Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 8, br. 2, str. 281-297
Medijski sistem i javne politike - teorijsko-metodološki okvir
Megatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd

e-adresammiletic@megatrend.edu.rs + nettler@ptt.rs
Projekat:
Unapređenje javnih politika u Srbiji u funkciji poboljšanja socijalne sigurnosti građana i održivog privrednog rasta (MPNTR - 47004)

Ključne reči: medijski sistem; javne politike; medijski kompleks; javna sfera; javnost; društveni razvoj; socijalna sigurnost građana
Sažetak
U radu je utvrđen teorijsko-metodolški okvir za istraživanje medijskog sistema Srbije u cilju konstruisanja teorijskog modela koji će omogućiti formulisanje, usaglašavanje i ostvarivanje javnih politika, neophodnih za održivi društveni razvoj i socijalnu sigurnost građana. Skiciran je metodološki pristup istraživanju i dato teorijsko određenje medijskog sistema, uključujući strukturu i dinamiku u savremenosti jednog od najvažnijih podsistema u socijalnom sistemu. Na osnovu kritičkog osvrta na postojeće klasifikacije savremenih medijskih sistema ponuđena je, kao teorijska osnova komparativne analize medijskog sistema Srbije, eksplanatorna klasifikacija koja prepoznaje četiri tipa savremenih medijskih sistema: etatistički, tržišni, etatističko-tržišni i društveno-civilni. Takođe je ukazano na značaj medijskih sistema za formiranje demokratske javne sfere u društvu, odnosno relativno nezavisne i relativno autentične javnosti, kao jednog od najznačajnijih društvenih subjekata koji učestvuju u kreiranju i unapređenju javnih politika.
Reference
Baćević, Lj. (1998) Masovni mediji i politička kultura. u: Vasović M. [ur.] Fragmenti političke kulture, Beograd: Institut društvenih nauka
Dekart, R. (1952) Reč o metodi dobrog vođenja svoga uma i istraživanja istine u naukama. Beograd: Naučna knjiga
Đorđević, S. (2010) Pojam javne politike i način dizajniranja politike. u: Pavlović V., Stojiljković Z. [ur.] Savremena država - struktura i socijalne funkcije, Beograd: Konrad Adenauer Stftung
Eko, U. (2001) Granice tumačenja. Beograd: Paideia
Habermas, J. (1969) Javno mnenje. Beograd: Kultura
Hallin, D., Mancini, P. (2004) Comparing media systems: Three models of media and politics. Cambridge: Cambridge University Press
Hill, M. (2010) Proces stvaranja javnih politika. Zagreb: Fakultet političkih znanosti
Kin, Dž. (1995) Mediji i demokratija. Beograd: Filip Višnjić
Kleinsteuber, H.J., Thomass, B. (2010) Comparing media systems: The European dimension. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 5, br. 16, str. 5-20
Korni, D. (1999) Etika informisanja. Beograd: Clio
Lorimer, R. (1998) Masovne komunikacije. Beograd: Clio
Miletić, M. (2010) Konfigurisanje medijskog sistema Srbije. Kultura polisa, Novi Sad, br. 8/9
Miletić, M. (2004) Srbija bez četvrte vlasti. Kultura polisa, Novi Sad, br. 1
Popović, M. (1994) Društvena kriza i problem socijalnog konsenzusa. u: Baćević Lj. [ur.] Javno mnenje, Beograd: Institut društvenih nauka
Radojković, M., Stojković, B. (2004) Informaciono-komunikacioni sistemi. Beograd: Clio
Radojković, M. (1995) Mogućnost konstituisanja demokratskog javnog mnenja u Srbiji. u: Vukašin Pavlović [ur.] Potisnuto civilno društvo, Beograd: EKO-centar, 395-417
Rivers, W., Peterson, T., Jensen, J. (1971) The mass media and modern society. San Francisco: Rinehart Press
Stojković, B.V. (1993) Evropski kulturni identitet. Beograd, itd: Prosveta
von Bertalanffy, L. (1968) General systems theory: Foundations, development, application. New York: Brazilier
Wiio, O. (1983) The mass media role in the western world. New York: Comparative Mass Media Systems, str. 85-94
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2012.