Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 1 od 38  
Back povratak na rezultate
Razvoj klimatske diplomatije i njen značaj za savremene države
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresaandrej.bojic@gmail.com
Ključne reči: klimatske promene; klimatska diplomatija; klimatski režim; Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime (engl. UNFCCC); zelena tranzicija; Jugoistočna Evropa; dekarbonizacija; zeleni oporavak; regionalna saradnja
Sažetak
Klimatske promene su jedan od najvećih izazova s kojim se suočavaju moderne države i celo čovečanstvo. One imaju veliki uticaj na gotovo sve spoljnopolitičke izazove u HHI veku. Naučnici i stručnjaci postigli su saglasnost o njihovom značaju. Međutim, nedostaju politička saglasnost i formulisanje efikasnog političkog odgovora. Budući da se dešavaju globalno, politički odgovor na njih mora biti međunarodni, regionalni i lokalni. Da bi se efikasno odgovorilo na klimatske promene, one se moraju valjano razumeti, adekvatno analizirati i države moraju imati kapacitete da se u spoljnoj politici uspešno izbore s tim izazovom. Drugim rečima, države moraju da izgrade unutrašnje kapacitete za uspešno vođenje klimatske diplomatije, koja je od pojave ovog izazova u međunarodnoj agendi, početkom devedesetih godina prošlog veka, postala glavno spoljnopolitičko sredstvo u izgradnji međunarodnog klimatskog režima. Od prvog globalnog UN Samita u Riju (1992) do poslednjeg u Glazgovu (2021) klimatski režim je nastajao brže ili sporije u zavisnosti od većih ili manjih uspeha klimatske diplomatije. Danas, kada su posledice klimatskih promena sve uočljivije, a građani sve glasniji, države više ne mogu sebi da dozvole amaterizam u toj oblasti spoljnopolitičke aktivnosti. Izmenjeni koncept međunarodnih odnosa koji je doneo i izmenjen koncept bezbednosti ima širi pogled od isključive orijentacije na državu. Sve ovo uključuje i države Jugoistočne Evrope koje uspešnom klimatskom diplomatijom mogu dati stvarni međunarodni doprinos, ali i poboljšati međusobnu regionalnu saradnju i unaprediti svoj ekonomski razvoj.
Reference
*** (2019) Berlin Climate and Security Conference Summary. Berlin: German Federal Foreign Office
Adriazola, P., Carius, A., Griestop, L., Ruthner, L., Tanzler, D., Thwaites, J., Wolters, S. (2014) New Paths for Climate Diplomacy. Berlin: Federal Foreign Office
Amanatidis, G., Urbina, T.G. (2018) Climate Diplomacy. Brussels: European Parliament
Boesche, R. (2002) The First Great Political Realist: Kautilya and His Arthashastra. Lanham: Lexington Books
Bojić, A. (2010) Energy Security of European Union. Beograd: Fakultet političkih nauka, [In Serbian]
Buzan, B., et al. (1998) Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Rienner Publishers
Cvetković, V.M., Vučić, S.Z., Gačić, J. (2015) Climate change and national defense. Vojno delo, vol. 67, br. 5, str. 181-203
Federal Foreign Office (2019) Climate Diplomacy Report. Berlin
Group of authors (2020) 21. Century Diplomacy, Foreign Policy is Climate Policy. Berlin: Wilson Center
Hofmeister, W., Rueppel, P. (2014) Climate Change Diplomacy: The Way Forward for Asia and Europe. Brussels: Konrad-Adenauer Stiftung Ltd
Kegley, C.W. (2004) World politics: Trend and transformation / Svetska politika - trend i transformacija. Beograd: Centar za studije Jugoistočne Evrope, [In Serbian]
Mearsheimer, J.J. (2010) The Tragedy of the Politics of Great Powers. Beograd: Udruženje za studije SAD u Srbiji, [In Serbian]
Nadić, D. (2012) Experiments in Political Ecology. Beograd: Čigoja štampa, [In Serbian]
Nye, J. (1988) Neorealism and Neoliberalism. World Politics, 40(2): 235-251
Nye, J. (2004) Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs
Nye, J. (2006) Understanding International Conflicts. Beograd: Stubovi kulture, [In Serbian]
Purvis, N., Belenky, M., Lefton, R., Langley, C. (2016) Climate Diplomacy after Paris: Opportunities for U.S. leadership. Washington, DC: Climate Advisers
Sekulić, G., Dimović, D., Kalmar, Z., Todorović, N. (2012) Climate Change Resilient: Serbia. Beograd: WWF, [In Serbian]
Seyom, B. (1996) International Relations in a Changing Global System, Toward a Theory of the World Polity. New York: Westview Press
Simić, R.D. (2007) Modern Security Theories. Beograd: Centar za međunarodne i bezbednosne poslove, [In Serbian]
Simić, R.D. (2002) Security Science. Službeni list, Beograd, [In Serbian]
Vukadinović, R. (2005) Theory of International Politics. Zagreb: Politička kultura, [In Croatian]
Wang, H. (2020) 'Climate Superpowers?' Why the Cold War is the wrong analogy for our heating Planet. u: Carius A., Gordon N., Risi L. [ur.] 21st Century Diplomacy, Foreign Policy is Climate Policy, Berlin: Wilson Center, 6-9
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/napredak3-36911
primljen: 11.03.2022.
prihvaćen: 22.03.2022.
objavljen u SCIndeksu: 08.04.2022.