Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 17, br. 1, str. 11-22
Kakve povrede zbrinjava Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd
Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd

e-adresaslavoljubz3@mts.rs
Ključne reči: povređivanje; povrede; prehospitalno; javno mesto; povrede u kući; transport povređenih
Sažetak
Uvod: Povrede su značajan zdravstveni problem na svetskom nivou a često se prvi dodir povređenih dešava sa Hitnom pomoći. Cilj rada: Prikazati strukturu povreda po MKB10, udrutenost povreda sa drugim dijagnozama, tj koliko je preveteno na zbrinjavanje na viši nivo zdravstvenog sistema, pokazati gde je ekipa HP intervenisala koliko je bilo povređenih.u kućnim uslovima ili na javnom mestu, kao i koliko je tih poziva označeno kao hitnost prvog reda. Metodologija i pacijenti: Istrativanje je bilo retrospektivno-opservaciono. Retrospektivnom analizom obuhvaćeno je 7864 postojećih dokumenata od ukupno 7989 evidentiranih terenskih izlazaka Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd u periodu 01.-31. 01 2001. godine. Rezultati: Povrede čine 7,8% svih intervencija Hitne pomoći na terenu, sa priblitnim učešćem muškog i tenskog pola, starost povređenih je od 3-96 godina, Najčešće se radi o jednoj povredi, ređe sa više povreda, sa najčešćim povredama glave i vrata 52,15% a potom kuka i butine i grudnog koša. Nema statistički zanačajne razlike u povređivanju u kućnim uslovima i na javnim mestima. Voteno je ukupno 81,27% povređenih, značajno više sa javnih mesta. Zaključak: Najčešće su povrede glave i vrata, češće udrutene sa alkoholizmom, preko 80% povređenih je preveteno na viši nivo zdravstvene zaštite. Intervencije su bile podjednako zastupljene na javnom mestu i kućnim uslovima, a samo mali broj intervencija je označen kao hitnost prvog reda.
Reference
*** (2007) Alcohol and injury in emergency departments: Summary of the report from the WHO collaborative study on alcohol and injuries. Worlde health organization-Department of Mental Health and Substance Abuse, [ Inernet] [Cited 2016 okt 15] Available from: https://tinyurl.com/hkw6bj6
Auer, J. (2008) Syncope and trauma. Are syncope-related traumatic injuries the key to find the specific cause of the symptom?. Eur Heart J., Mar; 29(5); 576-8
CDC WISQARS: Web-based injury statistics query and reporting system. Available at: www.cdc.gov/injury/wisqars/LeadingCauses.html. [Internet] [Cited October 5, 2016]. Available from: https://www.cdc.gov/injury/wisqars/overview/key_data.html
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2012) Guidelines for field triage of injured patients: Recommendations of the National Expert Panel on Field Triage. MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report, 2011, 61(1): 1-21. Recommendations and Reports January 13, 2012 / 61(RR01);1-20 [Internet] [Cited October 5, 2016] Available from: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6101a1.htm
Centers for Disease Control and prevention (2012) Guidelines for field triage of injured patients: Recommendations of the National Expert Panel on Field Triage. Morbidity and mortaliity Weekly report MMWR, [Internet] [Cited jun 22, 2016] Available from: https://tinyurl.com/gpoc6o4
Dragišić-Dokmanović, B., Šinka, H., Nađorđ, S., Antunović, V., Segedinac, M. (2009) Analgezija u prehospitalnom zbrinjavanju traumatizovanih pacijenata Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad. ABC - časopis urgentne medicine, vol. 9, br. 3, str. 191-198
Đuričin, A., Dragišić-Dokmanović, B., Nenadić-Pokrajac, S. (2015) Zastupljenost povreda regije kuka i natkolenice u zbrinjavanju pacijenata sa traumom u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad. ABC - časopis urgentne medicine, vol. 15, br. 2, str. 47-53
Gradski zavod za javno zdravlje (2014) Statistički prikaz zdravstvene delatnosti u Beogradu za 2013 godinu. Beograd, [Internet] [Cited dec 22, 2016] Available from: https://tinyurl.com/jl7bclk
Gradski zavod za javno zdravlje (2016) Analiza zdravstvenog stanja stanovnika Beograda u 2012. godini. Beograd, Beograd, sept [Internet] [Cited dec 28, 2016] Available from: http://www.zdravlje.org.rs/publikacije/Analiza%20zdravstvenog%20stanja-2012-Bgd.pdf
Gradski zavod za javno zdravlje (2013) Analiza zdravstvenog stanja stanovnika Beograda u 2012. godini. Beograd, bgd str 71 [Internet] [Cited dec 28, 2016] Available from: https://tinyurl.com/z2rflcg
Hajduković, N., Stevanović, Đ. (2007) Transport povređenih - transportna trauma. ABC - časopis urgentne medicine, vol. 7, br. 1, str. 39-48
Institut za javno zdravlje srbije Dr Milan Jovanović Batut (2015) Odabrani zdravstveni pokazatelji za 2014. godinu. Beograd, Republika Srbija, Str 69 [Internet] [Cited dec 10, 2016] Available from: http://www.batut.org.rs/download/publikacije/Odabrani%20pokazatelji%202014.pdf
Institut za javno zdravlje dr Milan Jovanović Batut (2006) Zdravstveno-statistički godišnjak republike Srbije 2005. Beograd, str 215. [Internet] [Cited dec 22, 2016] available from: http://www.batut.org.rs/download/publikacije/pub2005.pdf
Institut za javno zdravlje Srbije dr Milan Jovanović Batut (2015) Odabrani zdravstveni pokazatelji za 2014. godinu. Beograd, Republika Srbija, str 43. [Internet] [Cited dec 22, 2016]. Available from: https://tinyurl.com/hmmx7bw
Institut za javno zdravlje Srbije dr Milan Jovanović Batut (2011) Zdravstveno-statistički godišnjak Republike Srbije 2010. Beograd, str 42. [Internet] [Cited dec 22, 2016] available from: http://www.batut.org.rs/download/publikacije/pub2010.pdf
Institut za zaštitu zdravlja srbije Dr Milan Jovanović Batut (2003) Zdravstveno statistički godišnjak 2002. Beograd, Republika Srbija: Centar Zdravstvenog Informacionog Sistema, Str 117. [Internet] [Cited Dec 22, 2016] available from: http://www.batut.org.rs/download/publikacije/pub2002.pdf
Liberman, M., Mulder, D., Lavoie, A., Denis, R., Sampalis, J.S. (2003) Multicenter Canadian study of prehospital trauma care. Ann Surg, 237(2): 153-60
MacLeod, J.B.A., Hungerford, D.W. (2011) Alcohol-related injury visits: Do we know the true prevalence in U.S. trauma centres?. Injury, 42(9): 922-926
National safety council (2015) Injury facts. edition. [Internet] [Cited dec 22, 2016] Available from: https://tinyurl.com/hytymo9
Peden, M., Mcgee, K., Sharma, G. (2002) The injury chart book: A graphical overview of the global burden of injuries. Geneva: World Health Organization, [Internet] [Cited jun 05, 2016]. Available from: https://tinyurl.com/h4ygcvu
Pittet, V., Burnand, B., Yersin, B., Carron, P. (2014) Trends of pre-hospital emergency medical services activity over 10 years: a population-based registry analysis. BMC Health Services Research, 14(1):
Washington State Department Of Health (2011) Trauma in Washington State: A chart report of the first 15 years. [Internet] [Cited dec 22, 2016] Available from: http://www.doh.wa.gov/portals/1/Documents/Pubs/689001.pdf
Washington state-Department of health (2011) Trauma in Washington state: A chart report of the first 15 years, 1995-2009. feb [Internet] [Cited dec 01, 2016] Available from: http://www.doh.wa.gov/portals/1/Documents/Pubs/689001.pdf
World health organization (2014) Health topics, injuries and violence: The facts. [Internet] [Cited jun 20, 2016]. Available from: http://www.who.int/topics/injuries/en
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/abc1701011D
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

ABC - čas urg medicine (2009)
Analgezija u prehospitalnom zbrinjavanju traumatizovanih pacijenata Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad
Dragišić-Dokmanović Božana, i dr.

Opšta medicina (2012)
Da li se razlikujemo u riziku za dijabetes tip 2?
Kostić Milena, i dr.

ABC - čas urg medicine (2012)
Povezanost načina povređivanja, regije tela koja je povređena i vrste povrede
Jokšić-Zelić Milena, i dr.