Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 2, br. 2, str. 257-266
Etika i moral novinara
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Sažetak
Dva shvatanja o razlikovanju između etike i morala. Tri etike: metaetika, normativna etika i praktična etika. Važnost etike i morala za novinarsku profesiju. Značaj integriteta, odnosno ličnog poštenja, doslednosti, predvidljivosti i odgovornosti za novinarski poziv. Uloga poverenja, poštovanja, požrtvovanosti u utemeljenju moralne kulture kod novinara. Uticaj porodice, uzora i institucija za formiranje moralnih stavova i moralnog delovanja i ponašanja novinara.
Reference
Breton, F. (2000) Izmanipulisana reč. Beograd: Clio
Čupić, Č. (2002) Politika i poziv. Beograd: Udruženje za političke nauke Jugoslavije
Dej, L.A. (2004) Etika u medijima - primeri i kontraverze. Beograd: Medija centar
Dimitrijević, V.B., Paunović, M.B. (1997) Ljudska prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Gidens, E. (1998) Posledice modernosti. Beograd: Filip Višnjić
Kangrga, M. (2004) Etika - osnovni problemi i pravci. Zagreb: Goldenmarketing
Kolakovski, L. (1964) Filozofski eseji. Beograd: Nolit
Korni, D. (1999) Etika informisanja. Beograd: Clio
Malović, S. (2005) Osnove novinarstva. Zagreb: Golden Marketing
Meki, D. (2004) Etika - opšta teorija o ispravnom i neispravnom. Beograd: Plato
Nikšić, S., Davičo, A. (2005) Etika novinarstva - priručnik za profesionalne novinare. Beograd: Centar za profesionalizaciju medija
Pavićević, V. (1967) Osnovi etike. Beograd: Kultura
Singer, P., ur. (2004) Uvod u etiku. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića
Stojanović, S.D. (2006) Savremena meta-etika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Šušnjić, Đ.J. (1995) Ribari ljudskih duša - ideja manipulacije i manipulacija idejama. Beograd: Čigoja štampa
Žaket, D. (2007) Novinarska etika - moralna odgovornost u medijima. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 28.07.2009.

Povezani članci

Kultura (2010)
Etika medija u obrazovnom sistemu
Dragićević-Šešić Milena, i dr.

Teme (2009)
Kada cenzura može biti opravdana?
Stojanović Ivana

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Poslovna etika između opšte etike i poslovne prakse
Orlić Ranko

prikaži sve [158]