, ovaj rad se bavi detaljnim opisivanjem položaja privrednih društava u upravnim ugovorima, prikazujući rješenja iz uporednog prava sa posebnim akcentom na francusko pravo.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka