Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2012, br. 61, str. 457-476
Građanskopravna odgovornost za informaciju objavljenu u medijima - dužnici, visina novčane naknade i druga sredstva zaštite
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak
Temeljni problem, koji čini ovu temu interesantnom, je kako adekvatno, dakle uravnoteženo i pravedno, rešiti sukob prava na slobodu izražavanja odnosno informisanja na jednoj, i ličnih prava na drugoj strani. Porast značaja medija, kao i trend dekriminalizacije klevete i uvrede, takođe aktuelizuju naslov, budući da građanske sankcije ostaju jedino sredstvo zaštite oštećenog. U prvom delu rada analizirano je koji subjekti čine krug potencijalnih dužnika novčane naknade štete. Drugi deo posvećen je kriterijumima za određivanje visine naknade - tradicionalna merila za procenu nematerijalne štete dopunjena su kriterijumima specifičnim za Medijsko pravo. 'Nenovčana' sredstva zaštite (ispravka i odgovor) i njihov odnos sa novčanom naknadom predmet su poslednjeg dela. U radu su prikazana pozitivna uporednopravna rešenja, domaća, strana i praksa Evropskog suda za ljudska prava, a zaključak sadrži predloge za neku buduću redakciju srpskog medijskog zakona.
Reference
*** (2003-2011) Zakon o javnom informisanju. Sl. glasnik RS
*** (2004) Zakon o medijima. Narodne novine, br. 59
*** (2003) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SFRJ, br. 1
*** (2011) Zakon o parničnom postupku. Sl. glasnik RS, br. 72
*** (2011) Sugestije za dodatne mere koje bi trebalo da prate dekriminalizaciju klevete i uvrede. Beograd: ANEM
*** (2003-2005) Zakon o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine. Sl. novine FBiH
*** (2001) Zakon o zaštiti od klevete. Sl. glasnik RS, br. 37
*** (2006) Defamation law and practice In Belarus, Moldova And Ukraine. London
*** (2003) Media division/directorate general of human rights, defamation and freedom of expression. Strasburg
Domenico, O.S. (2012) Defamation: Tort or crime?: A comparison Of common law and civil jurisdictions. Dartmouth Law Journal, vol. 9, 3, str. 25
Gibbons, T. (1996) Defamation Reconsidered. Oxford Journal of Legal Studies, 16 (4): 601
Grupa autora (2009) Freedom of expression and defamation: Legal provisions and actual practice. Chişinău
Jelušič, D. (2008) Naknada štete zbog objave spornih informacija publiciranih u medijima. Hrvatska pravna revija, br. 11,str. 5
Krug, P. (1996) Civil defamation law and the press in Russia: Private and public interests, the 1995 Civil Code, and the Constitution. Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, 14/1996, str. 327
Opačić, N. (2009) Građansko-pravna odgovornost novinara za počinjenu štetu zbog objavljene informacije u mediju. Godišnjak, 16, str. 11
OSCE (2005) Libel and insult laws: A matrix on where we stand and what we would like to achieve
Radolović, A. (2007) Odnos prava osobnosti i medijskog prava. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 28(1): 267-315
Skoko, B. (2007) Denis Bajs, Objavljivanje neistina i manipuliranje činjenicama u hrvatskim medijima i mogućnosti zaštite privatnosti, časti i ugleda. Politička misao, (1): 113
Srdić, M. (2010) Iskustvo BiH - reforma odgovornosti za klevetu i uvredu. Podgorica
Vuković, A., Stojković, D., Durutović, T., Radulović, V., Noorlander, P., Gorjanc-Prelević, T. (2010) Predlog reforme odgovornosti za povredu časti i ugleda u Crnoj Gori - reforma Zakona o kleveti i uvredi. Podgorica: Akcija za ljudska prava
Zeno-Zencovich, V. (1991) Damage awards in defamation cases: An Italian View. International and Comparative Law Quarterly, vol. 40, 3/ str. 693
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2012)
Novinarska pažnja
Cvetković Mihajlo