Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 34  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 3, str. 221-235
Istovetnost ili razlika ljudskih prava vojnika i civila
Vojska Srbije, Kopnena vojska
Sažetak
Ljudska prava mogu da opstanu jedino uz punu privrženost i toleranciju. Ukoliko postoji spremnost da se raspravimo sa ljudima sa kojima se ne slažemo, sasvim sigurno dobijamo jedan novi kvalitet koji se nadovezuje na pojam deliberacije, za razliku od pojma tolerancije gde pojedinci pokazuju spremnost da jednostavno popuste u nekoj raspravi, pri čemu se uzdržavaju od ograničavanja i mešanja u slobode drugih ljudi. Poštovanje drugih, jednakost svih verovanja i mišljenja, su osnove tolerancije svih ljudi. Bez vrline tolerancije, demokratija je prevara, jer netolerantnost vodi direktno u totalitarizam. Svako pluralističko društvo počiva na priznavanju razlika, na raznovrsnosti običaja i oblika života.
Reference
*** (1971) Explanatory reports on the Second to Fifth Protocols to the European Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms. Doc. H (171) 11, na 3-18; Robertson; Merrills, supra, na 315
Aristotel (1970) Nikomahova etika. Beograd: Kultura
Aristotel (1971) Metafizika. Kultura, Beograd
Babić, J. (2005) Moral i naše vreme. Beograd: Službeni glasnik
Bakovljev, M. (1998) Osnovi pedagogije. Sombor: Učiteljski fakultet
Beogradski centar za ljudska prava (1999) Zbornik radova - ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava. Beograd
Beri, N. (2007) Uvod u modernu političku teoriju. Beograd: Službeni glasnik
Bobio, N. (2008) Doba prava - [dvanaest eseja o ljudskim pravima]. Beograd: Službeni glasnik
Branković, D., Ilić, M. (2003) Osnovi pedagogije. Banja Luka: Comesgrafika, drugo, dopunsko izdanje
Budon, R. (2005) Imoralizam - sumrak vrijednosti? - sumrak morala?. Podgorica: CID
Buergenthal, T. (1965) The effect of the European Convention on Human Rights on the internal law of member states. Int'l; Comp. L.Q. Supp.Publ, No. 11, 79, 94
Burgental, T. (1997) Međunarodna ljudska prava u sažetom obliku. Beograd: COLPI - Institut za ustavnu i zakonodavnu politiku Beogradski centar za ljudska prava
Deborah, R.L. (2000) Ethice in practice. Oxford: Oxford University press
Dimitrijević, V. (1993) Neizvesnost ljudskih prava na putu od samovlašća ka demokratiji. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Dimitrijević, V.B., Paunović, M.B., Đerić, V. (1997) Ljudska prava - udžbenik. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Drzemczewski, A. (1983) The European Human Right Convention in domestic law: A comparative study. 226
Flajner-Gerster, T. (1996) Ljudska prava i ljudsko dostojanstvo. Beograd: Gutenbergova galaksija
Fuler, L.L. (2001) Moralnost prava. Beograd: Pravni fakultet
Grandić, R. (2001) Osnovi pedagogije, priručnik. Novi Sad: izdanje autora
Grandić, R. (2004) Uvod u pedagogiju, priručnik. Novi Sad: izdanje autora
Hardie, W.F.R. (1980) Aristotel's ethical theory. Oxford: Oxford University Press
Hartmann, N. (1935) Ethik. Berlin-Leipzig: Walter de Gryuter & Co
Horton, J., Mendus, S. (1985) Aspects of toleration. London: Methuen
Ignjatijef, M. (2006) Ljudska prava kao politika i idolopoklonstvo. Beograd: Službeni glasnik
Jodl, F. (1963) Istorija etike kao filozofske nauke. Sarajevo: Veselin Masleša, I
Kant, E. (1932) Kritika čistog uma. Beograd: BIGZ
Kant, E. (1974) Kritika praktičnog uma. Zagreb: Naprijed, I izdanje, II izdanje
Kant, I. (1966) Metafizika ćudoređa. Sarajevo: Veselin Masleša
Kantorović, H. (2006) Borba za pravnu nauku. Beograd
Kaufman, A. (1998) Pravo i razumevanje prava - osnovni problemi hermeneutičke filozofije prava. Beograd: Gutenbergova galaksija
Kelzen, H. (2000) Čista teorija prava. Beograd: Gutenbergova galaksija
Kelzen, H. (1951) Opšta teorija prava i države. Beograd: Arhiva za pravne i društvene nauke
Koler, P. (2005) Pravo, moral i vrlina. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 53, br. 2, str. 59-78
Kožev, A. (2012) Nacrt za jednu fenomenologiju prava. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Krulj, R.S., Kačapor, S., Kulić, R. (2003) Pedagogija. Beograd: Svet knjige
Lask, E. (2005) Filozofija prava i kraći spisi. Beograd
Libert, A. (2006) Ideja moralnog. Beograd: Dosije
Mabott, J.D. (1981) Uvod u etiku. Beograd: Nolit
Marković, M. (1994) Etika i politika. Beograd: BIGZ
Obradović, K. (1997) Početnica za ljudska prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Pavićević, V. (1958) Odnos vrijednosti i stvarnosti u nemačkoj idealističkoj aksiologiji. Beograd: Kultura
Pavićević, V. (1974) Osnovi etike. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Radbruh, G. (1980) Filozofija prava. Beograd: Nolit
Raz, D. (2005) Etika u javnom domenu. Podgorica: CID
Rudić, M. (2001) Ljudska prava - priručnik za nastavnike. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Sartori, Đ. (2001) Demokratija - šta je to?. Podgorica: CID
Sheler, M. (1987) Položaj čovjeka u kozmosu, Čovjek i povijest. Sarajevo: Veselin Masleša - Svjetlost
Singer, P. (2004) Uvod u etiku. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Singer, P. (2000) Praktična etika. Beograd: Signature
Sundberg The European experience of human rights: The precendent value of the European Court's decisions law. slučaj Macdonald na 25, 36-37
Šimleša, P., Potkonjak, N. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: ZZUINS, redakcija, tom 1 i 2
Šopenhauer, A. (2003) Dva osnovna problema etike. Novi Sad: Svetovi
Tomson, D.F. (2007) Politička etika i javna služba. Beograd: Službeni glasnik
Trajković, M. (2007) Moralni relativizam u anglo-američkoj jurisprudenciji. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 50, str. 143-158
Trajković, M. (2007) Moralnost pravnog sistema kao osnova savremene pravne države # Morality of the law system as the foundation of contemporary state ruled by law. Pravni život, vol. 56, br. 14, str. 553-564
Trajković, M. (2010) Moral u bespuću politike. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 2, str. 181-196
Trnavac, N., Đorđević, J. (1992) Pedagogija. Beograd: Naučna knjiga
Vidal, M. (1992) L'etica christiana. Roma: Edicioni Borla
Viktorija, K. (2007) Javne vrline. IP Filip Višnjić
Vračar, S. (1995) Strukturalnost filozofije prava. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Životić, M. (1986) Aksiologija. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1803221N
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka