Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 34  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 2, str. 679-692
Shvatanje demokratije Božidara S. Markovića
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaslavisa.kovacevic@gmail.com
Ključne reči: demokratija; sloboda; jednakost; prednosti demokratije; nedostaci demokratije
Sažetak
Prevazilaženje evidentne krize demokrtije moguće je učiniti i uvidom u tradiciju naše demokratske misli. Ovaj rad podseća, upućuje, aktuelizuje, vrednuje i preporučuje naučno-demokratsku misao Božidara S. Markovića, u realnom kontekstu mukotrpnih procesa uvođenja i konsolidacije demokratije u Srbiji. Shvatanje demokratije Božidara S. Markovića je teorijski okvir koji zadovoljava kriterijume naučne opštosti jer obuhvata karakteristička i suštinska obeležja demokratije i kriterijume metodološke kontekstualnosti za različita i specifična iskustva pojedinih zemalja i naroda. U radu se tematizuju okviri demokratije, njene karakteristike, dobre i loše strane demokratije u okolnostima naše, današnje političke prakse.
Reference
Bobio, N. (1990) Budućnost demokratije. Beograd: Filip Višnjić
Fivek, T. (1987) Topika i jurisprudencija. Beograd: Nolit
Henis, V. (1993) Politika i praktična filozofija. Beograd: Nolit
Kelzen, H.V. (1999) O suštini i vrednosti demokratije. Beograd: Centar za unapređivanje pravnih studija
Marković, B.S. (1993) O pravednom pravu. Novi Sad: Visio Mundi Academic Press
Matić, M.A. (1992) Liberalizam, populizam i demokratija - tri eseja iz političke teorije. Beograd: Institut za političke studije / IPS
Mladenović, I. (2013) Racionalni izbor i demokratija. Beograd: Albatros plus
Stanovčić, V. (2005) Demokratija i vladavina prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 53, br. 2, str. 29-58
Stevanović, B. (2012) Svi demokratski preduslovi. u: Obrazovanje i savremeni univerzitet 2, Tematski zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, tom 3, 492-506
Trkulja, J. (1993) Osvajanje demokratije. Beograd: Draganić
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-28302
primljen: 13.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 22.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka