Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:33
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24

Sadržaj

članak: 1 od 72  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 9, br. 1, str. 16-24
Organizaciona posvećenost zaposlenih kao rezultat zadovoljstva poslom
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresailicdjina@yahoo.com
Sažetak
U savremenim uslovima poslovanja ljudski resurs predstavlja najvredniji resurs koji omogućava ostvarivanje i održanje konkurentske prednosti organizacije. Imajući u vidu ovu konstataciju i ne čudi zašto poslednjih decenija u stručnim i akademskim krugovima raste interesovanje za istraživanje pitanja kako unaprediti, zadržati i motivisati zaposlene da ulažu svoje maksimalne napore u ostvarivanje organizacionih ciljeva. Kako su preduzeća i kapitalno i radno intenzivna, lako se dolazi do zaključka da u zavisnosti od stepena motivisanosti i posvećenosti zaposlenih realizaciji organizacionih ciljeva zavisi i ostvarenje gore navedenog imperativa. Drugim rečima, od stepena u kome se zaposleni identifikuju sa svojom organizacijom zavisi koliko će biti motivisani da ostvare ciljeve iste i da participiraju u unapređenju njene efikasnosti. Ovo znači da organizaciona posvećenost postaje jedna od ključnih determinanti uspeha organizacija 21. veka. Generalno govoreći, zadovoljstvo (satisfakcija) poslom predstavlja stav koji se manifestuje na radnom mestu kao individualno ponašanje zaposlenog i može imati uticaj na organizaciju i organizaciono ponašanje. Zadovoljstvo (satisfakcija) poslom podstiče zaposlene da povećaju učinak i posvećenost organizaciji, istovremeno umanjujući odsustvo sa radnog mesta i uvećavajući interesovanje za struku, te je od nemerljivog značaja posvetiti pažnju uzročno - posledičnom odnosu zadovoljstva poslom i organizacione posvećenosti.
Reference
Bajić, Z., Čukanović-Karavidić, M. (2016) Moć komunikacije kao faktor upravljanja ljudskim resursima. Naučno-stručni časopis Trendovi u poslovanju, 4(1): 61-66; Visoka poslovna škola strukovnih studija 'Prof. dr Radomir Bojković' Kruševac
Baron, G. (1998) Ponašanje ljudi u organizacijama. Beograd: Želnid
Čukanović-Karavidić, M., Karavidić, S., Vujičić, S. (2016) Business education and social skills to leadership competencies. International Review, br. 1-2, str. 38-45
Eka, S., et al. (2013) The effect of organizational commitment and organization identity strength to citizenship behaviour (OCB) impact on fire department and disaster employee performance in Jakarta Indonesia. IOSR Journal of Business and Management, 10(3): 30-36
Janjić, I., Ilić, Đ. (2019) Zadovoljstvo poslom u fazama karijere zaposlenih. u: Zbornik radova sa treće naučno-stručne konferencije sa međunarodnim učešćem 'Trendovi u poslovanju', održane 16. maja 2019. godine, Kruševac: Visoka poslovna škola strukovnih studija 'Prof. dr Radomir Bojković, 193-198
Janjić, I., Ilić, Đ. (2019) Zadovoljstvo poslom kao merilo subjektivnog uspeha u karijeri. Trendovi u poslovanju, vol. 7, br. 1, str. 49-60
Kanter, R.M. (1968) Commitment and social organization: A study of commitment mechanisms in utopian communities. American Sociological Review, 33(4): 499-517
Lumley, E.J., Coetzee, M., Tladinyane, R.T., Ferreira, N. (2011) Exploring the job satisfaction and organisational commitment of employees in the information technology environment. Southern African Business Review, 15(1): 100-118
Meyer, J.P., Allen, N.J. (1991) Commitment in the workplace: Theory, research and application. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
Meyer, J.P., Herscovitch, L. (2001) Commitment in the workplace: Toward a general model. Human Resource Management Review, 11(3): 299-326
Miller, D., Lee, J. (2001) The people make the process: Commitment to employees, decision making, and performance. Journal of Management, 27(2): 163-189
Radosavljević, Ž., Ćilerdžić, V., Dragić, M. (2017) Employee organizational commitment. International Review, br. 1-2, str. 18-26
Robbins, S. (2003) Organizational behaviour. Englewood Cliffs: Prentice Hall
Stander, M.W., Rothmann, S. (2010) Psychological empowerment, job insecurity and employee engagement. SA Journal of Industrial Psychology, 36(1): 300-315
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/trendpos2101017I
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2021.
Creative Commons License 4.0