Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 7 od 50  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 16, br. 1, str. 139-150
Političko komuniciranje i civilno društvo - doba cyber društva i postpolitike
Visoka škola za komunikacije, Beograd

e-adresavesna_milenkovic1@yahoo.com
Sažetak
Cilj ovog rada jeste da ukaže na međusobni odnos političkog komuniciranja i civilnog društva u vreme razvoja novih tehnologija i globalnih promena koje su uticale na krizu građanskog društva i pojavu postcivilnog društva i postpolitike. Sa razvojem novih tehnologija, političko komuniciranje u zavisnosti od stepena razvoja društva, počelo je da zauzima virtuelni prostor društvenih medija. Zaključuje se da u uslovima kada su organizacije civilnog društva oslabljene, teško funkcionišu, kada gube bitku sa vlašću, problemi u društvu se umnožavaju, politička komunikacija posustaje, a građansko društvo se transformiše u cyber društvo u kome vlada komunikaciona bliskost, zajedništvo i solidarnost. Iako postoje mišljenja da se bliži kraj civilnog društva, afirmacija on line zajednica u cyber prostoru, njihova postignuća u oblasti političke komunikacije i participacije teže da u potpunosti zamene aktivnosti civilnog društva.
Reference
Breslou, H. (1962) Civilno društvo, politička ekonomija i Internet. u: Džouns Stiven [ur.] Virtuelna kultura - Identitet I komunikacija u kiber društvu, Beograd: Biblioteka XX vek
Habermas, J. (1969) Javno mnenje, istraživanje u oblasti jedne kategorije građanskog društva. Beograd: Biblioteka misao i dileme
Hobbes, T. (1962) Leviathan. New York: Macmillan
Jevtović, Z. (2003) Javno mnenje i politika. Beograd: Akademija lepih umetnosti
Locke, J. (1978) Dve rasprave o vladi. Beograd: Mladost, knjiga II
Pavlović, V. (2006) Civilno društvo i demokratija. Beograd: Službeni glasnik, drugo izmenjeno izdanje
Radojković, M., Miletić, M. (2008) Komuniciranje, mediji i društvo. Beograd: Učiteljski fakultet
Slavujević, Z. (2009) Političko komuniciranje, politička propaganda i politički marketing. Beograd: Grafocard
Šijaković, I. (2008) Sociologija - uvod u razumevanje globalnog društva. Banja Luka: Univerzitet u Banja Luci, Ekonomski fakultet
Štambuk, V. (2008) Politička informatika. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 2, br. 2, str. 289-305
Tadić, L. (1998) Ogled o javnosti. Beograd: Fakultet političkih nauka
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev1901139M
objavljen u SCIndeksu: 08.06.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka