Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 8, br. 2, str. 379-407
Javne politike i učešće javnosti u njihovom kreiranju
aMegatrend Univerzitet, Fakultet za državnu upravu i administraciju, Beograd
bMegatrend Univerzitet, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, Beograd

e-adresaagrbic@megatrend.edu.rs
Projekat:
Unapređenje javnih politika u Srbiji u funkciji poboljšanja socijalne sigurnosti građana i održivog privrednog rasta (MPNTR - 47004)

Sažetak
U radu je ukazano na značaj učešća javnosti u kontekstu savremenih demokratskih procesa, poštovanja ljudskih prava i održivog razvoja. Analizirana su osnovna rešenja sadržana u propisima Republike Srbije i strateškim dokumentima od značaja za kreiranje i sprovođenje javnih politika. U prvom delu rada analizirani su propisi u oblasti državne uprave koji se odnose na javnost rada, informisanje i učešće javnosti. U centralnom delu analizirane su mogućnosti učešća javnosti u kreiranju javnih politika, odnosno u postupku pripreme i usvajanja strateških dokumenata u pojedinim oblastima (prostorno planiranje, energetika, rudarstvo, poljoprivreda, šumarstvo, vode, ribarstvo, životna sredina, saobraćaj, nuklearna bezbednost, zaštita potrošača, kultura, naučnoistraživačka delatnost, vanredne situacije). Polazna teza koja se u radu dokazuje je da postojeći propisi u oblasti državne uprave i različitim sektorskim politikama ne sadrže dosledne i potpuno razrađene mehanizme za učešće javnosti u usvajanju strateških dokumenata i propisa.
Reference
*** (2010) Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa. Službeni glasnik RS, br. 21
*** (2010) Nacionalni program zaštite životne sredine. Službeni glasnik RS, broj 12/
*** (2009) Poslovnik Narodne skupštine. Službeni glasnik RS, br. 14
*** (2006) Poslovnik Vlade. Službeni glasnik RS, br. 61
*** (2010) Public participation in Europe, An International Perspective. European Institute for Public Participation, June http://www.Participationinstitute.org/wp-content/uploads/2009/06/pp_in_e_report_03_06.pdf, 12.novembar 2010
*** (1992) Rio Declaration on Environment and Development A/CONF. 151/26. vol. I, August 12
*** (2009) Strategija prostornog razvoja Republike Srbije 2009-2013-2020. godina. Beograd: Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
*** (2005) Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine. Službeni glasnik RS, broj 44
*** (2006) Strategija razvoja poljoprivrede Srbije Vlada Republike Srbije Beograd. http://www.minpolj.sr.gov.yu/index.php?Itemid=75&id=64&option=com_content&task=view
*** (2008) Strategija razvoja drumskog, železničkog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji u periodu 2008-2015. god. Službeni glasnik Republike Srbije, 4
*** (2008) Strategija regulatorne reforme u Republici Srbiji za period od 2008. do 2011. godine. Beograd: Vlada Republike Srbije, http://www.srp.gov.rs/srp/doc/Strategija_Reg_Ref.pdf
*** (2010) Strategija upravljanja otpadom za period 2009-2019. godine. Beograd: Vlada Republike Srbije, http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=45678, videti i: Službeni glasnik RS, broj 29/2010
*** (2003) Strategija za smanjenje siromaštva u Republici Srbiji. Beograd: Vlada Republike Srbije, http://www.zavodsz.gov.rs/PDF/Strategija%20 za%20SS%20-%20Rezime%20i%20matrice.pdf
*** (1998) Doors to democracy: Current trends and practices in public participation in environmental decision-making in Central and Eastern Europe. Budapest: REC, http://archive.rec.org/REC/Publications/PPDoors/CEE/cover.html
*** (2002) Vodoprivredna osnova Republike Srbije. Službeni Glasnik RS, Beograd, br. 11
*** (2010) Zakon o prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine. Službeni glasnik RS, br. 88, http://www.rapp.gov.rs/media/zakoni/Zakon_o_prostornom_planu_RS-cir.pdf
*** (2009) Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2008. godinu. Beograd: Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
*** Izveštaj Republike Srbije o sprovođenju Arhuske konvencije. http://www.unece.org/env/pp/reporting/NIRs%202011/Serbia_NIR_2011_ser.pdf
*** (2006) Javno zastupanje u lokalnoj zajednici za poboljšanje polozaja nevladinih organizacija. Beograd: Građanske inicijative
Bogdanović, S., Gucić, M. (2006) Vodič kroz propise o učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima zaštite životne sredine [Arhuska konvencija u Republici Srbiji]. Beograd: Regionalni centar za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu
Bruce, L.S. (2003) Public policy and public participation engaging citizens and community in the development of public policy. Population and Public Health Branch Atlantic Regional Office, Health Canada
Golubović, D., Velat, D., ur. (2009) Učešće građana i građanki u procesu izrade i primene zakona i drugih instrumenata javnih politika. Beograd: Građanske inicijative
Golubović, Z. (2007) Demokratija i globalizacija. Beograd: Službeni glasnik
Janjatović, T., Todić, D. (2010) Pravo na informisanje u oblasti životne sredine. Pravni život, 539(9): 363-375
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Vlade Srbije (2010) Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2010. do 2015. godine - Fokus i partnerstvo
Nagy-Toyh, M., Browman, M., Dusik, J., Jendorska, J., Stec, S., van der Zwip, K., Zlinszky, J. (1994) Manual on public participation in environmental decisionmaking: Current practice and future possibilities in central and Eastern Europe. Budapest: Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe
Pavlović, V. (2006) Rađanje nove ekološke paradigme. u: Despotović Lj., Đuretić N. [ur.] Civilno društvo i ekologija, Novi Sad: Jugoslovensko udruženje za političke nauke SCG, str. 530-545
Schrijver, N., Weiss, F., ur. (2004) International law and sustainable development: Principles and practice. Leiden - Boston: Marinus Nijhoff Publishers
Stanišić, M., Jović, D., Nonić, D. (2006) Strategija razvoja šumarstva Republike Srbije. Beograd: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za šume
Stec, S., Casey-Lfkowitz, S. (2000) Arhus Convention: The implementation guide. New York - Geneva: United Nations
Šabić, R. (2008) Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. u: Priručnik za praćenje rada lokalne samouprave, Beograd: Misija OEBS u Srbiji, str. 101-109
Tadić, L.P. (1989) Javnost i demokratija. Nikšić, itd: Univerzitetska riječ
Todić, D. (2007) Održivi razvoj i principi politike i prava životne sredine. Pravni život, vol. 56, br. 9, str. 429-443
Todić, D. (2001) Učešće javnosti u zaštiti životne sredine. Pravni život, vol. 50, br. 9, str. 183-199
Vlada Republike Srbije (2007) Strategija regionalnog razvoja Republike Srbije za period od 2007.g. do 2012.g. Beograd
Vlada Republike Srbije (2008) Nacionalna strategija održivog razvoja Republike Srbije. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2012.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2015)
Pravna odgovornost za razvoj i zaštitu životne sredine
Stojanović Predrag, i dr.

Kultura (2018)
Baštinjenje ideja i dela Stevana Majstorovića - jedan prilog dijalogu o kulturi
Rogač-Mijatović Ljiljana

Sociologija (1993)
Mogućnosti ispitivanja javnog mnjenja u tranziciji
Milivojević Zdenka

prikaži sve [26]