Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 38  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 14, br. 1, str. 54-67
Geopolitički kontekst Jugoistočne Evrope i bezbednosni koncept Evropske Unije
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK
bMinistarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd

e-adresaslobneskovic@gmail.com, salazarsoskic@gmail.com
Sažetak
Autori u radu razmatraju složenu problematiku geopolitičkog položaja Jugoistočne Evrope i primenu bezbednosne koncepcije Evropske unije. Prisutne su permanentne anomalije u svim sferama. Predmet istraživanja su geografske, političke i bezbednosne osobenosti država posmatranog prostora sa mogućnostima implementacije koncepta spoljne i bezbednosne politike Evropske unije. Geopolitički kontekst Jugoistočne Evrope predstavlja poprište konstantnih interesa velikih sila i sukobljavanja država regiona, gde se primenjuje usvojeni koncept bezbednosti Evropske unije. Prostor Jugoistočne Evrope kao poveznica Zapada i Istoka ima veliki međunarodni značaj. Države regiona opterećene su brojnim protivrečnostima i viševekovnim konfrontacijama. Evropska unija promoviše autohtoni projekat bezbednosne politike u procesu integracija država i jačanja vlastite pozicije u regionu. Cilj istraživanja je celovito sagledavanje kompleksnog temata geopolitičkog položaja zemalja Jugoistočne Evrope i bezbednosne strategije Evropske unije u kontekstu razrešavanja ispoljenih anomalija. Postignuti rezultati imaju kognitivna obeležja, odnose se na obrazložene bitne aspekte geopolitike datog prostora i bezbednosnih inicijativa EU, tako i označavaju realne segmente društvenog razvoja zemalja. Zaključujemo da Jugoistočna Evropa predstavlja teritoriju od esencijalnog geopolitičkog značaja i interesa svetskih hegemona. Evropska unija i na tom prostoru promoviše bezbednosnu strategiju sadržanu u zvaničnim dokumentima.
Reference
Brzezinski, Z. (1997) The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. New York: BazicBooks
Dugin, A. (2004) Osnovi geopolitike. Zrenjanin: Ekopres, knjiga 1
Kolev, D. (2017) Diplomatske igre oko Balkanskog geopolitičkog čvora. u: Tematičen sbornik, Transgranično satrudičestvo i politiki na razvitie v Bulgaria i na Balkanite, Veliko Trnovo Bulgaria: Univerzitet 'Sveti Kiril i Metodij', Tom 4
Makinder, H. (2009) Demokratski ideali i stvarnoststudija politike obnove. Beograd: Metafizika
Mešanović, S. (2014) Zajednička bezbednosna i odbrambena politika EU posle decembarskog samita. Novi vek, (6): 8-10
Neškovic, S. (2014) Southeastern Europe Security and Concepts of relevant International factors. u: Thematic Collective Book, New Challenges to the Balkan Security, V. Trnovo: University St. Kiril and Methodiy, (1): 11-27
Neškovic, S. (2015) Foreign policy orientation and security of the Western Balkans. u: New Challenges to the Baljan Security, Thematic Collective Book, Veliko Tarnovo, Bulgaria: St. Cyril and St. Methodius University, (2): 15-31
Nešković, S. (2016) Spoljna bezbednosna politika Evropske Unije i položaj Republike Srbije - studija slučaja. u: Zbornik radova, edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu, Beograd: Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti - CESNA B, (20): 47-56
Nešković, S. (2018) The region of caucasus and the Balkans in the strategy of Eastern partnership of the European Union. u: Cross-Border Book Series New Challenges to Security and Development of the Balkans', International Security and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans, Proceedings of International Scient, Veliko Turnovo: St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo Bulgaria, 6: 26-42
Nešković, S. (2020) The national security paradigm and national interest in postmodern globalization flows. u: Cross-Border Book Series New Challenges to Security and Development of the Balkans, Problems of National and Corporate Security, Proceedings of International Scientific Conference, Veliko Tarnovo, 22, Veliko Tarnovo Bulgaria: University 'St. Cyril and St. Methodius', 7: 29-45
Nešković, S. (2020) Tourism industry of the Western Balkan countries between existing resources and regulation of the European Union. International Scientific Journal Monte, 2: 31-47
Nešković, S. (2016) Statističke metode regionalizacije i pravni okvir prekogranične ekonomske saradnje u Evropi. Evropsko zakonodavstvo, (58/16): 76-92
Nešković, S. (2017) Zapadni Balkan u kontekstu analize procesa evropskih integracija. u: 7. Simpozijum inovacionih istraživanja 'SINOVIS -2017', Zbornik radova, Beograd: Srpska Kraljevska Akademija Inovacionih Nauka, 51-67
Nešković, S., Antonović, R., Đelić, A.T. (2018) Borba protiv korupcije u kontekstu preporuka Evropske Unije. Evropsko zakonodavstvo, (65/18): 86-102
Nešković, S., Antonović, R., Šoškić, L. (2019) Poslovna diplomatija i konzularno pravo u savremenom evropskom i međunarodnom okruženju. Evropsko zakonodavstvo, (67-19): 77-93
Nešković, S. (2019) European Union transport and foreign security policy with implications on the Southeast Europe region. u: Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem 'Savremeni trendovi u razvoju saobraćaja i bezbednosti regiona Jugoistočne Evrope', Niš, 3. novembar 2019, Niš: Univerzitet 'Union -Nikola Tesla' u Beogradu-Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment 'Konstantin Veliki' Niš, 54-70
Nešković, S. (2019) International position and European integration of the Western Balkans countries. Scientific Journal Monte, 1 (1): 32-48
Nešković, S. (2019) Nacionalni subjekti međunarodnih odnosa i ograničeni suverenitet. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 12, br. 2, str. 71-89
Nešković, S. (2015) Mogućnosti implementacije tehnika prikupljanja podataka u konzularnim poslovima. Pravo - teorija i praksa, vol. 32, br. 10-12, str. 1-11
Nešković, S. (2013) Sredstva međunarodne politike sa posebnim osvrtom na ekonomske resurse. Međunarodna politika, vol. 64, br. 1149, str. 97-110
Trapara, V. (2010) Spoljna i bezbednosna politika Evropske unije prema sporazumu iz Lisabona. Evropsko zakonodavstvo, 33-34,42-57
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/etp2101054N
primljen: 18.02.2021.
revidiran: 10.03.2021.
prihvaćen: 06.04.2021.
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2021.
Creative Commons License 4.0