Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 81, str. 103-118
Relevantna obeležja savremenog javnog finansiranja
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresamarina@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak
Za novac koji poreski obveznici na ime svojih poreskih obaveza (obaveza po osnovu javnih prihoda) izdvajaju za državnu 'kasu' potrebno je obezbediti vrednost (value for money) u vidu odgovarajućeg obima i kvaliteta javnih dobara i javnih usluga. U takvom zahtevu pronalazi se osnova zdravog finansijskog upravljanja u javnom sektoru, kao i formiranja poverenja javnog mnjenja u javno finansiranje, koje bi trebalo da karakterišu odgovornost i transparentnost u korišćenju javnih sredstava i adekvatni rezultati u obavljanju javnih poslova. Autor u radu zastupa stav da razvijeni sistem kontrole prikupljanja i trošenja državnog novca ima veliki uticaj na donošenje ispravnih odluka u vezi sa budućim usmeravanjem sredstava iz budžeta, što će se adekvatno odraziti na očuvanje opšteprihvaćenih vrednosti u jednom društvu i, istovremeno, smanjiti rizik pronevera, prevara i nenamenskog trošenja javnih sredstava. Navedeno je od fundamentalne važnosti jer se, u savremenim uslovima, obezbeđenje kvalitetnog procesa javnog finansiranja i realizacija odabranih javnih politika i njihovih ciljeva susreću sa puno izazova. Naime, posredstvom budžeta vrši se preraspodela i trošenje velikog dela nacionalnog dohotka današnjih država, te su sve izraženija nastojanja reformisanja uloge države u društvu i privredi u smislu da se opseg javnog sektora smanji i ograniči postojeći nivo javne potrošnje. Potpuni efekti takvih preduzetih reformskih poduhvata biće vidljivi i merljivi tek u narednom periodu. Nesporno je, stoga, otvoreno i čeka pouzdan odgovor i pitanje kako će se oni odraziti na dostignuti nivo društvenog razvoja.
Reference
Anđelković, M. (2010) Budžetsko pravo. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu
Anđelković, M. (2009) Usavršavanje metoda budžetiranja - put ka racionalizaciji javne potrošnje. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 53, str. 109-123
Arsić, M. (2009) Fiskalna konsolidacija i reforma javnog sektora. Kvartalni monitor, 76-83; 17
Bajo, A. (2006) Proračunski sustav - ornament ili sredstvo upravljanja državnim financijama. Zagreb: Institut za javne financije
Ćulibrk, M. (2011) Fiskalna odgovornost. Pravni život, 10: 949-964
Diamond, J. (2006) Budget system reform in emerging economies: The challenges and the reform agenda. Washington: IMF, Occasional Paper
Diamond, J. (2002) The Micro Basis of Budget System Reform: The Case of Transitional Economies. IMF Working Papers, 02(105): 1
Dimitrijević, M. (2016) Kompleksnost promena u domenu upravljanja javnim rashodima. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 55, br. 72, str. 105-122
Đulić, M., Pavlović, V., Drašković, V. (2015) Evaluacija i monitoring planirane budžetske potrošnje na programskoj osnovi za JLS sa teritorije AP Vojvodina za 2015. godinu. Beograd
Fiskalni savet Republike Srbije (2014) Budžetski proces u Republici Srbiji - nedostaci i preporuke
Fritz, V., Sweet, S., Verhoeven, M. (2014) Strengthening Public Financial Management: Exploring Drivers and Effects. World Bank
Hagen, K., Sitten, N. (2006) Public Sector Reform and Economic Success: Nordic lessons to be learnt?. Oslo: The Centre for European and Asian Studies at Norwegian School of Management, Report prepared for 20th IPSA World Congress Explaining Institutional Changes in Public Administrations: (RC27) Structure and Organisation of Government
Kabok, J. (2016) Comparative analysis of line and programme budgeting in Republic of Serbia in the case of higher education. Megatrend revija, vol. 13, br. 1, str. 117-130
Madžar, L. (2008) Mehanizmi mobilizacije i alternative alokacije javnih sredstava. Beograd: Ministarstvo finansija, Studija br. 1
Ministarstvo finansija Republike Srbije (2015) Program reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020
Robinson, M. (2013) Program classifications for performance-based budgeting: How to structure budget to enable the use of evidence. Washington: International Bank for Reconstruction and Development/World Bank-Independent Evaluation Group
Schick, A. (2013) Lessons from the crisis. OECD Journal on Budgeting, 12(3): 1-29
Tanzi, V., Schuknecht, L. (2000) Public spending in the 20th century. Cambridge, itd: Cambridge University Press
Tešanović, B., Kostić, R., Pantić, D. (2011) Programski budžet i menadžment javnim finansijama. Vojno delo, vol. 63, br. 4, str. 314-328
von Hagen, J. (2007) Budgeting Institutions for Better Fiscal Performance. u: Shah A. [ur.] Budgeting and Budgetary Institutions, Washington: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, pp. 27-51
Žarković, R.J., Aleksić, M.A., Marić, S., Lazarević, M., Miletić, J. (2014) Priručnik za praćenje i evaluaciju politike reforme javne uprave. Beograd: Fondacija za razvoj ekonomske nauke, Centar za evropske politike
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1881103D
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2016)
Kompleksnost promena u domenu upravljanja javnim rashodima
Dimitrijević Marina

Zb Pravnog fak Niš (2009)
Usavršavanje metoda budžetiranja - put ka racionalizaciji javne potrošnje
Anđelković Mileva

Zb Pravnog fak Niš (2004)
Šta se promenilo u budžetskom sistemu i budžetu
Anđelković Mileva

prikaži sve [14]